Vizuální spolupráce: Nová dimenze práce

Avatar
Laura Baciu

Vizuální spolupráce představuje práci týmu v reálném čase s kreativními nástroji. Vizuální spolupráce může generovat soudržnost uvnitř společnosti a nových produktů. Vizuální spolupráce je v zásadě sdílená práce a učení současně.

Sdílená práce – lidé mohou pracovat současně na různých projektech. Zejména kreativní, jako je návrh log, brainstorming, SWOT analýza, UX, zpětná vazba od partnerů, průzkumy spokojenosti atd.

Učební zkušenost – spoluprací a sledováním akcí členů týmu naživo. Jeden se může naučit nové věci interakcí s celým týmem nebo jednoduše analýzou něčího chování.

vizuální spolupráce
Zdroj: O’Reilly

Počátky vizuální spolupráce

Společnosti využívají klasickou vizuální spolupráci po celá desetiletí. Na začátku 20. století se americké společnosti snažili navázat na nové trhy. Chtěly najít takové speciální funkce produktů, aby mohly získat všechny typy klientů.

Otevřenost vizuální spolupráci byla ochrannou známkou podniků z technických oborů. Oblasti jako strojírenství, elektrotechnika nebo automobilový průmysl.

Lidé, kteří si mohli dovolit zahájit podnikání a mohli si dovolit luxus představivosti, začali své nápady dávat na bílou tabuli. Při vytváření neočekávaných spojení a myšlení mimo předem stanovený prostor (out of the box). Po objevení počítačů dostali zaměstnanci pomoc od jednoduchého softwaru.

Týmy se vyvinuly velmi rychle a na konci 2. tisíciletí, kdy internet usnadnil spolupráci, společnosti přeskočily nudné a opakující se úkoly a přijaly proaktivní úkoly.

Dnes v online prostředí miliony týmů vytváří a předává kreativní šablony. Dělají to kvůli zisku a inovaci.

Ano, inovace není tak snadná ani s množstvím digitálních nástrojů. V minulosti to byli osamělí inovátoři, kdo rozpoutal revoluce ve svém oboru. V dnešní době vedou cestu k inovativnímu produktu spíše skupiny vybavené sofistikovanými stroji.

Kreativní nástěnka…

4. průmyslová revoluce stojí za zvýšením efektivity vizuální spolupráce pomocí nepřeberného množství dostupných aplikací.

Základní myšlenkou je, že své lidi shromáždíte před kreativní nástěnkou/tabulí (bílá, červená, fialová… na barvě nezáleží). Pak je necháte proaktivně pracovat. Nakonec získáte výsledky, které mohou zvýšit efektivitu společnosti.

Náš tým v Lumeerovi používá tento druh kreativní nástěnky. Zejména v úkolech souvisejících s marketingem, designem, obsahem, sociálními médii nebo UX.

Pokud si však myslíte, že kreativita je jen pro zábavné a snadné úkoly, možná vás překvapí. Po migraci zjistíte, že z kreativní nástěnky mohou těžit i seriózní prvky podnikání.

Příklad

Veřejné orgány z města Tallin si najaly soukromou společnost s cílem vyvinout inteligentnější městské aplikace pro osoby se zdravotním postižením. Úřady chtěly těmto lidem umožnit příjemnější chůzi a práci. Jednoduše pomocí aplikací integrovaných po celém městě.

Společnost využila vizuální spolupráci, lékařské znalosti, strategie veřejné dopravy a také vyzvala skupinu 15 lidí se zdravotním postižením, aby vyjádřili své názory a zúčastnili se prvního pilotního projektu. Toto obrovské množství práce se vyplatilo. Když lidé z cílové skupiny dokončili průzkum spokojenosti s tím, že se jejich život od používání těchto nových aplikací zlepšil.

Na začátku vizuální spolupráce se jednotlivci mohou jednoduše naučit, jak vše funguje, a provádět modelová řešení, aby se seznámili s kreativní nástěnkou.

Postupem času se na hrací ploše objeví kreativní nápady, které generují zisk. A celý tým pozná krásu této činnosti. Říká se, že všichni zaměstnanci jsou kreativní, ale jen málo z nich to ukazuje.

