Protokol změn a funkce zpět

Avatar
Martin Večeřa

Protokol změn je seznam, kde každý uživatel a automatizovaná akce zanechá stopu (záznam) v případě, že provede nějakou úpravu údajů (dat) v Lumeerovi. Tento seznam aktivit si můžete otevřít na různých místech a lze jej také použít k vrácení změn.

Protokol změn pro pracovní položky

Na nejpodrobnější úrovni máte přístup k seznamu změn jednotlivých záznamů ve vašich datech. To je dostupné v Detailním zobrazení nebo v detailním dialogu či panelu jednotlivých záznamů.

protokol změn jednotlivého záznamu

Můžete využít filtr a vyhledat si konkrétní změnu, abyste se lépe a rychleji zorientovali.

Protokol změn celé tabulky

Můžete také přistupovat k seznamu změn na úrovni celé tabulky. Jednoduše otevřete nastavení tabulky a přepněte na kartu Aktivita.

protokol změn celé tabulky

Změnu můžete odtud také vrátit (provést funkci zpět). Ovšem jen pokud je konkrétní změna poslední změnou pro daný záznam. Můžete také otevřít detail každého upraveného záznamu. Filtry jsou k dispozici i zde.

Aktivity na úrovni projektu

Stejný seznam je k dispozici na úrovni celého projektu. Na úrovni projektu můžete protokol změn otevřít prostřednictvím nastavení projektu na kartě Aktivita.

protokol změn na úrovni projektu

K dispozici jsou stejné možnosti, jaké jste mohli vidět v aktivitách u tabulky.

Protokol změn uživatele

Neexistuje žádný seznam aktivit pro celou organizaci (všechny projekty), protože by pravděpodobně ukazoval velmi smíšené výsledky ze všech projektů. Existuje však seznam aktivit pro každého jednotlivého uživatele.

Tento protokol změn uživatele naleznete v nastavení organizace kliknutím na ikonu nastavení jednotlivého uživatele.

protokol změn jednotlivého uživatele

V animaci výše můžete vidět několik zajímavých záznamů protokolu změn.

První je, když uživatel vstoupil do projektu. Můžete vidět kdo a kdy si projekt prohlížel i když třeba neudělal žádnou úpravu.

Druhá věc, která stojí za povšimnutí, jsou změny provedené automatizacemi v důsledku činností konkrétního uživatele (viz modrý štítek Automatizace jako některé položky). Tento případ nastane, když uživatel provede změnu, na kterou daná automatizace reaguje.

Funkce zpět (vracení změn)

Poslední změnu v protokolu změn lze vždy vrátit zpět (za předpokladu, že máte dostatečná uživatelská práva). Do stavu, který je hlouběji v protokolu změn, se dostanete tak, že vrátíte postupně několik posledních změn. Tak se postupně dostanete do stavu, ve kterém chcete být.

Vezměte prosím na vědomí, že vrácení změny je změnou samo o sobě a na akci vrácení změn mohou zareagovat různé automatizace. To může dokonce okamžitě anulovat výsledek vrácení změny. V takovém případě se však vytvoří nová položka protokolu změn, kterou ihned uvidíte.

Kdy se změny nezaznamenají?

Změny, které provede tentýž uživatel během krátké doby (několik minut) se spojí dohromady. Ve výsledku pak uvidíte jen jeden záznam protokolu změn s více změnami.

Pokud uživatel provede změnu omylem a krátce poté změnu vrátí nebo nastaví zpět původní hodnotu, nevytvoří se vůbec žádný záznam v protokol změn. Je to proto, že v důsledku těchto akcí ve skutečnosti nenastala žádná změna. Je to tedy, jako by se nic nestalo.

V případě, že některá ze změn spustila automatizaci, která provedla další změny, je záznam protokolu změn samozřejmě vytvořen. Vyzkoušejte si vše na vlastním projektu!