Šablóna: Výkazy práce

Avatar
Alica Kačengová

V súčasnosti viac a viac organizácií pracuje na viacerých projektoch naraz. Niektoré projekty nevyžadujú všetky zdroje, ktoré má organizácia k dispozícii, niektorí zákazníci si nemôžu dovoliť čakať na to, kým dokončíte aktuálny projekt, a navyše je samozrejme lepšie mať viacero zdrojov príjmu. Slovník obchodných termínov Business dictionary definuje projekt ako „naplánovaný súbor navzájom súvisiacich úloh, ktoré je potrebné vykonať v zadanom časovom rámci za predpokladu určitých nákladov a iných obmedzení“. Preto aj naša tabuľka Projekty obsahuje stĺpce Začiatok a Koniec:

S diverzifikáciou práce na rôznych projektoch prichádza aj potreba detailných výkazov práce. Jedna možnosť je na rôzne projekty prideliť rôzne tímy, ale čo ak potrebujete jedného pracovníka prideliť na viac projektov, lebo len na jednom by nevyužil všetko svoj čas? Alebo preto, že nemáte viac pracovníkov s danými schopnosťami a skúsenosťami?

V tomto pohľade sa odohráva samotné vykazovanie práce: zamestnanci sú prepojení s projektami a toto prepojenie reprezentuje prácu vykonanú daným zamestancom na danom projekte. Každá inštancia prepojenia (riadok v tabuľke s bielym záhlavím) má atribúty dátum, hodiny, náklady a mesiac (month):

Keď už máte informácie o tom, kto a koľko pracoval na každom projekte, môžete použiť grafy a pivot tabuľky na sumarizáciu a zobrazenie vašich dát tak, aby ste okamžite videli všetko dôležité. Začnime s mesačnými nákladmi na projektoch:

Pozrime sa, koľko hodín jednotliví zamestnanci strávili na projektoch po mesiacoch:

Alebo rovno prepnime na mesačné náklady na zamestnancov:

Výkazy práce nemusia byť zložité a neprehľadné, stačí použiť správny nástroj. Začnite používať šablónu na výkazy práce v Lumeerovi hneď teraz, ušetrite si čas s administratívou a sústreďte sa na vaše podnikanie!