Systém pro správu testů

Avatar
Martin Večeřa

Zefektivněte svůj testovací proces a snadno dodávejte vysoce kvalitní produkty.

Systém pro správu testů (z angl. Test Case Management System, TCMS) je kritickým nástrojem pro testovací týmy, který jim umožňuje efektivně organizovat, sledovat a provádět testy (testovací případy, test cases).

A testovacími týmy nemáme na mysli pouze týmy pro testování softwaru. Testování je dnes běžné i v mnoha jiných odvětvích.

Vzhledem k tomu, že průmyslová odvětví neustále rostou ve složitosti, může se ruční správa testů prostřednictvím tabulek rychle stát noční můrou. Se zavedeným systémem pro správu testů však mohou testovací týmy zefektivnit proces testování a rychleji dodávat vysoce kvalitní produkty.

Pokud vás zajímá testování (nejen) softwaru a všechny jeho aspekty, podívejte se na Ministerstvo testování.

V tomto článku prozkoumáme kritické aspekty systému pro správu testů, předvedeme ideální pracovní postup a ukážeme vám, jak šablona systému pro správu testů v Lumeerovi zlepšuje váš testovací proces.

Pamatujte, že mnohé z těchto aspektů jsou nyní adoptovány jinými odvětvími než jen vývojem softwaru. Zejména v odvětvích, která přijímají agilní postupy, jako jsou různí výrobci (např. automobilový průmysl, farmaceutika).

Klíčové aspekty systému pro správu testů

Šablona systému pro správu testů v Lumeerovi je komplexní nástroj, který zjednodušuje celý proces správy testovacích případů.

Umožňuje vašim testovacím týmům ukládat, organizovat a sledovat jejich testy na centralizovaném místě. Umožňuje jim také zefektivnit proces testování a efektivně provádět testy.

Níže jsou uvedeny některé klíčové aspekty systému pro správu testů.

Centralizované úložiště testovacích případů

Jedním z nejdůležitějších aspektů systému pro správu testů (TCMS) je jeho schopnost ukládat všechny testovací případy na centralizovaném místě.

To eliminuje potřebu spravovat testovací případy pomocí tabulek nebo dokumentů, které mohou být náchylné k chybám a obtížně spravovatelné.

TCMS umožňuje vašim testovacím týmům snadno přidávat, upravovat nebo mazat testovací případy podle potřeby.

Návaznost testovacích případů na požadavky

TCMS umožňuje vašim týmům sledovat testovací případy podle požadavků a zajišťuje, že všechny testovací případy mají definovaný cíl a že jsou v souladu s celkovými cíli projektu.

To usnadňuje identifikaci testovacích případů, které jsou nutné k ověření produktu.

Požadavky jsou vázány na verze produktů a produkty, takže můžete snadno plánovat nové funkce podle svého rozvojového plánu.

Stanovení priorit testovacího případu a plánování provedení

Prioritizace testovacích případů je základním aspektem testování.

TCMS pomáhá vašim týmům upřednostňovat testovací případy na základě jejich důležitosti a podle toho je provádět. Navíc jim také pomáhá naplánovat provádění testů na základě časových plánů projektu a dostupnosti zdrojů.

Testovací případy jsou součástí testovacích sad, které jsou vázány na verze produktu.

Spolupráce a komunikace mezi členy týmu

Efektivní spolupráce a komunikace jsou klíčovými aspekty testování.

TCMS umožňuje vašim týmům spolupracovat, sdílet své vědomosti a odborné znalosti a efektivně komunikovat o testovacích případech, defektech a průběhu testování.

To zajišťuje, že všichni členové týmu jsou synchronizovaní a že proces testování běží hladce.

Hlášení a analýza výsledků testů

Testovací sady jsou plánovány pro provedení na konkrétních verzích produktu. Každý testovací běh se provádí ve specifickém prostředí. Vytvořte libovolné atributy prostředí, které odpovídají vašim potřebám.

Systém pro správu testů v Lumeerovi umožňuje vašim testovacím týmům generovat reporty, které poskytují přehled o průběhu a výsledcích testování.

To pomáhá identifikovat defekty v rané fázi procesu testování, což snižuje celkové náklady na opravu defektů.

Vaše týmy mohou také analyzovat výsledky testů, aby identifikovaly trendy a vzory, a zlepšily tak proces testování.

Ideální pracovní postup v systému správy testů

Dodržováním ideálního pracovního postupu v TCMS mohou vaše testovací týmy zefektivnit svůj testovací proces a dodat vysoce kvalitní produkty včas a v rámci rozpočtu.

Ideální pracovní postup by měl zahrnovat vytvoření testovacích případů, jejich organizaci v rámci struktury plánů, verzí atd., stanovení priorit, provádění testů, správu defektů a reporting a analýzu.

systém pro správu testů v Lumeerovi a jeho struktura: produkty mají verze, na verze jsou kladeny požadavky, verze jsou sestaveny, sestavení jsou testována běhy, testy jsou součástí sad, saty jsou prováděny v bězích, běhy jsou prováděny na prostředích, testy jsou prováděny v rámci běhu, defekty jsou nalezeny testy, defekty jsou nalezeny v bězích
Strutura systému pro správu testů v Lumeerovi

Zde následuje návod, jak by měl vypadat ideální pracovní postup v TCMS.

