Vysoký výkon díky řízení energie

Avatar
Martin Večeřa

Spravujte svoji energii. Dosahujte výsledků.

Jak řídit svoji vnitřní energii a dosáhnout vysoký výkon v práci?

Tajemství vysoké produktivity, která je udržitelná není v řízení času nebo usilovnějším pracovním nasazení—tajemství vysoké produktivity spočívá ve vás, konkrétně ve vaší energii.

Všichni máme těch stejných 24 hodin. Hlavním důvodem, že někteří toho za den stihnou desetkrát více než ostatní za měsíc, není to, že řídí svůj čas lépe. Je to tím, že vědí, jak pracovat se svojí energií.

Řízení energie může být považováno za metodu time managementy (řízení času). Avšak energie a ne čas, je tím hlavním motorem vysokého výkonu.

Toto téma je také úzce spjato s nastavováním cílů pomocí OKR.

Ako sledovať OKR – 3 kroky na dosiahnutie vašich cieľov

Každá organizácia, veľká či malá, sa potrebuje uistiť, že všetci jej členovia sú na rovnakej ceste k dosiahnutiu jej cieľov. Vízia […] Čtěte dál

Tato šablona kombinuje nastavení dlouhodobých cílů s jednotlivými úkoly, které jsou roztříděné podle důležitosti a naléhavosti. Každý úkol má také termín dokončení a příznak splnění.

Nastavte si cíle

Pokud rozhodně chcete zvýšit svoje šance a uspět v dosahování cílů lépe a rychleji, váš přístup musí být vždy ten stejný; soustřeďte se na kvalitu práce a orientujte svoji energii jedním směrem.

To znamená rozpoznání toho, že ne na všech úkolech záleží stejně. Přesouvání se z úkolu na úkol v rychlém sledu s cílem dosáhnout co nejvíc není udržitelné.

Soustřeďte se na kvalitní práci, která přispívá k dosažení ultimátního cíle. Nikdy neobětujte kvalitu práce.

Zapsání si cílů je první důležitý krok k jejich dosažení. K dlouhodobým cílům pak připojte jednotlivé úkoly pomocí propojených tabulek.

vysoký výkon díky plánování cílů a úkolů

Naplánujte si práci

Prioritizujte úkoly a projekty. Vybírejte si, čemu se budete věnovat a shlukujte podobné aktivity. Nastavte si budík, pokud je to třeba. Dělejte časté přestávky pro mentální povzbuzení mezi jednotlivými úkoly.

Pokud se na úkoly podíváme ve dvou známých dimenzích (urgentní/neurgentní a důležití/nedůležité) dostaneme 4 kombinace:

  • důležité urgentní
  • důležité neurgentní
  • nedůležité urgentní
  • nedůležité neurgentní

Pokud jste ve fázi, kdy máte nejvíce energie, pracujte na důležitých urgentních úkolech. Pak na ostatních. Udělejte si přehled o rozdělení úkolů mezi jednotlivé kvadranty v pivot tabulce.

Více se můžete dozvědět v článku Řízení energie.

Dosáhněte vysoký výkon díky této osobní šabloně pro řízení energie v Lumeerovi.

Ukázka šablony

Vyzkoušejte si práci se šablonou přímo zde1).

1) Bez registrace jsou některé funkce nedostupné.

Šablona řízení energie pro dosažení vysokého výkonu – integrace

Díky integraci s platformou Zapier můžete snadno propojit Lumeera s vašimi stávajícími aplikacemi, jako jsou třeba Asana nebo Slack.

Potom je například možné načíst veškeré detaily daného úkolu do Slacku, jen po jeho zmínění v nějakém kanálu. Nebo můžete každou změnu úkolu odzrcadlit v Asaně.

Tato šablona je nejlepší pro:

Velikost podniku: osobní použití, živnostník, startup

Velikost týmu: 1-3

Rozsah projektu: nastavení dlouhodobých cílů s jednotlivými úkoly, které jsou roztříděné podle důležitosti a naléhavosti

Odvětví: všude, kde chcete dosahovat vysoký výkon