Seznamy hodnot sdílené mezi tabulkami

Avatar
Martin Večeřa

Názvy projektů, stavy úkolů, fáze procesů, různé kategorie… to vše jsou skvělí kandidáti na seznamy hodnot.

Někdy můžete potřebovat seznam předdefinovaných hodnot, které jsou stejné pro více tabulek v projektu.

Jedná se o tzv. seznamy hodnot, které lze použít s datovým typem atributu Výběr. Při nastavování datového typu sloupce můžete použít seznam hodnot, který již existuje. Seznam můžete také později upravovat z jednoho místa.

Seznamy hodnot v praxi

Nejjednodušší způsob, jak začít pracovat se seznamy hodnot, je použít některý z předdefinovaných seznamů v nastavení atributů. Jednoduše otevřete Nastavení atributů, vyberte typ atributu Výběr a vyberte jeden z předdefinovaných seznamů.

nastavení typu atributu pro použití seznamu hodnot

Poté můžete hodnoty přímo použít.

používání hodnot ze seznamu hodnot

Stejné hodnoty můžete také použít v různých tabulkách, kde je použit stejný seznam hodnot.

používání stejných hodnot v jiné tabulce

Seznamy hodnot a jejich nastavení

Hodnoty v seznamu můžete spravovat na jednom místě pro všechny tabulky. K tomuto nastavení lze přistupovat v konfiguraci projektu na záložce Seznamy hodnot. Nebudete tak muset neustále upravovat nastavení v několika tabulkách, když budete potřebovat přidat nějakou hodnotu.

centrální nastavení seznamu hodnot

Stejných hodnot v různých tabulkách můžete také výhodně použít v automatizacích pro automatické vytváření vazeb mezi záznamy.

Můžete také začít s předdefinovaným seznamem a poté si jej přizpůsobíte pro konkrétní tabulku, jak vidíte níže.

Stačí znovu přejít do nastavení atributu a změnit typ seznamu na Vlastní. Tím zachováte stávající hodnoty a barvy, ale můžete si je sami změnit. Můžete tak například přidat vlastní stav.

úprava předdefinovaného seznamu

Mějte prosím také na pamětí, že vlastní nastavení již není udržováno synchronizované s hodnotami v původním globálním seznamu (v nastavení projektu). Jakékoli změny v předdefinovaném seznamu se tak již neprojeví v nastavení atributu.

Předdefinované seznamy

Předdefinované seznamy jsou vhodné pro několik případů použití.

Pokud vám chybí konkrétní seznam nebo máte jiný návrh, kontaktujte nás prosím.