Šablona správy hřbitova

Avatar
Martin Večeřa

Nechte zastaralou evidenci odpočívat v pokoji. Zefektivněte, urychlete a usnadněte si správu hřbitovů.

Tato šablona správy hřbitova se snadno používá k digitalizaci mapování vašeho hřbitova, vlastnictví pozemku, záznamů pohřbu, pronájmů, pracovních objednávek a dalších. Máte obavy ze ztráty cenných informací o hřbitově v důsledku požárů, povodní nebo stárnoucích papírových záznamů? Uložte je bezpečně v Lumeerovi.

Umožněte také návštěvníkům vašeho hřbitova snadno najít hroby sami online.

Ačkoli hřbitovy jsou považovány za temná místa, stále existuje příležitost pro pozitivní přístup, zejména v jejich řízení. Přečtěte si inspirativní článek o pracovní etice a empatii na hřbitově.

Strávil jsem několik měsíců zkoumáním softwarových řešení a programů pro správu hřbitovů. Některé z levnějších programů nabízejí jen velmi malou podporu a byly určeny pouze pro přímou instalaci na jednom počítači. Webové programy jsou mnohem flexibilnější, jsou všechny velmi dobré a nabízejí mnoho funkcí, ale zjistil jsem, že jsou drahé pro tak malý hřbitov, jako je ten náš (menší než 4 akrů). Šablona správy hřbitova v Lumeerovi byla odpovědí na mé modlitby! Nemohl jsem být šťastnější.

Starosta menší obce
Šablona správy hřbitova tabulky

Zrychlete a zjednodušte si správu hřbitova . Mějte přehled o poloze hrobů, nájemcích, smlouvách, obřadech a úkolech pro pracovníky.

Tato šablona kombinuje sledování pohřbených lidí s hroby, nájemníky hrobů a jejich smlouvy, plánování obřadů v kalendáři a seznam úkolů pro všechny pracovníky hřbitova.

Šablona správy hřbitova mapový podklad

Buďte v obraze

Získejte rychlý a jednoduchý přístup ke všem informacím. Udržujte is přehled o stavu hřbitova a celkový pořádek v agendě. Dejte si věci do souvislostí pomocí propojených tabulek.

propojené tabulky

Vyhledávání a automatizace

Ušetřete si čas a úsilí díky snadnému vyhledávání podle libovolných kritérií a díky automatizaci dříve zdlouhavých činností (např. automatické sledování termínů plateb a konců nájmů). Vše si můžete prohlédnout v detailním zobrazení.

Šablona správy hřbitova detailní přehled

Vše z pohodlí kanceláře

Mějte jednoduchý přehled o rozmístění hrobů z tepla kanceláře. Ukládejte si jejich fotografie a zpřístupněte hledání míst veřejnosti.

Veřejně zpřístupněte vyhledávání pohřbených jejich příbuzným.

Evidujte úkoly pro pracovníky hřbitova na nástěnce.

seznam úkolů

Ukázka šablony

Vyzkoušejte si práci se šablonou přímo zde1).

1) Bez registrace jsou některé funkce nedostupné.

Šablona správy hřbitova – integrace

Díky integraci s platformou Zapier můžete snadno propojit Lumeera s vašimi stávajícími aplikacemi, jako jsou třeba Asana nebo Slack.

Potom je například možné načíst veškeré detaily daného úkolu do Slacku, jen po jeho zmínění v nějakém kanálu. Nebo můžete každou změnu úkolu odzrcadlit v Asaně.

Tato šablona je nejlepší pro:

Velikost podniku: obec, městská část, město, kraj, metropolitní oblast

Velikost týmu: 1-100

Rozsah projektu: sledování pohřbených lidí s hroby, nájemníci hrobů a jejich smlouvy, plánování obřadů v kalendáři a seznam úkolů pro všechny pracovníky hřbitova

Odvětví: místní samospráva, magistrát, vládní organizace