Prohlášení o používání cookies

Naposledy aktualizováno 15. února 2023

Tato internetová stránka používá cookies. Používáním této internetové stránky udělujete svůj souhlas s používáním souborů cookies.

Obchodní společnost Lumeer.io s.r.o., IČ: 06618278, se sídlem Purkyňova 649/127, Medlánky, 612 00 Brno, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 102990 (dále jen správce) je provozovatelem webových stránek www.lumeer.io a www.answerinstitute.com (dále společně jen jako internetové stránky). Pro správnou funkci internetových stránek je v některých případech nezbytné umístit na zařízení návštěvníka internetových stránek tzv. cookies soubory.

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na zařízení návštěvníka prostřednictvím kterého návštěvník k internetovým stránkám přistupuje. Díky těmto souborům si stránky po určitou dobu mohou pamatovat preference a úkony návštěvníka (např. zobrazovací preference jako jazyk nebo velikost písma apod. nebo přihlašovací údaje). Tyto údaje pak při opakované návštěvě internetových stránek nemusí návštěvník zadávat znovu.

Druhy cookies

Cookies lze podle trvanlivosti rozdělit na dva základní druhy

  • Krátkodobé (session cookie) – zůstávají ve Vašem prohlížeči do zavření Vašeho prohlížeče, poté se vymažou.
  • Dlouhodobé (persistent cookie) – zůstávají uloženy v prohlížeči dlouhou dobu (záleží na nastavení Vašeho prohlížeče a nastavení cookie) nebo dokud je ručně neodstraníte.
Použivané cookies

Správce používá na internetových stránkách tyto cookies:


Cookies jiných poskytovatelů než Lumeer.io jsou řízeny třetími stranami a správce nemá přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.

Ke cookies aplikace Lumeer má přístup pouze správce. Správce prohlašuje, že nepoužívá výše uvedené cookies k jinému účelu, než je uvedeno výše.

Cookies nikdy nepoužíváme k tomu, abychom vás osobně identifikovali a nikdy do nich neumisťujeme citlivá nebo osobní data.

Pokud si návštěvník nepřeje, aby internetové stránky ukládaly soubory cookies, může tyto soubory zablokovat. Již uložené soubory cookies může návštěvník ze svého zařízení odstranit.

Návštěvník však musí vzít v úvahu, že v případě odstranění nebo blokování souborů cookies, může dojít k situaci, kdy internetové stránky nemusí být v plně funkční nebo nemusí být správně zobrazovány.

V případě jakýchkoliv otázek a problémů kontaktujte prosím správce na www.lumeer.io/cs/kontakt/.