Přechod z DevOps k NoOps pomocí AI v roce 2022

Avatar
Martin Večeřa

DevOps jako přístup k vývoji softwaru se během posledních devíti let stal velmi populárním. Spojení funkcí vývojářů a IT podpory přineslo řadu výhod ve formě lepší komunikace a spolupráce. Mohli jsme také být svědky vzniku řady nových nástrojů a procesů pro podporu tohoto přerodu. Dalším trendem je přesun od DevOps k NoOps.

Five DevOps Trends on the horizon

Pokud si nejste úplně jistí tím, co vlastně všechno DevOps obnáší, doporučujeme následující článek, který nám roli a řízení DevOps přesně definuje.

Trend

Podle Gartner analýzy s názvem Hype Cycle for Performance, DevOps a AIOps jsou dvě oblasti, které aktuálně získaly největši trakci v tomto odvětví. Je potřeba se na DevOps dívat jako na začátek větší a pro byznys kritické cesty k více automatizované budoucnosti v podobě AIOps a v konečném důsledku i NoOps — tedy k bodu, kdy se IT prostředí stane natolik autonomním, že již vůbec nebude potřeba udržovat dedikovaný tým.

Změna myšlení v oblasti korporátních IT řešení a DevOps se samozřejmě nestane přes noc. Avšak nový přístup k automatizaci IT nemůže být ignorován a jednoduše pokračovat v zavedeném způsobu práce. Společnosti, které neučiní kroky směrem k automatizovanému IT v cloudu a podporovanému umělou inteligencí, nebudou schopné udržet svoje DevOps aktivity na správném kurzru k AIOps a NoOps a rychle zjistí, že zaostávají za ostatními [https://thenewstack.io/dont-get-left-behind-when-ai-replaces-devops/].

Jak postupovat dál?

Nechcete zůstat pozadu? Firma Dynatrace sdílí jejich úspěšný příběh ve formě infografiky, která je velmi povedená a jednoduchá k pochopení. Líbí se nám obzvlášť proto, že jasně vysvětluje kroky, které je potřeba učinit.

Zcela logicky také existují opačné názory proti zavádění NoOps. My se na ně díváme spíše jako na seznam potenciálních příležitostí, kam se mohou současné DevOps týmy rozvíjet, kde bude lidí s těmito zkušenostmi potřeba a co jsou výzvy, které přechod od DevOps k NoOps přinese. Byla by velká chyba jen tak rozpustit existující týmy, obzvlášť, když existuje celá řada nových problémů k řešení. Musíme pohlídat, že se naše týmy řádně rozvíjejí, mají potřebná školení a jejich práce je správně plánována a efektivně řízena.

Je jasné, že bez jasného a solidního plánu s tzv. SMART cíly, je těžké dosáhnout jakéhokoliv pokroku nebo rozvoje. Může se vám proto hodit vést evidenci absolvovaných školení, definovat jednotlivé kroky a jejich metriky, měřit celkový průběh procesu přechodu k AIOps a NoOps, vyhodnocovat úspěšnost nasazených algoritmů pro umělou inteligenci, měřit zdroje uvolněné pro komplexnější úlohy apod. Teď si možná představujete nějakou rozsáhlou paletu tabulek v Excelu nebo Google Sheets, jejíž samotné vytvoření vás už odrazuje od toho vůbec začít. Nemusíte si však vůbec dělat starosti. Lumeer – platforma pro řízení a plánování práce vašeho týmu vám se vším hravě pomůže!

Snadné kroky k přechodu od DevOps k NoOps

Následuje několik důležitých kroků, které je třeba vzít v úvahu při plánování strategie NoOps.

Posuňte kvalitu doleva 

Kvalita se počítá pouze v produkčním prostředí, protože pouze tam má dopad na zákazníky. Na cestě od DevOps k NoOps chceme produkční prostředí duplikovat už ve fázi vývoje. Potřebujeme zajistit, že to, co tým nasazuje každý den, zůstane ve stejné kvalitě jako náš produkční software. Toto úsilí je známe pod pojmem posun doleva (shift left).

Vývojové týmy musí do svého vlastního kódu přidat strategie diagnostiky a zotavování a definovat, jak by mělo vypadat monitorování a varování [EP].

Začleňte správné nástroje

Při transformaci od DevOps k NoOps je potřeba vysoká úroveň automatizace. To je nutné, aby bylo možné rychle provést změny, když se zjistí problém. Není praktické čekat hodinu na nasazení nové změny kódu. A rozhodně není praktické čekat týdny do příštího vydání.

Automatizační nástroje umožňují týmům nasadit změny za pomoci řady bezpečnostních mechanismů a bez manuálních zásahů. A protože již nemají další tým, s nímž by mohli jednat, tento proces se ještě více urychluje [EP].

Zapojte spravované služby

Pokud jsou vašimi cíli nulové tření a omezení práce pro týmy, může váš přerod od DevOps k NoOps zahrnovat také spravované služby (managed services).

Outsourcing ITOps a správa infrastruktury mohou odstranit zátěž vašeho IT týmu a nechat je soustředit se místo toho na rozvoj vašeho podnikání. ITOps stále existují, ale vaše interní týmy již nenesou plnou zátěž [LM].

Používejte cloudové služby, ale chytře

Díky možnosti škálovat nahoru a dolů na vyžádání jsou cloudové platformy lákavé pro vývojáře i podniky. Automatizace tohoto procesu pomáhá podnikům na cestě od DevOps k NoOps.

Osvojitele cloudové technologie však často překvapují náklady na ukládání dat a jejich přesun mezi cloudovými prostředími.

Aby mohla společnost NoOps skutečně podporovat, musí si vybrat poskytovatele sítě, kteří mohou pomoci s bezproblémovým a adaptivním připojením k jakémukoli cloudu kdekoli a zároveň pomáhají kontrolovat náklady [LM]. 

Získejte podporu managementu

DevOps potřebují podporu managementu. Vedení musí pochopit, že zatímco zákazníci nemusí vidět přímou hodnotu v investování do funkcí vlastní diagnostiky a zotavování, jsou tyto funkce stále důležité.

Jsou důležité z obchodního hlediska, protože zajistí vysokou dostupnost aplikací [EP].

Závěr

Pravda je pravděpodobně, jak už to tak bývá, někde uprostřed a skutečná budoucnost nejspíš nebude vypadat jako úplné NoOps, ale spíše jako Inteligentní-Ops. Inteligentní správa ve smyslu toho, že správa nasazeného softwaru je založená na umělé inteligenci a že software spolupracuje s lidmi, kteří využívají své inteligenci a kreativity (které nemůže stroj zachytit) jen tam, kde je to skutečně třeba. Tam, kde je správa řízena pomocí Inteligentní-Ops, stroje přebírají úlohu rozpoznávání typických vzorů a reakcí na ně, zatímco lidé řeší složité případy a vymýšlí strategie a postupy k jejich řešení. Inteligentní-Ops se postupně stanou osobními inteligentními asistenty.