1. Produkty, verze, sestavení, prostředí…

Nejprve je důležité definovat entity, se kterými budete pracovat. Těmi jsou:

  • Produkty, které budou testovány,
  • Verze produktů, které jsou vydány a plánovaná vydání,
  • Sestavení/instance/prototypy verzí produktů, které budou testovány,
  • Prostředí, která popisují podmínky, za kterých jsou sestavení testována.
products, versions and builds
Products, Versions, and Builds

2. Vytvoření testovacího případu

Dalším krokem v ideálním pracovním postupu TCMS je vytvoření testovacích případů. 

Testovací případy by měly být vytvořeny na základě požadavků projektu a každý testovací případ by měl mít definovaný cíl a očekávaný výsledek.

testy v testovací sadě
Testy v testovací sadě

3. Organizace testovacích případů

Jakmile vytvoříte testovací případy, měly by být logicky uspořádány a strukturovány. To zahrnuje seskupování testovacích případů podle typů testů, funkcí nebo modulů.

požadavky a jejich pokrytí testy
Požadavky a jejich pokrytí testy

4. Stanovení priority testovacích případů

Prioritizujte testovací případy na základě jejich důležitosti a potenciálního dopadu.

Tím je zajištěno, že kritické testovací případy budou provedeny jako první, čímž se sníží riziko neodhalených defektů.

spuštění testovací sady na verzi produktu

5. Provádění testovacích případů

Jakmile jsou testovací případy prioritizovány, lze je spustit v TCMS. 

Testeři by měli zajistit, aby všechny testovací případy byly provedeny podle jejich priority a aby byly v TCMS zdokumentovány všechny závady.

testy prováděné v rámci běhů
Testy prováděné v rámci běhů

6. Správa defektů

Defekty by měly být spravovány také v TCMS. To umožňuje vašim týmům sledovat a prioritizovat závady pro řešení. 

Každá závada by měla být spojena s testovacím případem, který ji odhalil, a zajistit tak sledovatelnost požadavků.

nahlášení defektu v běhu testu v systému pro správu testů
Nahlášení defektu

7. Reporting a analýza

V neposlední řadě systém pro správu testů generuje reporty a analyzuje průběh a výsledky testování. 

To pomáhá identifikovat defekty v rané fázi testovacího procesu, což snižuje celkové náklady na opravu defektů.

pivot tabulka se stavy testů prováděných na různých prostředích
Stav testů podle prostředí
defekty hlášené za měsíc v systému pro správu testů
Defekty hlášené za měsíc

Vyřešené závady lze také přidat do tabulky hlášených závad pro porovnání a sledování trendů.

Shrnutí procesu správy testů

Stručně řečeno, systém pro správu testů poskytuje týmům pro testování četné výhody, včetně centralizovaného ukládání testovacích případů, sledovatelnosti testovacích případů podle požadavků, stanovení priority testovacích případů a plánování provádění, spolupráce a komunikace mezi členy týmu a reportování a analýzu výsledků testů.

Využitím těchto klíčových aspektů TCMS mohou testovací týmy zlepšit svůj testovací proces a dodat vysoce kvalitní produkty včas a v rámci rozpočtu.

Ukázka šablony pro správu testů

Vyzkoušejte si práci se šablonou přímo zde1).

1) Bez registrace jsou některé funkce nedostupné.

Integrace se systémem pro správu testů

Díky integraci s platformou Zapier můžete snadno propojit Lumeera s vašimi stávajícími aplikacemi, jako jsou třeba Google Formuláře, Jira, nebo Slack.

Například, když zmíníte testovací případ na Slacku, zobrazí se vám jeho detaily. Nebo můžete mít formulář pro hlášení defektů. Nebo automatické vytváření Jira požadavků pro přiřazení úkolu na provedení testu (i když i úkoly jsou spravovány přímo v TCMS).

Přizpůsobení

Pamatujte, že  flexibilita a přizpůsobení  jsou klíčovými výhodami Lumeer.

Lumeer je flexibilní platforma pro budování systémů, které dokonale odpovídají vašim potřebám. Není vyžadováno žádné kódování.

Vše přizpůsobíme vašim konkrétním potřebám a pracovním postupům. Automatizace pak za vás provede všechny opakující se a nudné úkoly.

Vyzkoušejte šablonu a kontaktujte nás.

Správa testů je nejlepší pro:

Velikost podniku: freelancer, startup, malé, střední, individuální týmy ve velkých společnostech a podnicích

Velikost týmu: 2-50

Rozsah produktu: produkty, verze, prostředí, sestavení, požadavky, testovací případy, testovací sestavy, běhy testů, defekty, úkoly

Odvětví: kdekoliv, kde se testují produkty