Šablona výkazy práce

Avatar
Martin Večeřa

Evidujte práci na projektech na jednom místě. Plánujte náklady a vytížení týmu.

Podniky mají obvykle více než jednoho klienta najednou. To vyžaduje, abychom přesně koordinovali kapacitu a zdroje našeho týmu. Šablona výkazy práce Vám poskytne jak podrobnosti denního plánování, tak celkový pohled na situaci. Šablona také usnadňuje sledování rozpočtu jednotlivých projektů.

Pokud jste chtěli získat více nápadů, jak nejlépe rozdělovat úkoly ve svém týmu, doporučujeme vám vyhledat „přiřazení úkolů na základě rolí“. IEEE také publikoval zprávu o rozdělování úkolů na základě vícerozměrných kritérií.

Šablona kombinuje plánování projektů a organizační diagrame zaměstnanců, které jsou spojené s podrobným protokolem o provedené práci (úkolech).

Vykazujte práci

Evidujte práci na projektech na jednom místě, i když pracujete na mnoha projektech zároveň. Plánujte náklady a vytížení týmu na základě historických údajů. Vytvářejte reporty a grafy pro vaše zákazníky.

Každý člen týmu vykazuje svoji práci na jakémkoliv projektu pomocí propojených tabulek.

Sledujte vytížení

Řízení mnoha projektů s bezpočtem termínů, členy týmů, kteří musí během dne pracovat na několika projektech a přepínat se mezi nimi, zvyšující se nároky zákazníků a silná konkurence, to vše je výzvou i pro talentované projektové manažery.

výkonnost zaměstnanců na děrném štítku

Pokročilé reporty vám umožní přehledně zobrazit úzká místa i volné kapacity v pivot tabulce nebo v grafu.

Počítejte náklady

Tuto šablonu můžete použít pro projekty všech typů a velikostí. V reálném čase můžete sledovat čas zaměstnanců strávený na různých projektech a ujistit se, že investice zůstávají v rámci profitability. Různé grafy poskytují okamžitý náhled na to, které projekty jsou nejpřínosnější a které by bylo lepší zrušit.

Sledujte, jaké jsou náklady na projekty podle měsíců, projektů, nebo zaměstnanců.

Ukázka šablony pro výkazy práce

Vyzkoušejte si práci se šablonou přímo zde1).

1) Bez registrace jsou některé funkce nedostupné.

Šablona výkazy práce – integrace

Díky integraci s platformou Zapier můžete snadno propojit Lumeera s vašimi stávajícími aplikacemi, jako jsou třeba Asana nebo Slack.

Potom je například možné načíst veškeré detaily daného úkolu do Slacku, jen po jeho zmínění v nějakém kanálu. Nebo můžete každou změnu úkolu odzrcadlit v Asaně.

Tato šablona je nejlepší pro:

Velikost podniku: malý, střední, velký

Velikost týmu: 1-500

Rozsah projektu: plánování projektů a organizační diagram zaměstnanců, spolu s podrobným protokolem o provedené práci (úkolech)

Odvětví: všude, kde se eviduje práce na projektech, nebo zakázkách