Šablona řízení úkolů

Avatar
Martin Večeřa

Plánujte si práci. Sledujte průběh a dosažení výsledků.

Hledáte lepší proces pro plánování a řízení úkolů v týmu? Tato šablona řízení úkolů je ideální pro jakýkoliv agilní tým, který potřebuje nástroj usnadňující spolupráci na společném cíli.

Už nikdy nezapomenete na žádný úkol, když je budete plánovat v Lumeerovi.

Nezáleží na tom, jakou metodu správy úkolů vyberete, Lumeer poskytuje dostatečnou flexibilitu a spoustu vizuálních pohledů, aby pokryl všechny vaše potřeby. Nechte se inspirovat 8 efektivními způsoby, jak spravovat své úkoly.

Tato šablona kombinuje plánování aktivit a podrobnou evidenci úkolů, kde si můžete zcela přizpůsobit svůj pracovní postup.

Spravujte úkoly

Ze svojí podstaty online dostupnosti a přizpůsobivosti je projekt v Lumeerovi vhodný pro všechny, kteří používají agilní metodologie a kteří si chtějí přizpůsobit své pracovní postupy, aby byly v lepším souladu s nároky jejich produktu.

Přiřaďte úkoly k iniciativám, aktivitám, nebo projektů. Rozdejte úkoly kolegům v týmu pomocí propojených tabulek.

Šablona řízení úkolů plánování úkolů k aktivitám

Sledujte postup

Pomocí tohoto nástroje na řízení úkolů může váš tým snadno přidělovat jednotlivé úkoly k řešení, filtrovat podle priority, nebo rychle získat přehled o aktuálním stavu postupu. Nebo vyhledávejte podle aktivity abyste věděli, který uživatelský požadavek připravit na příští prezentaci pro investory.

Se všemi úkoly na jedné nástěnce je jednoduché sledovat postup a mít o všem přehled.

Šablona řízení úkolů – úkoly na nástěnce

Vytvářejte detailní reporty

Pohybujte se snadno ze zobrazení nástěnky do kalendáře, nebo do časového harmonogramu (Ganttův diagram), díky čemuž bude váš tým plně synchronizován se všemi důležitými datumy. Tato šablona řízení úkolů vám pomůže naplánovat vaši příští událost, spustit nejnovější produkt, spravovat klientské projekty a další.

Kolik úkolů je hotových? Jak rychle? Jakou mají prioritu? Využijte připravené pohledy v pivot tabulce nebo grafu k nalazení odpovědí na tyto otázky, nebo si je přizpůsobte na míru.

přehled úkolů podle stavu

Ukázka šablony

Vyzkoušejte si práci se šablonou přímo zde1).

1) Bez registrace jsou některé funkce nedostupné.

Šablona řízení úkolů – integrace

Díky integraci s platformou Zapier můžete snadno propojit Lumeera s vašimi stávajícími aplikacemi, jako jsou třeba Asana nebo Slack.

Potom je například možné načíst veškeré detaily daného úkolu do Slacku, jen po jeho zmínění v nějakém kanálu. Nebo můžete každou změnu úkolu odzrcadlit v Asaně.

Tato šablona je nejlepší pro:

Velikost podniku: startup, malý, střední, jednotlivé týmy ve velkých podnicích

Velikost týmu: 1-30

Rozsah projektu: plánování aktivit a podrobná evidenci úkolů, kde si můžete zcela přizpůsobit svůj pracovní postup

Odvětví: všude, kde se práce organizuje jako úkoly