Uživatelská zkušenost a obsah webových stránek: Trendy a tipy

Avatar
Laura Baciu

Uživatelská zkušenost je velmi důležitým aspektem, pokud jde o přilákání více zákazníků. Chce vaše společnost získat každý den více a více jedinečných návštěvníků? Uživatelsky přívětivé stránky a úžasný obsah je nutností.

V tomto článku představujeme výzkum uživatelské zkušenosti. Ve výzkumu jsme analyzovali weby společností, které pro své zákazníky vytváří zejména digitální nástroje.

Spolu s digitální transformací musí podniky upevnit svoji přítomnost v online prostředí. Stále více produktů a služeb se v podstatě mění na digitální zařízení nebo službu.

Je důležité zkontrolovat online přítomnost a podrobnosti nabízené na oficiálních webových stránkách. To pomáhá pochopit, jak společnosti, zejména technologické společnosti, používají online prostředí k propagaci svého podnikání.

Téměř všichni zákazníci alespoň jednou přistupují na webové stránky těchto společností. Skvělý online zážitek přináší společnostem výhody.

Uživatelská zkušenost a obsah vytvářejí kompletní balíček. Balíček, který se odráží ve výkonu, kreativitě a organizační kultuře konkrétního podniku.

Tipy pro webové stránky

Tento výzkum může být užitečný mnoha způsoby pro společnosti, které jsou na začátku své cesty:

 • můžete vylepšit oficiální web svojí firmy,
 • pomůže vám pochopit některé strategie používané velkými hráči na trhu,
 • můžete přidat nové zajímavé informace pro své klienty,
 • můžete propagovat nové sekce nezbytné pro váš web,
 • můžete vytvořit interaktivnější obsah, který osloví uživatele internetu.

Jak byl proveden průzkum uživatelské zkušenosti

Výzkum provedl jeden z našich přispěvatelů do blogu. Cílem výzkumu uživatelské zkušenosti bylo posoudit online přítomnost technologických společností. Takových společností, které svým zákazníkům poskytují technologická a digitální řešení.

Vzali jsme seznam +9200 start-upů v Evropě ze Seedtable . Z tohoto seznamu jsme vybrali náhodný vzorek 50 společností 1) .

V Lumeerovi byl vytvořen pozorovací nástroj pro webové stránky. Poté jsme sledovali, jaký druh prvků je umístěn na webových stránkách (perspektiva obsahu) a jak se může někdo na těchto stránkách navigovat (perspektiva uživatelské zkušenosti). Následuje pozorovací nástroj použitý v tomto výzkumu.

Parametry výzkumu

Po čem uživatelé touží?

Podívali jsme se na prvky, jako jsou:

 • design webových stránek,
 • informace týkající se produktů společnosti,
 • multimediální obsah,
 • blog,
 • existence odkazů,
 • nebo snadnost odesílání zpráv zaměstnancům společnosti.

Za prvé, design webových stránek je první věc, kterou návštěvníci uvidí. Vizuál, barvy, písmena a nabídky.

Za druhé, uživatelé hledají podrobnosti týkající se produktu, zejména jeho vlastnosti a cenové plány. Je také důležité zkontrolovat recenze produktu nebo služby.

Dále návštěvníci rádi přistupují k multimediálnímu obsahu, který je láká k seznámení se s produktem nebo se společností. Pozornost uživatele je omezená a dobře postavenému obsahu se věnuje více pozornosti. A tak přináší lepší uživatelský zážitek.

Je také skvělé, když máte odkazy na různé stránky, díky čemuž je celý obsah flexibilnější. Klienti také hledají způsoby, jak společnost kontaktovat. Za účelem získání technické podpory, různých podrobností nebo volných pracovních míst.

Dalším krokem bylo přidání skóre ke každému prvku pozorovacího nástroje. Stupnice byla od 0 (což znamená špatné, prvek vykazuje vážné chyby nebo není funkční) do 3 (což znamená vynikající, prvky představují skvělé a příjemné funkce pro uživatele).

