Řízení energie

Energie, ne čas, je tím hlavním motorem vysokého výkonu.

#osobní, #řízení času, #vedení

Tajemství vysoké produktivity, která je udržitelná není v řízení času nebo usilovnějším pracovním nasazení—tajemství vysoké produktivity spočívá ve vás, konkrétně ve vaší energii.

Všichni máme těch stejných 24 hodin. Hlavním důvodem, že někteří toho za den stihnou desetkrát více než ostatní za měsíc, není to, že řídí svůj čas lépe. Je to tím, že vědí, jak pracovat se svojí energií.

Pokud rozhodně chcete zvýšit svoje šance a uspět v dosahování cílů lépe a rychleji, váš přístup musí být vždy ten stejný; soustřeďte se na kvalitu práce a orientujte svoji energii jedním směrem. To znamená rozpoznání toho, že ne na všech úkolech záleží stejně. Přesouvání se z úkolu na úkol v rychlém sledu s cílem dosáhnout co nejvíc není udržitelné.

Soustřeďte se na kvalitní práci, která přispívá k dosažení ultimátního cíle. Nikdy neobjetujte kvalitu práce.

Prioritizujte úkoly a projekty. Vybírejte si, čemu se budete věnovat a shlukujte podobné aktivity. Nastavte si budík, pokud je to třeba. Dělejte časté přestávky pro mentální povzbuzení mezi jednotlivými úkoly.

Pracujte chytře s vaším časem díky této osobní šabloně v Lumeerovi.

Číst dál…