Používání pohledu formulář

Avatar
Martin Večeřa

Používání pohledu formulář se skvěle hodí pro odesílání (přidávání) nových záznamů a vytváření záznamů s odkazy v jediném kroku. Pohled formulář můžete použít také pro úpravu existujících záznamů.

Typickým případem použití je přidávání úkolů spojených s projekty nebo vykazování práce na projektech. Ale možnosti jsou neomezené.

Po tomto článku se můžete podívat na tipy, jak nejlépe strukturovat formuláře od skutečných odborníků.

Nastavení pohledu

1. Přidávání políček

Otevřeme například tabulku s Úkoly a přepneme se do pohledu formulář.

opening the form view

Každý formulář může mít sekce s názvy a popisy. Sekce pak obsahují řádky. Řádky pak obsahují pole. Každý řádek může mít jedno z předdefinovaných rozložení. Rozvržení vám umožní mít jedno nebo více polí v řadě.

Každé pole představuje atribut ze záznamu nebo propojeného záznamu.

form view section

Pole lze označit jako povinné kliknutím na hvězdičku na pravé straně. Rozvržení řádku lze také změnit kliknutím na ikonu rozložení na pravé straně řádku.

Do formuláře přidáme pár polí.

adding fields to the form view

2. Přidávání políček s vazbami

Pohled formulář umožňuje uživatelům snadno zadávat vazby mezi záznamy. Propojený záznam lze zadat jako pole formuláře. Každý úkol lze propojit například s projektem. Jak se vytvoří pole vazby na projekt je ukázano na následujícím obrázku.

add a link field

Můžete určit, který z atributů projektu bude reprezentovat projekty ve formuláři. Můžete například použít kód projektu nebo název projektu.

3. Nastavení polí s vazbami

Kromě určení atributu, který představuje propojený záznam, můžete nakonfigurovat filtry a počet vazeb.

Filtry vám mohou pomoci vybrat pouze některé navázané záznamy, například aktivní projekty, zaměstnance v konkrétním oddělení atd.

konfigurace filtrů na polích s vazbami

Počet odkazů vám říká, kolik záznamů můžete v poli propojit. Můžete nastavit minimální a maximální počet vazeb. Typicky pro projektové úkoly chceme přesně jeden propojený projekt (takže minimum i maximum bude 1). Pokud je nastavení ponecháno prázdné, minimální počet vazeb je 0 a maximální počet vazeb je nekonečný.

nastavení počtu navázaných záznamů

4. Používání vlastních tlačítek v pohledu formulář

Můžete zadat text na tlačítkách pohledu formulář, aby lépe reprezentovala záměr formuláře. Můžete také nastavit jejich barvu a ikonu.

configure the form buttons

5. Předvyplněná políčka

Možná budete chtít, aby některá pole měla předdefinované hodnoty. To lze provést i pro neviditelná pole (atributy, které nejsou ve formuláři použity). Jednoduše nastavte výchozí hodnoty v políčku dotazu v horní části obrazovky.

Zde nastavíme výchozí hodnotu pole Assignee na aktuálního uživatele.

default values in the form view

Používání pohledu formulář k úpravám údajů

1. Úprava existujících záznamů

Nyní můžete vypnout režim návrhu formuláře a použít jej k aktualizaci záznamů. Jak vidíte, v horní části formuláře je malá tabulka, která zobrazuje existující záznamy.

updating records in the form view

Někdy vám formulář neumožní upravit všechny atributy záznamů. Na záznam v tabulce můžete vždy dvakrát kliknout a otevřít jej v detailním dialogu.

2. Vytváření nových záznamů

Pro vytvoření nového záznamu stačí kliknout na Přidat nový řádek v dolní části tabulky se záznamy. Ve formuláři se otevře nový prázdný záznam a můžete vyplnit hodnoty.

creating a new record

V pohledu formulář můžete při zadávání nebo změně hodnot zobrazovat existující záznamy s podobným obsahem, jako zadáváte. To je užitečné například při vytváření záznamu pro nového klienta, účet, problém atd., aby nedocházelo k duplicitám.

3. Povolení pouze vytvářet nové záznamy

Možná budete chtít zabránit aktualizaci stávajících záznamů a použít formulář pouze k vytvoření nových záznamů. Zpět v režimu návrhu je v horní části formuláře přepínač, který přesně toto nastavuje.

Když zapnete režim pouze vytváření, tabulka s existujícími záznamy zmizí a ve spodní části formuláře není žádné tlačítko aktualizace ani smazání.

allow only creation of new records

4. Používání formulářů v dashboardu

Nejlépe využijete formulář, který umožňuje pouze vytvoření nového záznamu, v dashboardu. Umístěte svůj vlastní pohled s existujícími záznamy na jednu stranu a formulář vedle něj.

using the form view on a dashboard

Pokud máte nějaký nápad, jak by bylo možné formuláře vylepšit, nebo návrh na funkcionalitu, neváhejte nás kontaktovat.