Technologické trendy v roce 2024 – Váš nezbytný průvodce

Avatar
Martin Večeřa

V tomto komplexním shrnutí se zaměříme na hlavní trendy v roce 2024. Ponoříme se do detailů technologického pokroku a souvisejících oblastí, které utvářejí náš svět.

Tento článek můžete použít jako průvodce. Nasměruje vás na nejvlivnější trendy a reporty, které si zaslouží vaši pozornost v nadcházejícím roce. Pokud existují nějaké kritické trendy nebo oblasti, o kterých se domníváte, že nám unikli, neváhejte nám o nich napsat!

Není překvapením, že jádrem mnoha těchto diskusí je umělá inteligence (AI), která odráží její rostoucí dopad v různých sektorech. Všimli jsme si také, že mnoho z těchto přehledů nabízí podrobné statistiky dostupné prostřednictvím příruček ke stažení. Často jsou tyto stahovatelné materiály cennými zdroji, které jsou dostupné obvykle pouze po zanechání e-mailu.

Cílem je nabídnout stručná shrnutí, abyste si mohli vybrat pro hlubší prozkoumání právě ty články, které jsou pro vás důležité.

Ať už jste technologický nadšenec, obchodní lídr nebo jste prostě zvědaví na budoucnost, tento článek je určen právě vám. Vydejte se na cestu napříč určujícími trendy v roce 2024!

Většina odkazovaných článků je sice v angličtině, ale můžete využít Google Translate, nebo přímo možnosti vašeho prohlížeče pro jejich snadný překlad.

Rychlý pohled na čísla

Hostinger seznamuje s hlavními trendy v roce 2024 prostřednictvím 27 zajímavých statistik v AI. To vám může nasměrovat na oblasti, které by vás mohly zajímat detailněji. Zde jen malá ochutnávka:

  • Očekává se, že velikost globálního trhu s AI poroste každý rok o 37 % od roku 2023 do 2030
  • AI přispěje do roku 2030 ke globální ekonomice více než 15 biliony dolarů
  • 33% všech případů adopce AI se zaměřuje na automatizaci IT procesů
  • Průměrný plat profesionálů v oblasti AI je 160 000 dolarů

60% AI skeptiků nakonec tuto technologii přijme

V rychle se vyvíjejícím digitálním prostředí předpokládá Forrester pro rok 2024 živou transformaci poháněnou generativní AI (genAI) a měnícím se chováním spotřebitelů.

Jak vstupujeme do nového roku 2024, kdysi skeptický pohled na generativní AI (genAI) se dramaticky mění. Očekává se, že 60% skeptiků vůči genAI tuto technologii přijme. Naleznou tak hodnotu v její schopnosti zlepšovat kreativitu a efektivitu.

Tato změna je klíčová pro obchodní, technologické a marketingové lídry. Očekává se, že díky využití genAI ušetří až 50% času na kreativní řešení problémů.

Očekává se významný posun investic v oblasti reklamy. 10 největších reklamních agentur plánuje investovat celkem 50 milionů dolarů do vlastních AI řešení. Tento krok má za cíl zrevolucionizovat personalizované marketingové kampaně a propagaci značek.

Na cestě je i generační posun v B2B. Nyní tvoří 75% týmů nákupčích mileniálové, kteří vyžadují časný přístup k produktovým expertům.

Celkově předpovědi technologických trendů pro rok 2024 od Forresteru naznačují rok ovládaný vlivem genAI napříč různými sektory. To přetvoří obchodně-zákaznické interakce a zdůrazní důležitost přizpůsobení se vznikajícím technologiím v dynamickém digitálním prostředí.

Osm priorit pro generální ředitele v roce 2024

V roce 2024 se generální ředitelé (CEO) pohybují v prostředí plném výzev a příležitostí, jak je popsáno v ve zprávě od McKinsey Co je nejdůležitější? Osm priorit generálních ředitelů pro rok 2024.

Hlavním tématem je integrace generativní AI (genAI), kde vedoucí pracovníci přecházejí od experimentálního používání k plné implementaci, což zásadně mění provozní postupy společností a charakter průmyslových odvětví.

Klíčové je využití technologie pro získání konkurenční výhody, se zaměřením na rekonfiguraci organizací za účelem maximalizace potenciálu digitálních a AI transformací. V tomto období je také nezbytný strategický posun směrem k investicím do zelených technologií, kdy se uznávají jak environmentální imperativy, tak tržní příležitosti.