Kreativní nástěnka je jednoduchý, ale účinný nástroj, který odráží kreativitu všech členů týmu.

…nebo tlak kreativity?

Stejně jako v reálném životě mají společnosti vzestupy a pády a někdy kreativní nástěnka nedokáže vyřešit všechny problémy. Proč? Před kreativní nástěnkou mohou nastat chvíle, kdy tlak kreativity nepovede k žádným nápadům.

Vrcholoví manažeři, vysoce kreativní týmy a běžní zaměstnanci tento fenomén zažili. Nedostatek nápadů před kreativní nástěnkou pochází z jedné hlavní příčiny: strach ze selhání. Ani dnes manažeři nevědí, jak překonat strach z jejich vlastního neúspěchu i z neúspěchu celých týmů.

Ještě další příklad

Vedoucí místního obchodu s potravinami v České republice jen těžko přišel s lepší vánoční kampaní než v předchozím roce. Bál se, aby si zákazníci nevybrali jiný obchod. Neměl na tuto kampaň příliš velký rozpočet a to limitovalo jeho fantazii. Myslel si, že nízký rozpočet znamená nízkou kvalitu kampaně.

Strach z neúspěchu snižuje šanci na vytvoření něčeho nového na kreativní nástěnce. Pokud přemýšlíme ještě hlouběji, je to důvod, proč nás roboti s umělou inteligencí (AI) dokáží každý den překvapit. Nikdo jim neřekl, že nemohou vyzkoušet něco nového a nemají strach ze selhání.

Jak nastartovat vizuální spolupráci?

Naštěstí pro vás jsme našli 3 tipy, jak se vyhnout tlaku kreativity před kreativní nástěnkou:

 • Čas od času zorganizujte kreativní setkání bez manažerů a vedení. Zaměstnanci budou rádi, že budou za svůj výsledek sami odpovědní.
 • Neočekávejte, že hned v prvním sezení přijdete na nejlepší možné řešení. Sníží se tím stres týmu.
 • Použijte princip pokusů a omylů. Nejprve se snadnými projekty a poté se složitějšími. Důvěra v jednoduché projekty buduje důvěru v komplexní projekty.

Vizuální spolupráce je tak či tak jádrem moderních podniků, které mohou mít demokratický styl vedení. Je interaktivní a hravý.

Je to perfektní balíček pro zpracování nápadů s minimálními náklady. A proč potřebujeme nápady? Protože, jak souhlasí mnoho vědců z oblasti IT&C, žijeme ve věku informací. A informace jsou nové peníze.

Vizuální spolupráce s online kreativními šablonami je třešničkou na dortu. Jízda na Měsíc a zpět; miliony týmů si mohou vybrat ze stovek šablon souvisejících tématy jako:

 • cíle společnosti
 • cíle projektového řízení
 • spokojenost zaměstnanců
 • zpětná vazba od zákazníků
 • kampaně
 • uživatelská zkušenost
 • online obsah
 • sociální média
 • workshopy na propojení lidí a týmů
 • nové funkce pro produkty
 • SWOT analýza
 • partnerství
 • atd.

Jak může Lumeer pomoci?

Lumeer je také jedním z týmů na této planetě, který pomáhá svým klientům být kreativní při řešení jejich každodenních výzev.

Ačkoli je náš produkt primárně nástrojem pro správu projektů, týmů a úkolů, obsahuje rysy nástrojů vizuální spolupráce – Kanban nástěnku, Ganttův diagram, grafy, pivot tabulky, kalendář, mapu

A jako takový umožňuje uživatelům vizualizovat týmovou práci a vytvářet nové plány do budoucna.

Kromě toho se snažíme přidat nové šablony, aby klienti mohli dosáhnout svých cílů kratším časovém období a s nízkými náklady. Tyto šablony lze použít mnoha způsoby a každý tým musí najít to, co je pro jeho podnikání nejvhodnější.

Vizuální spolupráce může společnosti dovést na Měsíc a zpět v období, kdy některé podniky již plánují lety na Mars. Může také generovat sílu k podpoře organizační kultury (která zpětně podporuje kreativitu). 

Nakonec je průkopnický kreativní nápad, ze kterého se staví firemní sny.

Vyzkoušejte vizuální spolupráci v Lumeerovi!