Tiež používate Excel vo veľkom?

Avatar
Alica Kačengová

81% podnikov používa tabuľkové procesory (Excel, Google Sheets, …)

Nástup tabuľkových procesorov začiatkom 80.rokov znamenal revolúciu v spôsobe, akým sa uchovávajú, spracovávajú, analyzujú a prezentujú podnikové dáta. Zrazu nebolo potrebné používať papierové hárky, pretože všetko mohlo byť uložené v súbore flexibilnejších a zrozumiteľnejších tabuliek, ktoré vedeli efektívne vykonávať užitočné výpočty. V tých časoch to musel byť takmer zázrak.

VisiCalc, prvý vo veľkom používaný tabuľkový procesor [ zdroj ]

Odvtedy sú tabuľkové procesory v mnohých podnikoch voľbou číslo 1 pri práci s dátami. Začať s nimi pracovať je jednoduché, sú flexibilné a dokonca aj neskúsení a neprofesionálni užívatelia ich môžu použiť ako „pieskovisko“, v ktorom môžu experimentovať so svojimi dátami. Nie je predsa neobvyklé, že dostanete dáta a vopred neviete, čo v nich vlastne chcete hľadať a nájsť.

Ale časy sa menia. Množstvo dát vkladané do tabuliek rastie a stávajú sa čoraz zložitejšími, avšak ich funkcionalita a možnosti nerastú tak rýchlo a obmedzujú tak ich použitie. Tabuľkové procesory sú však tak zaužívané a zapísané v mysliach ľudí, že ich naďalej používajú, aj keď sú náchylné na chyby a ťažko sa udržiavajú – výskum hovorí, že 81% podnikov stále používa tabuľkové procesory.

Otázka, ktorú sa sami seba pýtame, je: Prečo ľudia stále používajú tabuľkové procesory namiesto toho, aby prešli na iný softvér? Sme presvedčení, že je to preto, že na trhu nie je žiadny produkt, ktorý by splnil všetky ich nároky. Všetky sú buď príliš zložité, príliš drahé, alebo je krivka učenia natoľko strmá, že vyžadujú hodiny a dni špecializovaného tréningu. S Lumeerom to chceme zmeniť tak, aby sme mohli vaše dáta spravovať efektívne a intuitívne, bez prispôsobovania vašich zvykov a procesov softvéru, a bez drahého a časovo náročného tréningu. Poskytneme vám prostredie na experimentovanie s dátami tak, ako len chcete, ale bez obmedzení tabuľkových procesorov. Tak jednoduché.