Správa uživatelů

Avatar
Martin Večeřa

Spolupráce je jednou z nejdůležitějších vlastností Lumeera. Do svých organizací a projektů můžete přidat další uživatele a rozhodnout se, co mohou vidět, měnit nebo přidávat. Podívejte se, jak funguje správa uživatelů v Lumeerovi.

Správa uživatelů v organizaci

Chcete-li vstoupit na obrazovku správy uživatelů, klikněte na kód organizace a vyberte možnost Konfigurovat.

přístup k nastavení

Na kartě Uživatelé můžete zobrazit seznam stávajících uživatelů a pole pro pozvání nových uživatelů.

správa uživatelů

Když přidáte uživatele do organizace, automaticky se přidá do všech jejích projektů. Automaticky přiřazená role uživatele v projektu závisí na roli v organizaci – další informace najdete níže v části Uživatelské role.

Chcete-li uživatele odebrat z organizace (a všech jejích projektů), klikněte na červenou ikonu odpadkového koše.

uživatelský záznam

Správa uživatelů v projektu

Správa uživatelů na úrovni projektu je velmi podobná úrovni organizace. Klikněte na kód projektu a vyberte možnost Konfigurovat .

přístup do správy uživatelů

Zobrazí se seznam existujících uživatelů. Neexistuje žádná možnost pozvat nové uživatele – to lze provést pouze na úrovni organizace.

správa uživatelů

Všichni uživatelé z organizace jsou uvedeni v projektu, ale pokud jim není přiřazena žádná role, nemají k projektu přístup.

Správa uživatelů v tabulce

Chcete-li vstoupit do nastavení tabulky, klikněte na ikonu ozubeného kola vedle ikony tabulky:

nastavení tabulky

A přepněte na kartu Uživatelé:

správa uživatelů

Role uživatelů

V Lumeerovi existují 3 základní role, které lze použít ve správě uživatelů, abyste získali dobrou kontrolu nad přístupovými právy:

  • Čtení – čtenář
  • Zápis – autor
  • Správa – Tvůrce

Role pro každého uživatele si můžete vybrat kliknutím na ikony oprávnění.

nastavení práv

V následující tabulce najdete podrobné informace o rolích uživatelů:

Role uživateleÚroveň organizaceÚroveň projektuÚroveň tabulky
TvůrceMůže dělat vše v organizaci (vytvářet projekty, pozvat uživatele, měnit oprávnění, pracovat s daty atd.).
Má roli tvůrce ve všech projektech organizace.
Může dělat vše v projektu (vytvářet tabulky, přidávat pohledy, měnit oprávnění, pracovat s daty atd.).Může dělat vše v tabulce (přidávat, aktualizovat nebo mazat řádky; přidávat nebo odebírat sloupce; vytvářet zobrazení atd.).
AutorDokáže vytvářet projekty a ve všech má roli zapisovatele.
Pro přístup k dalším projektům jim musí jejich tvůrci přiřadit roli v těchto projektech.
Může v projektu vytvářet tabulky a pohledy a může je spravovat (upravovat, mazat).
Může pracovat s daty v tabulkách sbírkách, které nevytvořili.
Může přidávat, aktualizovat nebo odebírat řádky.
ČtenářTomuto uživateli je možné přiřadit další role v projektech organizace.Může zobrazit data v těch pohledech, které jim byly nasdíleny.Může zobrazit všechna data v tabulce.