Šablóna: Koordinácia kandidátov

Avatar
Alica Kačengová

Pracovný trh je veľmi dynamické prostredie a štatistiky ukazujú že čas, ktorý ľudia strávia u jedného zamestnávateľa sa skracuje. Firmy otvárajú oveľa viac nových pozícií než kedykoľvek predtým a to vytvára viac práce pre HR oddelenia, ktoré sa starajú o celý proces: vypisovanie nových pozícií, posudzovanie kandidátov, vedenie pohovorov atď. Poskytnúť kandidátovi skvelý prvý zážitok má najvyššiu prioritu, a tak nie je priestor strácať čas používaním ťažkopádneho softvéru. Šablóna pre koordináciu kandidátov v Lumeerovi vám pomôže zjednodušiť náborový proces a sústrediť sa na poskytnutie najlepšieho servisu kandidátom a najlepších výsledkov vašej firme.

Manažment pozícií a manažment kandidátov sú dve hlavné časti procesu, a tak sa vo zvyšku článku budeme sústrediť práve na ne.

Manažment pozícií

Ak pracujete v HR oddelení alebo náborovej agentúre, je pravdepodobné, že spracúvate množstvo pozícií a v každej chvíli potrebujete poznať ich aktuálny stav. V závislosti od procesu môže byť pozícia v niekoľkých stavoch.

Jeden z typických procesov môže byť:

  • čaká na schválenie – manažér musí schváliť otvorenie pozície,
  • otvorená – pozícia je otvorená a propagovaná (inzerát na pracovnom portáli, prieskum a kontaktovanie potenciálnych kandidátov),
  • pozastavená – ak sa proces z akéhokoľvek dôvodu musel prerušiť, pozícia je pozastavená,
  • uzavretá – náborový proces bol ukončený.

Nástenková perspektíva zoskupuje pozície v stĺpcoch podľa stavu a umožňuje vám ich ľahko prepínať z jedného stavu do druhého:

Dôležitý je aj časový aspekt – čo ak potrebujete vidieť, ktoré pozície sa budú v blízkej budúcnosti uzatvárať? Ukáže vám to časová os:

Manažment kandidátov

Ak je vaším cieľom nájsť tých najlepších ľudí, tak sú samozrejme kandidáti najcennejším zdrojom, s ktorým pracujete. Uistite sa, že komunikácia a celý náborový proces je čo najplynulejší a najefektívnejší.

Jednou z najdôležitejších náborových aktivít sú pohovory s kandidátmi. Na to určite potrebujete kalendár, ktorý vám ukáže nadchádzajúce pohovory:

Keď kandidát prejaví záujem o pozíciu, potrebujeme to zaevidovať a zorganizovať pohovor. Jeden kandidát sa môže uchádzať o viacero pozícií a mať viacero pohovorov. To je užitočné vedieť, aby ste mohli optimalizovať váš proces a napríklad sa vyhnúť opakovanému predstaveniu firmy na každom pohovore:

Niekto musí byť, samozrejme, zodpovedný za prebehnutie pohovoru, a to je potrebné zaevidovať. Na inej obrazovke môžeme priradiť pohovory k jednotlivým pracovníkom-náborárom:

Našli ste toho správneho človeka pre danú pozíciu? Ak áno, tak blahoželáme! Ale čo ostatní kandidáti, ktorí neboli prijatí? Čo ak je medzi nimi niekoľko skvelých ľudí, ktorí by boli cenní pre vašu firmu, ale mohli ste na danú pozíciu najať len jedného? Možno sa hodia na inú pozíciu.

Vzdialenosť od domu je jedna z vecí, ktorú ľudia berú do úvahy pri výbere práce. Mohli by sme teda neúspešných kandidátov osloviť s pracovnými ponukami blízko ich bydliska. Mapa nám ukáže, ktoré kancelárie sú najbližšie k jednotlivým kandidátom a pomôže nám na základe ich polohy určiť relevantné ponuky:

Upravte si to podľa seba

Lumeer vám ponúka šablóny, aby ste mohli ušetriť čas, a nie aby obmedzoval vašu prácu. Tabuľky, pohľady a perspektívy si vždy môžete prispôsobiť vašim potrebám.

Možno vám uložené informácie o kandidátoch nepostačujú a potrebujete si uložiť aj ich životopis. Ako? Do tabuľky s kandidátmi pridajte stĺpec s prílohou:

Dvakrát kliknite na bunku, nahrajte súbor, a máte ho v Lumeerovi!

Manažujete HR oddelenie? Vyskúšajte šablónu pre koordináciu kandidátov a zistite, ako vám pomôže sústrediť sa na vašu prácu!