Šablona pro práci z domu

Avatar
Alica Kačengová

Pracujte kdekoliv, kdykoliv. Udržujte týmy pracující z domu stále produktivní, zaměřené na stejný cíl a motivované.

Ať už pracujete pro z domu jen dočasně, nebo jsou vaši kolegové běžně rozptýlení po celém světe, tato šablona pro práci z domu je tu pro vás.

Spolupracujte se svými kolegy, sdílejte informace, mějte přehled o všem, co se děje.

Pokud byste chtěli vědět, jaké problémy se při práci z domu často vyskytují a jak s nimi nakládet, doporučujeme skvělý článek v Harvard Business Review skvělý článek – 15 zodpovězených otázek o vzdálené práci.

Když jste v distribuovaném týmu, potřebujete sadu nástrojů, které vám pomohou řídit efektivně celý tým a udržet správný směr. Tato šablona pro práci z domu se stane centrálním koordinačním bodem a jediným zdrojem pravdy pro celý váš tým.

Šablona pro práci z domu kombinuje řízení projektů, sledování cílů pomocí OKR (viz Jak měřit cíle s OKR), organizační strukturu týmu, a samozřejmě detailní evidenci úkolů.

Detailní evidence úkolů

Úkoly mají automaticky generované ID pro snadné odkazování například mezi kolegy. Samozřejmě se evidují veškeré důležité změny stavu (datum vytvoření, změny, vyřešení, plánovaný termín a skutečný termín dokončení).

Můžete si snadno definovat vlastní stavy úkolů podle vašich vlastních procesů. Dále můžete přidávat nebo upravovat priority, značky či komponenty a typy úkolů (úkol, incident, požadavek od zákazníka apod.).

Spravujte projekty a cíle

Ke každému úkolu je možné zadat odhadovaný rozsah práce a pak zapisovat skutečně odvedenou práci. Vše pak může být přehledně zobrazeno v Pivot tabulce, nebo v Grafu. Navíc celý akční plán můžete přehledně zobrazit na Časové ose (Gantt).

Pracujte na projektech pro zákazníky a udržujte všechny informace na jednom místě. Zároveň mějte přehled o vašich interních firemních cílech a iniciativách.

Evidujte postup v šabloně pro práci z domu

Nejlepší způsob, jak získat celkovy přehled o všech úkolech a stavu projektů je zobrazení v podobě Nástěnky (Kanban).

Prohlížejte si aktuální úkoly a postup práce na nich. Jednoduše upravujte stav spolu s tím, jak pokračuje vaše práce.

Zvládněte všechny úkoly

Tato šablona pro práci z domu se skvěle hodí k tomu, abyste získali celkový přehled o plánu aktivit.

Plánujte si úkoly, udržujte přehled o odvedené práci a nákladech. Používejte kalendář, abyste si vytvořili týdenní nebo měsíční plán.

Ukázka šablony pro práci z domu

Vyzkoušejte si práci se šablonou přímo zde1).

1) Bez registrace jsou některé funkce nedostupné.

Šablona pro práci z domu – integrace

Díky integraci s platformou Zapier můžete snadno propojit Lumeera s vašimi stávajícími aplikacemi, jako jsou třeba Asana nebo Slack.

Potom je například možné načíst veškeré detaily daného úkolu do Slacku, jen po jeho zmínění v nějakém kanálu. Nebo můžete každou změnu úkolu odzrcadlit v Asaně.

Tato šablona je nejlepší pro:

Velikost podniku: startup, malý, střední, jednotlivé týmy ve velkých podnicích

Velikost týmu: 1-30

Rozsah projektu: řízení projektů, sledování cílů pomocí OKR, organizační strukturu týmu a detailní evidenci úkolů

Odvětví: všude, kde připadá v úvahu práce z domu