Šablona pro controlling podniku

Avatar
Martin Večeřa

Mějte své podnikání pod kontrolou. Sledujte svůj zisk na měsíční bázi snadno a jasně.

Díky šabloně pro controlling podniku v Lumeerovi můžete snadno zjistit a vyhodnotit nejen celkový hospodářský výsledek za dané období, ale především marži z prodeje zboží a ziskovost vašeho podnikání z různých hledisek.

Controlling můžete snadno využívat na měsíční bázi díky snadnému importu přímo z vašeho účetnictví a vyhodnocovat skutečnost oproti plánu.

Pro efektivní řízení podniku na nejvyšší úrovni je relevantních pouze cca 10% z celkového množství informací obsažených v podniku.

Bojujte s konkurencí ještě dnes efektivní detekcí relevantních dat, díky kterým budete moci včas eliminovat negativní rizika vašeho podnikání.

Mějte přehled o směřování vaší společnosti a zároveň ušetřete čas pro sebe nebo své zaměstnance při přípravě reportů potřebných pro váš management.

Využijte proto nejzákladnější tabulky pro potřeby správy:

 • Manažerskou výsledovku (MV Skutečnost)
 • Přehled pohledávek
 • Přehled závazků
 • Přehled zásob
 • Přehled zadlužení

Hlavní výhody šablony pro controlling podniku

 • Rychlé zjištění ziskovosti a výše marže
 • Definování nákladů na základě potřeb řízení
 • Kontrola objemu nákladů v okamžiku vzniku nákladů, nejen na konci účetního období
 • Schopnost vyhodnotit plnění plánovaných cílů podniku a odchylky od požadovaného vývoje
 • Identifikace příležitostí k úspoře nákladů bez ohrožení kvality vašich služeb
 • Možnost včasné nápravy zjištěných nedostatků
 • Zjišťování dat pro lepší plánování nebo prognózování budoucnosti
 • Možnost sledovat ziskovost nejen celého podniku, ale i jednotlivých oddělení
 • Využijte automatizaci sestav k úspoře času pro sebe nebo své zaměstnance
 • Znalost vašich pohledávek a závazků v časovém rozlišení
 • Zjištění času přeměny vašich pohledávek na reálné peníze a tím lepší řízení likvidity
 • Sledování úvěrů a půjček

Použití šablony pro controlling podniku – Jak na to v 5 snadných krocích?

1. Definujte převodník

Definujte Převodník nákladů a výnosů podle vlastní účetní osnovy a jednotlivé účty zařaďte do kategorií:

 • SK1 = tržby, přímé náklady, provozní režie, správní režie….,
 • SK2 = podrobnější rozpis nákladů (dle potřeby),
 • SK3 = výnosy nebo výdaje,
 • SK4 je vždy HV (hlavní výsledovka).
převodník záznamů z hlavní knihy v šabloně pro controlling podniku

2. Exportujte Hlavní knihu

Upravte údaje exportované z vašeho účetnictvní do požadovaného formátu (viz obrázek) a uložte je jako soubor CSV (záznamy na řádcích, oddělené čárkami).

Údaje si můžete upravit v oblíbeném tabulkovém editoru

Názvy účtu nejsou rozhodující, důležitá jsou čísla. Názvy sloupečků v záhlaví tabulky musí souhlasit s tabulkou Import hlavní knihy (Účet, Název účtu, MD, D, Suma).

záhlaví tabulky pro import hlavní knihy

Je možné upravit šablonu v Lumeerovi tak, aby tento krok nebyl nutný. Exportované údaje z účetního programu pak můžete rovnou importovat.

3. Importujte údaje

Připravený CSV soubor nyní importujte do Lumeera.

Otevřete nastavení tabulky Import hlavní knihy a použijte Importovat obsah tabulky.

import hlavní knihy do Lumeera v šabloně pro controlling podniku

4. Nechte automat zpracovat údaje

Použijte automat k načtení importovaných údajů do manažerské výsledovky – zvolte měsíc, ke kterému se údaje vztahují a klikněte na Zpracovat skutečnost.

automatické zpracování importovaných údajů

Na zkoušku můžete použít náš vzorový soubor.

Zpracovat plán se použije pouze při importu plánu na daný rok.

5. Pohledávky, závazky atd.

Doplňte údaje také v tabulkách pohledávky, závazky, zásoby a zadlužení.

Nyní si již můžete prohlížet report, vyhodnotit situaci a v případě potřeby napsat komentář.

výsledný report v šabloně pro controlling podniku

A nebo se podívejte na věci ve větším detailu…

Detail výsledovky podle kategorií
Detail výsledovky podle kategorií

Naše služby

Chceme se stát Vaším partnerem a rádcem v oblasti controllingu. Kromě této šablony vám nabízíme naše služby:

 • Definování kategorií nákladů a výnosů do Převodníku podle Vaší účetní osnovy
 • Import přípravy měsíčního reportu místo Vás nebo Vašich zaměstnanců
 • Slovní komentář a analýza přehledu výsledků managementu
 • Prognóza vývoje do konce roku na základě minulých údajů a stanoveného plánu
 • Pomoc při vytváření příslušného plánu pro další období na základě minulých období a požadovaného budoucího stavu

Nelíbí se vám šablona nebo nevyhovuje vašim podmínkám? Připravíme pro vás šablonu spolu s nastavením automatického měsíčního reportu na míru přímo pro vás.

Neváhejte nás kontaktovat a naši certifikovaní partneři se Vám budou věnovat.

Ukázka šablony pro controlling podniku

Vyzkoušejte si práci se šablonou přímo zde1).

1) Bez registrace jsou některé funkce nedostupné.

Šablona pro controlling podniku – integrace

Díky integraci s platformou Zapier můžete snadno propojit Lumeera s vašimi stávajícími aplikacemi, jako jsou třeba Google Formuláře nebo Slack.

Například, můžete vyžádat zaslaní výsledovky na email pomocí zprávy na Slacku. Nebo můžete mít formulář na webu, který bude automaticky vytvářet a přiřazovat úkoly v Lumeerovi.

Přizpůsobení

Pamatujte, že flexibilita a přizpůsobení jsou klíčovými výhodami Lumeera. Vše přizpůsobíme vašim konkrétním potřebám a pracovním postupům. Automatizace pak za vás provede všechny opakující se a nudné úkoly.

Vyzkoušejte šablonu a kontaktujte nás.

Tato šablona je nejlepší pro:

Velikost podniku: malé a střední podniky

Velikost týmu: 1-30

Rozsah projektu: manažerská výsledovka (skutečnost a plán), závazky, pohledávky, zásoby, zadlužení

Odvětví: podniky nabízející služby nebo prodávající zboží