Šablóna: Manažment skladových zásob

Avatar
Alica Kačengová

S nárastom globalizácie a celosvetovým rozmachom priemyslu sa väčšina firiem nevyhne zásobovaciemu reťazcu a potrebuje na jeho správu efektívne nástroje.

Lumeer vám ponúka šablónu vytvorenú priamo pre tento účel. Šablóna je preddefinovaná sada tabuliek a pohľadov – môžete ju začať používať okamžite alebo si ju upraviť podľa svojich potrieb.

Navrhli sme model, v ktorom sa skladové jednotky presúvajú medzi dodávateľmi, skladmi a obchodmi. Obchody si objednávajú skladové jednotky zo skladov, a ak sklady nemajú dostatok zásob, objednávajú si položky od dodávateľov.

Tabulky a ich prepojenia

Všetky tri časti dodávateľského reťazca možeme vidieť v mape (všimnite si, že rôzne farby reprezentujú rôzne entity z vyhľadávacieho poľa):

Na jednom mieste môžeme vidieť, ktorá položka je dodávaná ktorým dodávateľom, takže ak máme na niektorom sklade nedostatok zásob, okamžite vieme, odkiaľ máme objednávať. Na ľavej strane tabuľky sú skladové jednotky, na pravej strane sú napojení dodávatelia, ktorí danú jednotku dodávajú:

Rozloženie skladových jednotiek podľa kategórií je na prvý pohľad jasné z grafu:

Objednávky skladových jednotiek môžeme jednoducho sledovať bez toho, aby sme museli duplikovať nejaké dáta – jednotky sú prepojené s objednávkami. Prepojenie medzi jednotkami a objednávkami má svoje vlastné parametre – počet jednotiek a cenu. Navyše, cena je automaticky vypočítaná z počtu jednotiek a jednotkovej ceny položky. Celková cena objednávky je taktiež vypočítaná automaticky:

Na sledovanie skladových zásob v obchodoch využijeme pivot tabuľku. Riadky reprezentujú obchody, stĺpce skladové jednotky a hodnoty v tabuľke sú počty jednotiek v danom obchode (prázdna hodnota znamená, že v obchode sa táto jednotka nenachádza):

Pivot tabuľka má aj pokročilé funkcionality pre zobrazovanie obsahu z niekoľkých prepojených tabuliek a ich agregáciu pomocou rôznych funkcií. Využijeme ich pre sledovanie stavu zásob a dopytu na všetkých skladoch. Dopyt je vypočítaný z objednávok, ktoré zatiaľ neboli uzavreté. Stĺpec Súčet Stav zásob reprezentuje, koľko jednotiek je na sklade, a stĺpec Súčet Počet jednotiek reprezentuje, koľko jednotiek je aktuálne vyžiadaných zo skladu v otvorených objednávkach:

Páčilo sa vám, ako jednoducho môžete spravovať svoj zásobovací reťazec s Lumeerom? Prihláste sa, vyberte si šablónu a začnite ju používať hneď teraz!