Rozvoj zaměstnanců: Co mohou pracovníci a společnosti udělat pro zvýšení svých dovedností a silných stránek

Avatar
Laura Baciu

Rozvoj zaměstnanců je schopnost učit se a aplikovat nové znalosti jak zaměstnanci, tak společností. 

Techniky pro rychlejší a snadnější rozvoj zaměstnanců 

Společnosti každý rok najímají a propouštějí lidi. Tento proces náboru vyžaduje čas a peníze. Lidé vstupují do hry, využívají své schopnosti a silné stránky k plnění úkolů nezbytných k udržení úspěšného podnikání.

Jakmile pochopí podstatu své práce, musí zůstat soustředění a přizpůsobit se každodenním, očekávaným nebo neočekávaným situacím. Kromě dovedností a silných stránek musí mít zaměstnanci schopnost učit se a aplikovat to, co se učí. 

Je jasné, že zaměstnanci se učí přímo na svém pracovišti. Rozvoj zaměstnanců však není jen jednoduché učení. Je to proces učení, který je součástí politiky a celého rámce společnosti. Jedná se o program určený pro zaměstnance, který má zásadní vliv na produktivitu společnosti. 

Připravili jsme pro vás celou řadu strategií pro rozvoj zaměstnanců inspirovaných knihami The management and employee development review, kterou napsal Kelly Graves [KG], a The quick guide to employee development od McQuaigova institutu [MQI]. 

Co je rozvoj zaměstnanců? 

Rozvoj zaměstnanců je proces rozvíjení schopností lidí, kteří pracují ve společnosti. To ilustruje kariérní perspektivu. Rozvoj zaměstnanců zároveň podporuje produktivitu a zisk samotné společnosti. To ilustruje tržní perspektivu. 

Jak jsme již viděli, existují dva pohledy: kariéra a trh. Kariérní perspektiva souvisí s profesionálním rozvojem lidí. Tato perspektiva zdůrazňuje transformační cestu ve společnosti. Tato perspektiva odpovídá na otázku „Co se dělá pro zaměstnance?“

Tržní perspektiva souvisí s využitím rozvoje zaměstnanců ke zvýšení produktivity a zisku společnosti. Zdůrazňuje vztah mezi nově získanými schopnostmi a vývojem pracovních míst. Tato perspektiva odpovídá na otázku „Proč se něco pro zaměstnance dělá?“

V ideálním případě si můžeme myslet, že rozvoj zaměstnanců je zamýšlen ve prospěch pracovníků. Tento předpoklad je samozřejmě částečně pravdivý. Realisticky není podporován rozvoj zaměstnanců pouze ve prospěch pracovníků. Používá se také pro růst a zisk společnosti. 

Když se jednotlivci rozvíjejí, mají v organizaci lepší výkon. Organizace tak zvyšuje svoji efektivitu a zisk na trhu. Rozvoj zaměstnanců je téma, které by měli mít na paměti jak pracovníci, tak manažeři. Celý proces musí mít pozitivní dopad na obě strany. 

Co dělá zaměstnanec pro svůj rozvoj? 

rozvoj zaměstnanců - co může zaměstnanes udělat?
Zdroj: OEDb

Zaměstnanec ve věku 4 průmyslové revoluce si je vědom technických a společenských evolucí. Ví, že nepřipravovat se znamená dláždit si cestu k neúspěchu a selhání. 

Ví, že konkurenti na trhu práce mají stejné postavení. Pouze jeden ze všech může získat práci v určitém okamžiku. Také ví, že ve společnosti musí být dovednosti aktualizovány. Silné stránky musí být znásobeny. Zaměstnanec může pro svůj rozvoj udělat několik důležitých věcí.

1. Vyhodnoťte současné dovednosti a znalosti

Nejprve musíte vědět, jaké jsou vaše kvality a jak se vyrovnat s nedostatky. Neexistuje žádný dokonalý zaměstnanec, jen ten, který se může zdokonalit.

Zapište si to nejlepší, co máte. Vyjmenujte některé strategie pro odstranění nebo snížení nejnebezpečnějších nedostatků. Například pokud vždy máte málo času stihnout všechno, co potřebujete, zkuste si vytvořit kalendář v Lumeerovi.

Pomůže vám sledovat vše, co během dne děláte, a pomůže vám zvládnout každý úkol zvlášť. 

2. Požádejte o zpětnou vazbu

Všichni si někdy myslíme, že jsme to napravili, a dokážeme zvládnout své úkoly, zvláště pokud jsme uprostřed kariéry. Pravda je, že lidé kolem nás mohou vidět, kdo ve skutečnosti jsme. Nebojte se požádat o zpětnou vazbu od členů týmu.

Jejich zpětná vazba je jako cenný kus detektivní práce. Můžete získat přístup k užitečným informacím, které mohou odhalit vaši důležitou stránku. Negativní komentáře mohou zvýšit motivaci uspět.

