Metody řízení projektů: Interaktivní kontrolní seznamy

Avatar
Martin Večeřa

V této příručce vám předkládáme interaktivní kontrolní seznamy, abyste minimalizovali rizika, kterým můžete během projektů čelit. Podíváme se na nejběžnější metody řízení projektů. Každá metoda je stručně představena a následuje kontrolní seznam.

Ujistěte se, že projdete všechny položky, abyste zvýšili šanci, že proměníte veškeré své projektové úsilí v obrovský úspěch.

Organizace mohou překlenout propast mezi strategickou vizí na vysoké úrovni a implementací pomocí té správné metody řízení projektů. Na konci této příručky najdete průvodce, který vám pomůže vybrat nejlepší metodiku pro váš projekt.

Stáhněte si příručku včetně interaktivních kontrolních seznamů

jak se vyhnout rizikům při řízení projektů včetně interaktivních kontrolních seznamů


V této příručce naleznete:

 • Úvod
 • Jak nastavit úspěch?
 • Obecná rizika ke zvážení
 • Metody řízení projektů
  • Vodopád – úvod
  • Vodopád – kontrolní seznam
  • Agile – úvod
  • Scrum – úvod
  • Scrum – kontrolní seznam
  • Kanban – úvod
  • Kanban – kontrolní seznam
  • Lean – úvod
  • Lean – kontrolní seznam
 • Kterou metodu řízení projektů si vybrat?

Jak se vyhnout rizikům v běžných metodách řízení projektů

Podle výzkůmů PMI, napříč všemi odvětvími, průměrný podíl projektů, které končí naprostým nezdarem, je 14 procent.

Průměrné % projektů, které…ŠPIČKY V OBORUPODPRŮMĚRNÍ
… jsou dokončené včas88%24%
… jsou dokončené v rámci rozpočtu90%25%
… splní svůj původní cíl92%33%
… nabobtnají na mnohem větší28%68%
… jsou považovány za naprostá selhání6%24%
… vyčerpají rozpočet a selžou14%46%
Zdroj dat PMI’s Pulse of Profession.

Tato příručka včetně interaktivních kontrolních seznamů pokrývá tyto metody řízení projektů:

 1. tradiční přístup vodopád ,
 2. agilní metody obecně,
 3. řízení projektů Scrum a Kanban,
 4. a řízení projektů Lean metodou.

Navíc k interaktivním kontrolním seznamům pro tyto metody řízení projektů obsahuje příručka i průvodce k výběru nejvhodnější metody pro váš projekt. Naleznete v ní přehlednou tabulku, která porovnává různé atributy metod vedení projektů. Můžete si tak najít tu pravou metodu přesně na míru.

Podívejte se také na Kompletního průvodce k úspěšnému řízení a dokončení projektů hladce, včas a v rámci rozpočtu.