Výrazné schopnosti odlišují společnosti na konkurenčním trhu. Generálním ředitelům se doporučuje rozvíjet unikátní síly, odrážející úspěchy gigantů jako Toyota, LVMH a Disney. Stejně důležitá je role středního managementu, který je nyní považován za klíčovou součást úspěchu organizace.

Geopolitická odolnost a adaptivní růstové strategie jsou v této nepředvídatelné době nezbytné. Generální ředitelé musí být připraveni čelit rozmanitým scénářům, využívat technologie pro rozšíření trhu a zvyšování provozní efektivity. Je také nezbytné, aby se aktivně přizpůsobili makroekonomickým změnám, se zaměřením na investice a strategické plánování scénářů.

Analýza od McKinsey pro generální ředitele zdůrazňuje klíčové trendy v roce 2024: význam integrace technologií, strategickou odolnosti a inovativní růstové strategie. Tyto faktory budou vést lídry skrze složitosti rychle se vyvíjejícího obchodního světa.

10 nejdůležitějších strategických technologických trendů v roce 2024

Firmy musí zůstat v čele technologických trendů, aby uspěly v neustále se vyvíjejícím digitálním prostředí. Zpráva Gartneru 10 nejdůležitějších strategických technologických trendů v roce 2024 nabízí neocenitelné vhledy pro organizace, které se plaví v rychlém proudu AI a digitální transformace.

Gartner zdůrazňuje důležitost integrace vybraných technologických inovací pro dosažení obchodních cílů. Tyto trendy nejsou samostatnými jevy; jsou vzájemně propojeny, přičemž každý z nich hraje klíčovou roli v komplexní digitální strategii. Podnikům se doporučuje hodnotit dopady a přínosy těchto trendů a určovat nejefektivnější kombinaci pro jejich specifické potřeby.

Gartner hlavní strategické trendy v roce 2024 v technologiích

Tři hlavní témata se elegantně spojují a formují budoucnost obchodních technologií.

Ochrana vaší investice zdůrazňuje strategické, budoucnosti odolné technologické iniciativy, soustředěné na dlouhodobou udržitelnost a bezpečnost.

Přechodem k Vzestupu stavitelů se narativ zaměřuje na odemykání kreativního potenciálu napříč organizacemi pomocí využívání odvětvově specifických technologií a demokratizace tvůrčího procesu.

Nakonec Dodání hodnoty sjednocuje technologie s vyvíjejícími se požadavky stakeholderů, zdůrazňující agilitu a reaktivitu na rychle se měnícím trhu.

Tato témata dohromady vytvářejí obraz obchodního prostředí řízeného technologiemi, kde klíčové jsou strategický vhled, inovace a adaptabilita.

Lidskost na prvním místě (Human by Design)

Zpráva Accenture o technologických trendech v roce 2024 poskytuje komplexní pohled na to, jak se technologie vyvíjí směrem k větší orientaci na člověka a jak tyto pokroky ovlivní podniky a společnost.

hlavní trendy v roce 2024 na časové ose, jak je vidí Accenture
Zdroj: Accenture

Zaznamenáváme posun, kdy technologie vykazují větší lidskou inteligenci a snadněji se integrují do každodenního života.

Tato integrace znamená posun ve způsobu, jak pracujeme z daty. Posouváme se od modelu knihovny k modelu poradce, kde AI chatboti syntetizují obrovské množství informací, aby poskytli odpovědi a rady. Společnosti by pak mohly odemknout latentní hodnotu svých dat a způsob, jakým s těmito daty interagují.

Zpráva předvídá vzestup ekosystémů AI agentů, sítí propojených AI, které vyžadují, aby podniky přehodnotily své strategie práce s daty a automatizace. Tito AI agenti budou pomáhat lidem a jednat v jejich zájmu, což povede k významným změnám v produktivitě a obchodních operacích.

Prostorové vidění a vizualizace (spatial computing) mají přinést kousek sci-fi filmů do našeho každodenního života sloučením digitální a fyzické reality. Přes současný pokles aktivit v metaverzu se očekává, že prostorové vidění a vizualizace zrevolucionalizují způsob, jakým lidé pracují a žijí. Tím nabídne nové způsoby ponoření se do digitálních světů nebo vrstvení obsahu nad fyzické okolí.