Stejně jako následující citát:

Pozitivní komentáře budou představovat uznání, které podporuje naši schopnost posunout se vpřed s optimismem. 

3. Naučte se nové dovednosti 

Nikdo si nemůže přečíst jednu knihu jeden den a hned druhý den všechno z ní použít. Klíčem je naučit se malé nové dovednosti, které vám pomohou dosáhnout dobrých výsledků v krátkém čase. 

Pokud jste například součástí PR oddělení, můžete se dozvědět pár věcí o vývoji front-endového webu. To se může ukázat jako užitečné v případě, že potřebujete provést nějaké změny na oficiálních webových stránkách společnosti. Pomůže vám to trochu porozumět klientům, kteří navštěvují web za účelem získání informací, nakupování nebo zábavy. 

Pokud jste součástí výrobního oddělení potravinářské společnosti, můžete se dozvědět více o provozním řetězci. To dá větší význam vašim každodenním činnostem. 

Další nejlepší radou by bylo položit si otázku „Jak mohu provést úkol X jednoduchým, ale chytrým způsobem?“ . Toto kreativní cvičení vám pomůže pracovat chytře, abyste se nezasekli v obtížných situacích. 

4. Budujte zkušenosti a sdílejte je s ostatními

Pokud jste na začátku své pracovní zkušenosti, přidejte příklady činností, které jste provedli, a jaké dovednosti jste získali po provedení těchto činností.

Jako zaměstnanec se zkušenostmi v oboru již chápete jádro práce. Uvědomujete si, jaké jsou cíle společnosti mnohem lépe než junioři.

Pokud jste se naučili přizpůsobovat, můžete své zkušenosti sdílet se zbytkem týmu. Když učíte někoho jiného, ​​jak zvládnout konkrétní úkol, můžete podat lepší výkon.

Pokud někomu vysvětlíte, jak tuto práci dělat, můžete také posílit svou schopnost zvládat úkoly jako profesionál. 

5. Úzce spolupracujte s týmem

Junioři, jste na řadě. Nikdo učený z nebe nespadl. Naopak, učeným se člověk stává časem a zkušenostmi. Jedním z klíčových způsobů, jak se rozvíjet jako zaměstnanec, je učit se od týmu, se kterým pracujete.

Sólový čas samozřejmě má svůj význam, aby upevnil vaše nejlepší přednosti. Ale pouze uvnitř týmu budou tato aktiva testována v reálu.

Uvnitř týmu zvýšíte důvěru ve své dovednosti a silné stránky.

Vezměte si příklad ze slavné knihy Austina Kleona: Ukradněte jako umělec. Úzkou spoluprací s týmem se od těchto lidí učíte v přátelském prostředí.

6. Sledujte trendy

Může to znít jako strategie mimo svět rozvoje zaměstnanců. Ve skutečnosti je to však velmi užitečné.

Když vezmete v úvahu trendy, rozumíte globálním transformacím. Vidíte také dynamiku ekonomického prostředí. Budete tedy mít různé pohledy a najdete řešení mnoha problémů. Pokud jsou znalosti silou, měli byste tuto teorii otestovat, než bude zastaralá. 

Viděli jsme strategie, které by mohli sami zaměstnanci použít. Dále je čas pomoci vedoucím týmu, generálním ředitelům a manažerům vybrat nejlepší strategie pro rozvoj zaměstnanců jako součást podnikové politiky. 

Co může společnost udělat pro rozvoj zaměstnanců? 

Každý podnik na vlně 4. průmyslové revoluce si je vědom změny na trhu, technologického pokrok a hlavních společenských výzev. Každý produkt musí zůstat konkurenceschopný a zároveň reagovat na potřeby a přání zákazníků. A produkty vyrábějí zaměstnanci pomocí současné technologie. 

Rozvoj dovedností a silných stránek zaměstnanců je důležitý pro vytvoření skvělých týmů, skvělých produktů a skvělých služeb. Společnost může pro profesionální rozvoj svých zaměstnanců udělat několik věcí.

1. Integrujte náborový proces do aplikace

Nábor je těžký a stojí hodně. Těžší situace však teprve přijde. Nábor nových zaměstnanců je pravděpodobně první akcí v oblasti rozvoje zaměstnanců.

Je lepší mít náborový proces integrovaný v nějaké aplikaci. Tímto způsobem se lidé mohou rychle seznámit se společností. Rozumí hlavním úkolům a klíčovým ukazatelům výkonu.

Je to dobrý začátek zvýší produktivity jednotlivců. Jejich produktivita pomáhá dodávat dobré produkty a služby. 

2. Určete hlavní dovednosti týmů a co lze zlepšit 

Společnost musí vědět, co je třeba zlepšit. 

Například pokud členové nějakého týmu spolu příliš nekomunikují, může to mít neblahé následky. Vedoucí musí mluvit s týmy a najít příčinu tohoto druhu problémů.

