Trvání mezi dvěma datumy

Avatar
Martin Večeřa

Velmi častým požadavkem je výpočet trvání mezi dvěma datumy nebo časovými sloupci. Doba mezi dvěma daty je nejlépe vyjádřena jako lidsky čitelná informace.

K tomu můžeme v Lumeerovi využít výhod datového typu trvání. Ukazuje lidské pochopitelné hodnoty. Např. 4d5h znamená 4 dny a 5 hodin.

Představme si, že máme tabulku s úkoly, událostmi nebo jakýmikoli akcemi. Ty obvykle mají nějaký začátek a konec. Nezáleží na tom, jestli jsou to jen datumy nebo datumy včetně času. Používáme stejný postup.

Jak na to?

V našem příkladu budeme mít tabulku s projekty. Ta má sloupce Začátek a Konec. Již jsme přidali nový sloupec Trvání.

tabulka k výpočtu trvání mezi dvěma datumy

Nyní klikněte na malou šipku dolů vpravo od názvu sloupce Trvání. V kontextové nabídce vyberte položku Typ atributu. Nastavte typ sloupce na Trvání. Jak je ukázáno níže.

nastavení typu sloupce na trvání

Přepněte časový rozsah na Normální. Tímto způsobem se den rovná 24 hodinám, hodina zase 60 minutám atd. Jak jsme normálně zvyklí.

Výchozí možnost byla Pracovní. Ta je vhodnější pro dobu trvání úkolů, protože 16 hodin úsilí se rovná 2 pracovním dnům.

Po kliknutí na tlačítko Uložit znovu otevřete kontextovou nabídku pro sloupec Trvání. Tentokrát vyberte Upravit vzorec.

Funkce jsou editovány jako bloky. To umožňuje jejich vizuální reprezentaci snadno srozumitelným způsobem.

Nejprve použijte matematickou operaci z nabídky Matematika (ve výchozím nastavení se znakem +). Připojte ji k Trvání a přepněte ji na odčítání.

výpočet trvání

Musíme také přečíst dva atributy z aktuálního dokumentu (řádku). Dostáváme hodnoty sloupců Konec a Začátek. Typ těchto sloupců je nastaven na Datum.

Datumy obvykle nelze jen tak odečíst. Převedeme je na milisekundy pomocí bloku datum na ms. Tímto způsobem dostaneme číslo.

Zajímá vás, co je to číslo? Je to počet milisekund od 1. ledna 1970 (tzv. Epocha). Takto jsou data často interně reprezentována počítači.

Nyní můžeme tato čísla normálně odečíst. Konec být později, to znamená vyšší číslo (déle od 1. ledna 1970). Takže Konec je na prvním místě.

jak vypočítat trvání mezi dvěma datumy

Když je vše spojeno, můžeme automaticky vypočítat dobu trvání mezi dvěma datumy.

Nikdy se už nemusíte bát, že zapomenete zkopírovat vzorce mezi všemi buňkami.

trvání mezi dvěma datumy