Typy atribútov: dátum

Avatar
Alica Kačengová

Toto je tretí článok v sérii o typoch atribútov v Lumeerovi. V prvom článku sme predstavili koncept typov atribútov a v druhom sme sa zamerali na typy číslo a percentá. Teraz sa bližšie pozrieme na ďalší typ: Dátum.

Začnime s príkladom: Máme tabuľku, do ktorej si ukladáme informácie o úlohách – obsahuje sumár, dátum začiatku práce a termín, kedy musí byť dokončená. Vyplníme v nej prvý riadok – dátumy samozrejme môžete vkladať aj bez nastavenia typu atribútu a Lumeer ich bude považovať za text.

K spolupráci na tabuľke pozveme ďalších kolegov a tí začnú pridávať ďalšie riadky. Ak sú návštevníkmi, tak ani neuvidia iné riadky (a formáty dátumov), než tie svoje, a to môže ľahko vyústiť do podobnej situácie, ako na obrázku:

Takýto stav samozrejme nechceme a najlepšie by bolo sa mu vyhnúť. Typ atribútu dátum to pre nás zariadi – môžeme nastaviť presný formát a tiež minimálnu a maximálnu hodnotu. Lumeer vám ponúka zoznam preddefinovaných formátov, a ak si z neho nevyberiete, môžete si vytvoriť vlastný (viac v zozname podporovaných formúl).

Neplatné hodnoty v treťom riadku sú teraz podčiarknuté – vaši kolegovia ich tak ľahko zbadajú…

… a opravia. Navyše, po kliknutí na bunku sa zobrazí kalendár. Keď v ňom vyberiete dátum, automaticky sa uloží v správnom formáte.

Doteraz sme sa na dáta pozerali len v tabuľke. Lumeer ale ponúka perspektívy, v ktorých bude pre vás práca s dátumami oveľa jednoduchšia a efektívnejšia. Poďme sa na ne pozrieť!

Najprv si ale tabuľku pridáme zopár ďalších riadkov – použijeme tabuľku Úlohy zo šablóny pre riadenie projektov:

Zmena perspektívy na časovú os nám dá jasnejší pohľad na úlohy. Navyše tu môžeme nastavovať a zobrazovať závislosti medzi úlohami.

Časová os sa hodí na zobrazovanie záznamov, ktoré majú počiatočný aj koncový dátum a trvajú dlhšiu dobu. Nehodí sa ale pre nasledujúce dáta zo šablóny pre koordináciu kandidátov, pretože:

  1. Pohovory majú presný čas a dátum.
  2. Pohovory nemajú koncový dátum.
  3. Zvyčajne nás pri ich plánovaní zaujíma krátkodobý horizont – napr. nasledujúci deň, týždeň alebo mesiac.

Predstavme si, ako to bolo v časoch pred tým, než každý používal počítač. Asi nikto si nerobil poznámky o udalostiach (ako napríklad pohovoroch) vo forme časovej osi. Každý by určite použil kalendár. A presne to môžete urobiť aj vy v Lumeerovi! Stačí prepnúť perspektívu na kalendár:

Preplánovanie udalosti nemusíte robiť v tabuľke – stačí pretiahnuť udalosť v kalendári a jej dátum a čas sa automaticky zmení:

Nabudúce sa pozrieme na ďalší typ atribútu súvisiaci s časom: trvanie.