Je zřejmé, že je třeba posílit některé komunikační dovednosti. Nakonec je třeba navrhnout určitá řešení. Zpětná vazba pracovníků musí být integrována do těchto řešení. 

Citát Roberta Greena: Budoucnost patří těm, kteří se učí více dovedností a kreativně je kombinují |  citáty Roberta Greena, citáty Greena, Robert Greene
Zdroj: Quote Fancy

3. Poskytněte podporu a nástroje

Rozvoj zaměstnanců se neobjeví z ničeho nic. Každá společnost potřebuje pro své týmy připravit správnou podporu.

Tato podpora zahrnuje fyzické prostředky (počítače, telefony, stroje), komunikační nástroje (chatovací aplikace), dokumenty (šablony pro časté úkoly).

Zdroje musí být spojeny se strategickými cíli společnosti. Navíc je třeba, aby zdroje posilovaly dovednosti pracovníků.

Kromě nákupu nového vybavení v případě potřeby musí společnost udržovat vysokou kvalitu nástrojů, které její týmy v současné době používají. 

4. Vyškolte nové i stávající zaměstnance

Většina společností předpokládá, že rozvoj zaměstnanců není nic jiného než klasické školení. Školení je jen jednou ze součástí vývoje.

Všechny procesy uvnitř podniku mohou vést k učení a aplikaci nových znalostí. Hodiny školení by měly být naplánovány podle stabilního plánu.

Na těchto školeních usilujte o přátelskou a neformální atmosféru. Tato sezení by měla zaměstnancům pomoci dosáhnout jasných dovedností.

Školení pro stávající i nové zaměstnance má spojit nové informace s odbornými znalostmi společnosti jako celku. 

5. Vytvořte propojení v reálném světě

Společnosti obývají živé prostředí a trhy. To je skvělá příležitost, pro rozvoj zaměstnanců, jejich dovedností a silných stránek pomocí spojení s vnějším světem.

Zaměstnanci by se měli propojit se svou prací i průmyslovým odvětvím jako celkem (různí odborníci, obchodníci, lektoři, kouči atd.).

Manažeři by měli zaměstnancům umožnit účast na projektech, programech, iniciativách, pracovních skupinách, soutěžích, seminářích, webinářích, hackatonech, akcelerátorech, inkubátorech, cestování nebo tematických víkendech, které spojují jejich pracovní místa se zbytkem odvětví. 

6. Požádejte o zpětnou vazbu 

Vedoucí vědí, že je důležité získat názory i od ostatních lidí. Při použití stylu demokratického vedení spolupracuje manažer se svým týmem.

Lidé musí být vyslyšeni. Mnoho inovací začalo právě díky naslouchání některých odvážným nápadům. Lidé často požadují právě to, co nejvíce potřebují, aby byli ve své práci produktivní a úspěšní.

7. Vytvářejte vlastní plány rozvoje a dotazníky pro sebehodnocení

Tuto strategii by měly uplatňovat všechny společnosti bez ohledu na úroveň jejich vyspělosti (ať už jde o start-up nebo vysoce známou značku).

Plány na míru odpovídají potřebám rozvoje každého zaměstnance. Dotazníky pro sebehodnocení vyzývají zaměstnance k hodnocení jejich vývoje uvnitř společnosti.

Zaměstnanci mohou také navrhnout opatření pro jejich blahobyt, vývoj a chytrost při řešení úkolů. Když plány společnosti respektují jejich osobní názory, zaměstnanci si práci užívají a stávají se produktivnějšími. 

8. Vytvořte kulturu neustálého rozvoje

Touto poslední strategií se vytvářejí firemní sny. Technologičtí hráči v Silicon Valley zahájili a zdokonalili kulturu neustálého rozvoje zaměstnanců. V těchto letech se ostatní společnosti stále snažily porozumět interakci mezi manažery a pracovníky.

Společnost chce být konkurenceschopná a vytvářet dobré produkty a služby. K tomu se musí každý den učit a inovovat. Pokračující vývoj není neustálý stres a hodnocení. Jedná se o neustálé obohacování a vášeň pro práci. 

Jak začít?

Dobrý rozvoj zaměstnanců je jedním z hlavních cílů každého podnikání. Učení a aplikace nových věcí vyžaduje čas a úsilí. Pokud je provedeno správně, vede každou společnost k úspěšnému vývoji služeb nabízených zákazníkům.

Tento článek nám ukázal, že nejlepším způsobem, jak uspět, je mít zaměstnance i společnosti pracující pro rozvoj zaměstnanců společně. To je něco, kde vám můžeme pomoci.

Lumeer je nástroj pro spolupráci při řízení práce, který lze použít ke komunikaci všech zaměstnanců a vedoucích týmů na jednom místě. Business balíček vám umožní mít neomezené automatizace, potřebné množství členů týmu, neomezené úložiště, přizpůsobitelné funkce, zálohování dat a technickou podporu.

Začněte s rozvojem zaměstnanců ještě dnes: