Umělá inteligence v dodavatelských řetězcích

Avatar
Martin Večeřa

Tradiční dodavatelské řetězce jsou mrtvé

Dodavatelksý řetězec je srdcem firemní operativy. Aby manažeři mohli dělat ta nejlepší rozhodnutí, potřebují přístup ke stavu celého řetězce v reálném čase. Bohužel narážejí na limity zastaralých technologoií, které vrhají stín na možnost dosažení celkové transparentnosti stavu dodavatelského řetězce. Naštěstí budou tyto dny již brzy minulostí. Nové digitální technologie obrací tradiční přístupy k práci na ruby. Za 5-10 let bude role dodavatelského řetězce naprosto překonaná. Jeho role bude nahrazeny hladce fungujícím samoregulujícím se mechanizmem, který bude optimálně řídit pracovní poztupy od A do Z a bude vyžadovat jen minimum lidského zásahu. [HBR]

Kognitivní dodavatelský řetězec

Běžné dodavatelské řetězce se budou transformovat na tzv. kognitivní dodavatelské řetězce. Kognitivní dodavatelské řetězce, které jsou schopny předvídat a adaptovat se v nejistém prostředí, povedou k revoluci v obchodu a v nadcházejících letech poskytnou klíčovou konkurenční výhodu.

Komplexní algoritmy, strojové učení a umělá inteligence se stávají běžně dostupnými a. zdá se tedy být nevyhnutelné, že dojde v totálnímu převratu v globálních dodavatelských řetězcích. Firmy budou potřebovat distribuční systémy a systémy na správu inventáře, které jsou samoučící, předvídavé, adaptivní a inteligentní. Tedy přesně kognitivní dodavatelské řetězce.

Typický dodavatelský řetězec v roce 2018 pracoval s 50 krát více daty než před pěti lety. Mohou za to především snahy snižovat náklády na správu řetězců. Bohužel, méně než čtvrtina zpracovávaných dat je analyzována v reálném čase i přes to, že koncept, po kterém všichni touží, přímo vyžaduje. Tímto konceptem je tzv. „digitální řídící věž“. [Raconteur]

Digitální řídící věž

Klíčový koncept, který mnoho společností nyní zkouší, je digitální řídící věz — virtuální rozhodovací centrum, které poskytuje kompletní vhled od A do Z v reálném čase do všech dodavatelských řetězců. Pro hrstku lídrů v  maloobchodních řetězcích se řídící věž již stala nervovým centrem jejich operativy.

Vizuální alarmy varují před výpadkem skladových zásob nebo zpomalením procesů dříve, než k nim dojde. Takže je možné včas zasáhnout dříve, než potenciální problémy přerostou do skutečných. Hlavní hodnota kontrolní věže spočívá v přístupu k naprosto přesným informacím v reálném čase. Díky tomu je možné se neúnavně soustředit na spokojenost zákazníků a bezchybné provádění procesů. [HBR]

Výsledkem mohou být lepší služby šité na míru jednotlivým zákazníkům s minimálními skladovými zásobamivysokou utilizací výrobních kapacit. Firmy převážně v automobilovém průmyslu, potravinářství a zdravotnictví se soustředí na minimalizaci materiálů, které je nutné držet skladem a zahájit výrobu až v okamžiku objednávky. Právě díky inovativním řešením mohou takto šetřit nemalé náklady.

Kognitivní dodavatelský řetězec může pomoci eliminovat rizika, zlepšit reporting a výkon řetězce. Dále také pomáhá zvýšit přehlednost a transparentnost stavu celého řetězce. Mít kognitivní dodavatelský řetězec se jeví jako kritické obzvláště v době, kdy zuří globální obchodní války.

Podniky už nemohou dále spoléhat na zastaralý statistický přístup pro určování poptávky a předvídání, jak bude poptávka vypadat v budoucnu. Kognitivní dodavatelský řetězec je schopen poptávku rozpoznávat v reálném čase, rozumí důsledkům chování zákazníků a umí hledat kompromisy. [Raconteur]

Krok za krokem

Přidávání kognitivních schopností do dodavatelského řetězce a správy inventáře nemusí znamenat náklady ve výši několika miliónů a více.

Podniky mohou začít s jednoduchými scénáři, které budou dohromady naplňovat celý plán. Tyto scénáře by měly mít za cíl ušetřit náklady s krátkodobou návratností, aby prokázaly svoji hodnotu a pomohly spustit lavinu změn. Zavedení nové role architekta dodavatelských řetězců v podniku může také pomoci podpořit změnu,” říká Kevin Doran, výkonný ředitel Accenture Strategy. [Raconteur]

Nově vznikající role

Trend je jasný – technologie nahrazuje lidi v řízení dodavatelského řetězce a navíc pracuje mnohem lépe. Co ale zbude pro dnešní profesionály v oboru? Nejdříve se vedení bude muset přeorientovat z řízení lidí, kteří dělají opakované jednoduché úkony, na navrhování a řízení toků informací a materiálů s limitovaným množstvím vysoce kvalifikovaných pracovníků. Postupně bude stoupat poptávka po analyticích dodavatelských řetězců, kteří budou umět analyzovat informace, správně strukturovat datové sklady, používat digitální technologie a algoritmy a spolehlivě předvídat poptávku a trendy. Hrstka specialistů pak bude navrhovat jádro řízení dodavatelského řetězce na bázi moderních technologií. Tento řídící modul bude naprosto hladce podporovat neustále se měnící strategii, požadavky a priority obchodu. [HBR]

Jednoznačně, konec řízení dodavatelských řetězců tak, jak ho známe, se nevyhnutelně blíží. Manažeři a podniky, kteří se již dnes připravují, vzdělávají a rozšiřují svoje možnosti, budou ti, kteří se se dostanou na vrchol.

Váš první krok můžete učinit již dnes a naprosto zdarma získat kontrolu nad vašimi údaji s šablonou pro dodavatelský řetězec v systému Lumeer.