Každý web získal určité skóre. Nakonec jsme seřadili seznam 50 webů od minimálního po maximální skóre. Zde jsou nejvyšší skóre, pokud jde o uživatelskou zkušenost a obsah našeho výzkumu.

Celková nejlepší uživatelská zkušenost

Celkový nejlepší uživatelský zážitek z výzkumu

Nejlepší uživatelská zkušenost v sekci Informace, postřehy a tipy

Nejlepší uživatelské prostředí v sekci Informace, postřehy a tipy

Nejlepší uživatelská zkušenost v sekci multimediálního obsahu

Nejlepší uživatelské prostředí v sekci multimediálního obsahu

Uživatelská zkušenost – Poznámky k trendům a tipům

Zde je podporována snadnost používání produktu / softwaru společnosti. Zákazníci získají pocit, že konkrétní produkt je určen pro začátečníky, ale pracuje s inovacemi (ActiveCollab).

Na začátku článků jsou rychlé odkazy s nejvyhledávanějšími značkami. K dispozici je také část pro vývojáře, ve které mohou lidé pomoci vylepšit produkt (Aircall).

Workflow a týmová řešení, webináře, náborový systém a statistiky. Návštěvník se může podívat na skutečné fungování společnosti (Asana).

Spousta poznatků o průmyslu, výzkumných materiálů, vědeckých článků. Celá sekce pro laboratoře. Návštěvníci chápou, že inovace společnosti byly možné díky vědeckému výzkumu (Bitdeffender).

Sekce profesionálního partnerství. Podniky propagují své partnery jako způsob, jak zajistit spolehlivost. Sekce s odkazy na tiskové zprávy, která ukazuje, jakou pozornost si společnost právem zasloužila od finančních a technologických médií. To odráží, jak velká je na trhu (Cloudfactory).

Studentské slevy, které mohou přilákat zejména mileniály. Skvělý kanál YouTube, kde můžete vidět videa s tipy, nebo práci ve společnosti (Evernote).

Oznámení o projektech a soutěžích, kterých se společnost zúčastnila. Firmy by čas od času měly na webu psát o cenách, které vyhrála, nebo o soutěžích, kterých se zúčastnila (Flytrex).

Je zde sekce rozvoje talentů, ve které společnost ukazuje, jak si udržuje své talentované pracovní síly a jak najít nové lidi (Get your guide).

Relevantní předpovědi pro toto odvětví. Společnosti s vysokými zisky poskytují tento druh dat uživatelům internetu (HIS Markit).

Futuristický design s časovou osou společnosti jako živá infografika (Lilium).

Zajímavé případové studie s výzvami, řešeními a výsledky. Dalším zajímavým marketingovým přístupem je vyjmenovat řadu případů, kdy jiné společnosti použily určitý produkt / službu a byly spokojeny s celkovými výsledky (Mimecast).

Uživatelsky přívětivý blog, kde je vzrušení sdílené s publikem. Články a příspěvky, které vyzývají čtenáře, aby přemýšleli, divili se, cítili stejnou atmosféru nebo se nadchli (OguryScoro).

Případové studie o problémech, kterým čelí mnoho lidí. Vývovědi lidí s videi a logy společností. Firmy vědí, že nejlepší zpětná vazba si zaslouží dostat se online. To je důvod, proč mnoho firem přidává videa s výpověďmi (Spendesk).

Kdo produkt používá? Odpověď zní: vláda, podniky, vzdělávací oblast atd. Produkty / služby, které používají národní vlády nebo think tanky, jsou rozhodně speciální a výkonné (Proworkflow).

Časová inteligence – trend, který se objevil před deseti lety ve snaze analyzovat, jak se čas může stát cenným aktivem a zdrojem inovací (Replicon).

Obsahová inteligence – trend, který zdůrazňuje, jak může multimediální obsah přinést společnostem větší zisk, když se použije s výkonnými analytickými nástroji (Socialbakers).

Hravá týmová prezentace. To by mohl být skvělý nástroj propagace, zejména pokud je produkt konkrétní společnosti vytvořen s cílem usnadnit život spotřebitelů (Toggl).

