Příspěvky se štítkem

startup

Řízení projektů
Mějte všechny projekty pod kontrolou na jednom místě. S tímto kompletním přehledem bude mít každý v týmu ihned v […]
Martin Večeřa
28. 3. 2020
Výkazy práce
Evidujte práci na projektech na jednom místě, i když pracujete na mnoha projektech zároveň. Plánujte náklady a vytížení týmu […]
Martin Večeřa
28. 3. 2020
Systém hlášení chyb
I přes veškeré úsilí investované do udržování kvality může docházet k incidentům. Evidujte je a plánujte prási tak, abyste […]
Martin Večeřa
28. 3. 2020
Sledování cílů s OKR
Nastavte si cíle, jejich metriky a iniciativy, které vás budou posouvat správným směrem. Můžete sledovat průběh plnění úkolů a sledovat, jak se věci hýbou dopředu.
Martin Večeřa
7. 5. 2020
Prodejní CRM
Posuňte svoje řízení vztahů se zákazníky na další úroveň. Uchovávejte si, evidujte a sdílejte veškeré informace o zákaznících na […]
Martin Večeřa
28. 3. 2020
Řízení marketingové kampaně
Přestaňte ztrácet čas sestavováním Excelových tabulek na sledování vaší marketingové kampaně a věnujte se více tomu, co milujete – […]
Martin Večeřa
24. 3. 2020
Plánování produktu
Každý skvělý produkt potřebuje akční plán, aby byl úspěšně zrealizován. Produktoví manažeři, členové týmu, management – všichni ocení transparentnost […]
Martin Večeřa
26. 4. 2020
Uvedení produktu na trh
Mít skvělý produkt je dobrý základ, ale opravdový úspěch nastává až, když ho používají zákazníci. Slaďte marketingové aktivity spolu […]
Martin Večeřa
28. 4. 2020