Šablóna: Sledovanie cieľov s OKR

Avatar
Alica Kačengová

Každá organizácia, veľká či malá, sa potrebuje uistiť, že každý člen je na rovnakej ceste k dosiahnutiu jej cieľov. Vízia sa mapuje na stratégiu a stratégia na konkrétne ciele, o ktorých vie každý. OKRs je jeden zo spôsobov, ktorý to pomáha dosiahnuť a množstvo veľkých firiem (medzi nimi aj Google) ho úspešne používa na riadenie svojho rastu.

OKR znamená Ciele a kľúčové výsledky (angl. Objectives and key results). Hlavná myšlienka spočíva v tom, že si nastavíte cieľ, ktorý chcete dosiahnuť, a k nemu určíte zoznam kľúčových výsledkov, ktoré sú k tomu potrebné. Šablóna pre sledovanie cieľov s OKR vám s tým pomôže.

Kľúčové výsledky musia mať jednu dôležitú vlastnosť: majú byť merateľné.

Zvýšiť počet zákazníkov“ nie je dobrý príklad, pretože je ťažké povedať, či ste kľúčový výsledok naozaj dosiahli – stačí získať jedného nového zákazníka? V tom prípade je váš kľúčový výsledok „Zvýšiť počet zákazníkov o jeden„.

Chceli by ste radšej zvýšiť ich počet o 10%? Váš kľúčový výsledok je potom „Zvýšiť počet zákazníkov o 10%„.

Kľúčové výsledky sú výsledky, ktoré treba dosiahnuť, ale stále nám tu chýba jedna dôležitá vec. Potrebujeme akčné kroky, ktoré sa môžu priradiť konkrétnym ľuďom. V šablóne ich voláme iniciatívy:

Ďalší pohľad v šablóne ukazuje, ako sú iniciatívy priradené zamestnancom. Všimnite si farebné kódovanie, vďaka ktorému zbadáte aktuálny stav na prvý pohľad:

Kľúčové výsledky majú byť dosiahnuté v strednodobom horizonte, ale iniciatívy sú len krátkodobé. Časová os je ideálnou perspektívou pre zobrazenie dát, ktoré majú trvanie:

Poďme teraz na samotné sledovanie postupu. Všetko, čo sa dá automatizovať, je v Lumeerovi automatizované!

Postup kľúčovych výsledkov sa počíta pomocou funkcie (označená malým symbolom „f(x)„) z počiatočnej hodnoty, cieľa a stavu:

Postup cieľa sa počíta ďalšou funkciou (tiež označená „f(x)„) z jeho kľúčových výsledkov:

To znamená, že nemusíte dávať pozor a manuálne upravovať hodnoty postupu: úpravou stavu kľúčového výsledku sa automaticky aktualizujú obe hodnoty postupu!

Pre okamžitý prehľad o stave cieľov nám poslúži graf:

Šablóna tiež obsahuje pohľad pre zobrazovanie postupu kľúčových výsledkov po kvartáloch. Musíme priznať, že suma hodnôt stĺpca postup (ako je to nastavené v šablóne) možno nie je najlepšou metrikou. Buďte ale bez obáv – jednoducho ju zmeníme zo sumy na priemer a uložíme novú konfiguráciu:

Po tom, čo si nastavíte svoje OKRs, neostáva už nič iné, len na nich pracovať (len vy na to máte dostatok znalostí a skúseností) a sledovať ich, aby ste vedeli, či idete správnym smerom!