Jak na sdílení pohledů

Avatar
Martin Večeřa

Nejste v tom sami. Skutečná síla přichází v týmu. Sdílení pohledů vám umožní snadno spolupracovat s dalšími kolegy ve vaší organizaci. Můžete také rozhodnout, jakou kontrolu nad daty jim dáte.

Pohledy mohou dát ostatním členům týmu přístup k datům (nebo tabulkám), které by za normálních okolností neviděli.

Sdílejte své pohledy

Chcete-li sdílet pohled, otevřte jej a kliknutím na tlačítko Sdílet vedle názvu pohledu otevřete dialogové okno sdílení.

Pohled bude sdílen i s nastaveným vyhledávacím dotazem. To vám umožňuje snadno sdílet jen část dat.

V dialogovém okně sdílení uvidíte seznam uživatelů, kteří již mají přístup k tomuto pohledu (další informace najdete v článku Správa uživatelů). Mohou vstoupit do pohledu přímo z Lumeera nebo ho mohou otevřít z odkazu.

sdílení pohledů

Chcete-li sdílet pohled s novým uživatelem, zadejte jeho e-mail a nastavte pro něj role (v animaci níže jsme zvolili pouze čtení). Uživatel bude přidán do organizace a obdrží e-mailovou pozvánku do Lumeera.

sdílení pohledů s uživateli

Sdílejte pohledy se správným přístupem

Když sdílíte pohledy, můžete si vybrat ze tří úrovní přístupových práv.

  • Přístup pro čtenáře (ikona knihy) umožňuje uživateli zobrazit všechna data v zobrazení. Uvidí všechna data, která splňují vyhledávací dotaz pohledu. Uživatelé s právem pouze na čtení nemohou změnit stávající dotaz. Mohou přidat pouze další omezení, aby data ještě více filtrovali.
  • Přístup pro zápis (ikona tužky) umožňuje uživatelům číst a zapisovat všechna data v pohledu. Mohou přidávat nové řádky a upravovat stávající řádky. Podobně jako při přístupu pro čtení nemohou změnit dotaz v pohledu.
  • Přístup tvůrce (někdy nazývaného správce, ikona ozubeného kola) dává uživateli plnou kontrolu nad pohledem. Tito uživatelé mohou číst a zapisovat data, upravovat pohled, přejmenovat pohled nebo jej dále sdílet s ostatními uživateli.

V článku Jak přidat hosta do projektu? naleznete další informace o tom, jak sdílet omezenou podmnožinu dat s uživateli.