Profesionální týmová prezentace a ilustrace s produktem, který ukazuje jeho používání jinými společnostmi. Firmy, které dosáhly určité fáze vyspělosti, jsou schopné spolupracovat s podniky z jiných průmyslových odvětví (Skeleton Technologies).

Ohromující vizuál, ale omezený přístup. Některé společnosti lákají uživatele a klienty na své webové stránky. Ale pak omezují přístup k určitým funkcím. To zákazníkům ztěžuje získání bezplatného obsahu (Tricentis , Ustream).

Skvělá tréninková sekce. Zákazníci, kteří se chtějí naučit nové věci, mohou přeskočit vyhledávání online kurzů a učit se interaktivnějším způsobem přímo z webu (IBM).

Obecné poznámky

Zákaznická podpora, která je k dispozici na webových stránkách – téměř všechny podniky mají chatovací boty, místnosti nebo kontaktní formulář pro pomoc a podporu.

Skvělé funkce v cenových plánech – je důležité, aby klienti mohli vidět skutečné vlastnosti produktu / služby, bez skrytých nákladů nebo omezených možností, když jsou platby provedeny.

Některá loga jsou inspirativní, jiná ne. Hesla nebo slogany společností také nemusí být tak běžná, ale snadno srozumitelná. Všechny společnosti z našeho výzkumu jsou na svou práci hrdé a ve svých heslech používají velmi silná slova. Také je nejlépe vyhnout se negativním, nebo hrubým slovům.

Další kroky

Podnikneete kroky hned teď a vylepšete svůj vlastní firemní web! Zvažte trendy a tipy sdílené v článku a implementujte je.

Zde je krátký seznam položek, které je třeba zvážit, abyste dosáhli lepšího uživatelského zážitku.

 1. Vytvářejte atraktivnější multimediální obsah.
 2. Přidejte na stránky nové funkce.
 3. Předveďte spolupráci s různými partnery. Může se jednat o další společnosti, vládní nebo neziskové organizace.
 4. Předveďte svůj vlastní úspěch. Například, že jste se stali partnerem důležité organizace mimo váš obor.
 5. Vytvořte časovou osu společnosti, sekci pro tisk, sekci pro rozvoj talentů a část pro výuku.

Získejte data, která potřebujete

Výzkum webových stránek firem provedený společností Lumeer je prvním krokem k pochopení toho, v čem spočívá síla skvělé uživatelské zkušenosti.

Ukazuje hodnotu obsahu v digitálním věku. Odpovídá na důležité otázky:

 • Proč by všechny společnosti měly investovat do svojí online přítomnosti?
 • Proč by všechny společnosti měly vytvářet inovativní systémy ?
 • Proč je důležité komunikovat v reálném životě se zákazníky, partnery, přispěvateli a širokou veřejností.

Než na web přidáte všechny důležité a inovativní sekce, musíte na nich pracovat v reálném životě.

Lumeer vám může pomoci udělat tento důležitý krok. Implementujte svůj vlastní kontrolní seznam pozorování. Přemýšlejte o nových příležitostech v online světě. 

Jaké nové způsoby interakce můžete použít ke zlepšení produktů, které navrhujete, projektů, které provozujete, výsledků, které máte, a pracovního systému jako celku?

Konkurence je větší než kdy jindy. Mít správné informace ve správný čas je zásadní. Využívání nových metod pro zvyšování výkonnosti společnosti může být skutečnou konkurenční výhodou.

1) Úplný seznam vybraných společností: Activecollab, Aircall, Asana, Bitdefender, Bitrix24, CloudFactory, CoachHub, Comtravo, Digit, Evernote Business, Fabric, Fleep, Flytrex, Gett, GetYourGuide, GrabCAD, Harvest, Hubstaff, IDnow, IHS Markit, Immersive Labs, IronSource, Lilium, MessageBird, Mimecast, Netguru, Neuron Soundware, Notion, Ogury, OneWeb, Onfido, Pipedrive, Pitch, Proworkflow, Replicon, Scoro, Skeleton Technologies, Slack, Socialbakers, Spendesk, Teamwork, Tink, Toggl Track, TransferWise, Trello, Tricentis, Ustream, Valamis, Visionect, Zoho Workplace