Šablona pro řízení práce na zakázkách

Avatar
Martin Večeřa

Mějte pod kontrolou všechny Vaše zakázky ve výrobě a nechte Váš tým pracovat jako hladce namazané soukolí.

Šablona pro řízení práce na zakázkách je našimi klienti velmi oblíbená. Používají ji, aby získali jednoduchý, ale komplexní přehled o celkové práci. Každý jeden zaměstnanec ví, na které zakázce má pracovat a co je jejich dalším úkolem.

Vyhotovení zakázky je u mnoha klientů celkem složitý proces, který bylo dříve velmi obtížné sledovat. Bylo prakticky nemožné, aby někdo zaskočil za kolegu na dovolené, protože netušil, co by měl dělat. Navíc vedení firmy muselo často a pracně zjišťovat celkový přehled situace.

Existovalo mnoho potenciálních zdrojů chyb, úzkých hrdel, neefektivit a příliš mnoho synchronizačních schůzek.

Hlavní výhody šablony pro řízení práce na zakázkách

Hlavní výhody, které naši zákazníci nyní vidí, jsou:

 • snadný přehled o každé jednotlivé objednávce a jejím stavu
 • každý vidí a ví, jaké jsou jeho/její úkoly a co dělat dál
 • úkoly chybějícího zaměstnance může převzít kdokoli
 • vyšší efektivita a propustnost výrobních a montážních linek
 • management se může soustředit na strategické vedení
 • kratší a méně časté synchronizační schůzky
 • více času na produktivní práci a vyšší zisky

Našimi zákazníky, kteří používají tuto šablonu, jsou společnosti vyrábějící, sestavující nebo jinak vytvářející produkty na míru. To znamená společnosti jako výrobci nábytku, výrobci světel, výrobci specializovaných nástrojů, výrobci zemědělských strojů atd.

Pokud máte firmu, kde zakázky musí projít několika procesními kroky (přizpůsobení, analýza, návrh, odhad ceny atd.), může vám tato šablona ušetřit spoustu bezesných nocí.

Tato šablona také implementuje principy Smart Client Management.

Co je tu pro mě?

 • Rychlý přehled všech objednávek a jejich stavů
 • Specializované pohledy v závislosti na stavu objednávky (např. odhad ceny)
 • Automatické generování cenových nabídek
 • Jednoduchý formulář pro rychlé zadání poptávky
 • Plánování výroby
 • Automatizované vytváření úkolů pro jednotlivé stavy objednávek na základě přizpůsobitelných šablon úkolů
 • Správa ceníku
 • Evidence zakázkových listů

Flexibilita a přizpůsobení

Nejdůležitější výhodou Lumeera je flexibilita a přizpůsobení. Vše přizpůsobíme vašim konkrétním potřebám a pracovním postupům. Dále za vás automatizace provede všechny opakující se a nudné úkoly.

Vyzkoušejte šablonu a kontaktujte nás.

Pro naše zákazníky jsme provedli následující úpravy šablony, které můžete zdarma také využít:

 • Přizpůsobené procesy a procesní kroky
 • Vlastní šablony úkolů
 • Vlastní design exportu odhadu ceny (včetně firemního loga atd.)
 • Sledování kontaktů zákazníků
 • Přidány části zakázek, které se odhadují a počítají samostatně
 • Specializované pohledy pro zaměstnance s omezenou viditelností dat
 • Přidáno mnoho automatizací pro úsporu času (např. automatická změna stavu objednávky po dokončení úkolu)
 • Instalace Lumeera na strojích na dílně, aby zaměstnanci mohli evidovat čas na objednávce
 • Sledování docházky zaměstnanců
 • Plánování harmonogramu výroby
 • Organizační struktura firmy
 • Dashboardy, reporty, přehledy

Jak použít šablonu pro řízení práce na zakázkách v 5 jednoduchých krocích

1. Rychlé nastavení

Nastavte kroky procesu objednávky.

nastavení stavů objednávky

Vyplňte svůj ceník.

vyplňte svůj ceník

Nakonfigurujte šablony úkolů pro stavy vašich objednávek.

nastavte si šablony úkolů v šabloně pro řízení práce na zakázkách

V šablonách úkolů můžete použít následující zástupné symboly (tj. symboly jako ${název}): název, popis, datum, číslo, termín, adresa, zákazník, stav, kdo, celkem, zahájení.

2. Zadejte novou poptávku

Kdykoli vám potenciální zákazník zavolá na telefon nebo dostanete e-mail s dotazem, rychle jej zaevidujte v Lumeerovi. Formulář můžete také umístit na dashboard pro ještě snadnější přístup.

nacenění zakázky

3. Nacenění zakázky

Podívejte se na objednávky a proveďte nacenění tím, že připojíte položky z vašeho ceníku.

edit an offer by assigning items from the price list

4. Vygenerujte nabídku

Vytvořte nabídku a pošlete ji zákazníkovi.

vytvoření cenové nabídky pro zákazníka

5. Evidence času

Evidujte veškerý čas strávený na zakázce v zakázkových listech. Posouvejte stavy zakázky kupředu.

evidence zakázkového listu

Ukázka šablony pro řízení práce na zakázkách

Vyzkoušejte si práci se šablonou přímo zde1).

1) Bez registrace jsou některé funkce nedostupné.

Šablona pro řízení práce na zakázkách – integrace

Díky integraci s platformou Zapier můžete snadno propojit Lumeera s vašimi stávajícími aplikacemi, jako jsou třeba Google formuláře nebo Slack.

Například, můžete získávat poptávky pomocí Google formuláře a pak posílat notifikace pomocí zpráv na Slacku.

Tato šablona je nejlepší pro:

Velikost podniku: malé a střední podniky

Velikost týmu: 1-30

Rozsah projektu: zakázky, úkoly, šablony úkolů, zakázkové listy (evidence času)

Odvětví: výrobní firmy, firmy produkující zboží na míru