Jaký je rozdíl mezi produktovým a projektovým manažerem?

Avatar
Martin Večeřa

Toto je často kladená otázka zejména díky podobnosti v názvech rolí. Ačkoliv jsou tyto role velmi typické převážně v softwarových firmách, mohou být zastoupeny prakticky v kterékoliv firmě vytvářející produkty (ať už to jsou fyzické produkty, nebo služby). V menších firmách bývají tyto role často zastoupeny jednou osobou.

Nejdříve se podívejme na to, co je produkt a projekt. Produkt je jakýkoliv výrobek, služba, nebo nápad, který může být nabídnut na trh, aby uspokojil poptávku nebo potřebu. Obecně je produkt definován jako věc produkována prací nebo úsilím, nebo výsledek nějaké činnosti či procesu.

Samotné slovo proces nás pak vede k definici projektu. Projekt je definován jako časově omezené úsilí s jasně daným počátkem a koncem, který je použit na vytvoření specifického produktu, služby nebo dosažení daného výsledku.

Jak můžete vidět, projekt je cesta po které jdete a produkt je cíl vaší cesty. To se odráží v popisu obou rolí – projektového i produktového manažera.

Produktový manažer je často popisován jako vlastník svého produktu. Ve zkratce je produktový manažer dává produktu jasné obrysy (produktový design), je zodpovědný za získávání požadavků z trhu, od zákazníků (potenciálních i existujících), od interních solution architektů, prodejců apod. Ačkoliv má role v názvu slovo manažer, produktový manažer ve skutečnosti nikoho neřídí.

Projektový manažer je zodpovědný za řízení celého projektu, typicky projektu uvedení produktu na trh. Projektový manažer sbírá informace ze všech oddělení a ostatních členů produktového týmu (včetně produktového manažera), zprostředkovává komunikaci, stanovuje priority mezi vlastnostmi produktu v souladu s časovým harmonogramem. Vše s ohledem na to, aby byly dodržený termíny, očekávaná kvalita a parametry produktu.

Z časového úhlu pohledu je produkt něco, co má mnohem delší život, než jeden projekt. Projekt může být chápán jako uvedení jedné konkrétní verze produktu (softwarové aplikace, typu automobilu, prohlídkového okruhu po památkách). Produkt se pak v čase vylepšuje a tato vylepšení jsou opět řízena jako další projekty. Jako přidávání vlastností do aplikací, vyrobení faceliftovaného typu automobilu, přidání vyžadovaných památek do prohlídkového okruhu. Produkt je tak v průběhu života vylepšován řadou projektů.

Důležitou součástí práce projektového manažera jsou tzv. triage jednání (triage = rychlé roztřídění priorit). V řízení projektů totiž málokdy věci jdou tak, jak bychom si ideálně představovali, nebo očekávali. Proto se pravidelně plánují triage schůzky, kde se řeší tyto neočekávané situace/problémy. Ačkoliv je jejich původ především v softwarových projektech (roztřídění nalezených chyb v aplikaci), jsou čím dál více využívány také mimo tuto oblast. Používají se zejména k aktualizaci plánů, priorit, očekávání, zkrátka čehokoliv, co bylo domluveno a s čím se původně plánovalo. Nejdůležitější na tomto procesu je, že všechny týmy pracující na produktu musí být na jednáních rovnocenně zastoupeny a výsledek jednání musí být dohodou mezi všemi. Zde je nutné hledat kompromisy a postupovat konstruktivně vpřed.

Pro každou neočekávanou událost jsou pak v zásadě následovány tyto kroky:

  1. identifikace problémů/výzvy k řešení
  2. návrhy řešení
  3. konstruktivní diskuze možných následků navržených řešení
  4. dohoda mezi všemi zúčastněnými stranami na dalších krocích

V Lumeerovi můžeme nalézt několik šablon, které usnadňují práci v obou rolích – v projektovém i v produktovém managementu, stejně jako šablonu pro triage jednání. Pojďte si je zdarma vyzkoušet:

Pevně věříme, že otázka rozdílu mezi produktovým a projektovým manažerem byla zodpovězena.

Začněte plánovat Váš projekt již dnes!