Hlavní trendy v pracovní síle v roce 2024

Tuto oblast podrobně zkoumal McKinsey.

Zpráva zdůrazňuje, že i když méně než 5% povolání lze plně automatizovat, asi 60% povolání má alespoň jednu třetinu činností, které by mohly být automatizovány. To naznačuje významné transformace pracoviště a změny pro pracovníky.

Mezi 75 a 375 miliony lidí by mohlo do roku 2030 potřebovat přesunout se do jiných kategorií povolání a naučit se nové dovednosti. Tento přechod by mohl být na stupnici srovnatelné s historickými posuny, jako byl odchod ze zemědělství na počátku 20. století.

Při dostatečném ekonomickém růstu, inovacích a investicích lze vytvořit dost nových pracovních míst, které kompenzují dopady automatizace.

McKinsey hlavní trendy v pracovní síle v roce 2024

Budoucí pracovní místa vyžadují více sociálních a emočních dovedností, pokročilé kognitivní schopnosti a méně času na předvídatelné fyzické činnosti.

Co bychom měli dělat s těmito změnami? Jedna z nezbytností je zřejmá – učit se, učit se, učit se.

Podpora učící se kultury v organizacích je zásadní. To znamená podporovat nepřetržité učení a rozvoj, poskytovat přístup k vzdělávacím zdrojům a podporovat zaměstnance v těchto změnách.

Jak firmy, tak zaměstnanci by se měli zaměřit na přeškolování a zdokonalování dovedností. Firmy by měly investovat do školení své pracovní síly pro nové role a technologie. Na druhé straně by zaměstnanci měli aktivně hledat příležitosti k získání nových dovedností a přizpůsobit se měnícím se požadavkům na práci.

S rostoucím významem sociálních a emočních dovedností v budoucí pracovní síle se musíme zaměřit na dovednosti jako komunikace, empatie a adaptabilita, které jsou méně náchylné k automatizaci.

Pohled na operativu v roce 2024

V roce 2024 se podniky pohybují v novém operačním prostředí, které přetváří technologické a ekonomické změny.

Podcast McKinsey, Navigace novou normou: Pohled na provoz v roce 2024, zdůrazňuje klíčové strategie pro tento se vyvíjející prostředí.

Integrace generativní AI a automatizace do interních funkcí představuje klíčový krok pro zvýšení efektivity a produktivity napříč odvětvími.

Zvládnout nákupní strategie na inflačním trhu se stává zásadním pro podniky hledající významné zisky.

Udržitelnost se navíc objevuje jako klíčové zaměření, kdy provoz vyvažuje efektivitu a environmentální odpovědnost. Tato adaptabilita na pokročilé technologie, strategické nákupy a udržitelnost podtrhuje plán rozvoje směrem k odolnosti a úspěchu v dynamickém obchodním světě roku 2024.

Závěr: Přijetí změn a inovací v roce 2024

Jak uzavíráme naše zkoumání klíčových trendů a strategií, nastíněných v rozmanitých zprávách od Accenture, McKinsey, Forrester a Gartner s trendy v roce 2024, objevuje se společné téma: nutnost pro podniky přizpůsobit se, inovovat a přijmout změnu. Ať už jde o využívání transformační síly generativní AI, přepracování operačních strategií, nebo zůstat v čele vznikajících technologických trendů. Cesta vpřed je jasná.

Tato zjištění poukazují na význam proaktivního myšlení, kdy podniky aktivně reagují na změny a samy formují svou budoucnost. Integrace pokročilých technologií napříč různými oblastmi, od operativy po zákaznickou zkušenost, ukazuje na budoucnost, kde efektivita, udržitelnost a personalizovaná řešení nejsou jen cíle, ale nutnosti.

Navíc důraz na strategické nákupy, posílení pracovní síly a navigace složitostmi globálního ekonomického prostředí ukazuje na posun směrem k agilnějším a odolnějším obchodním modelům. Radíme společnostem, aby překročily tradiční postupy a přijaly nová paradigmat, která odpovídají se vyvíjejícím tržním požadavkům a očekáváním spotřebitelů.

Ve své podstatě je rok 2024 majákem pro inovaci, strategickou adaptaci a technologickou integraci. Přijetím těchto principů se mohou podniky nejen úspěšně orientovat ve výzvách nového roku, ale také využít jeho příležitostí, což jim umožní růst, udržitelnost a dlouhodobý úspěch ve stále se vyvíjejícím světě.