Typy atribútov: trvanie

Avatar
Alica Kačengová

V úvode do typov atribútov sme zmienili príklad s trvaním udalosti a to, že túto informáciu nevieme uložiť v exceli:

„Ak vám splnenie prvej úlohy trvalo 1 hodinu a 30 minút a splnenie druhej 1 hodinu a 40 minút, tak poviete, že vám to dokopy trvalo 3 hodiny a 10 minút a nie 2 hodiny a 70 minút, však?“

Z našich skúseností a rozhovorov s podnikateľmi vieme, že často potrebujú ukladať práve takýto typ dát. Preto sme do Lumeera pridali typ atribútu trvanie, a v tomto článku sa na neho pozrieme bližšie.

V šablóne pre výkazy práce zamestnanci evidujú prácu na niekoľkých projektoch a zadávajú odpracovaný čas v ľahko čitateľnom formáte.

Všetko, čo potrebujete urobiť, je nastaviť typ atribútu na trvanie a vybrať časový rozsah – pracovný (deň má 8 hodín, týždeň má 5 dní), normálny (deň má 24 hodín, týždeň má 7 dní) alebo vlastný.

Záznamy o odpracovanom čase zamestnancov majú oveľa väčšiu výpovednú hodnotu, ak sú agregované. V pivot tabuľke môžeme na jednom mieste vidieť, kto a koľko času strávil na tom-ktorom projekte.

Nabudúce sa pozrieme na typy atribútov adresa a súradnice.