Používání mapového pohledu

Avatar
Alica Kačengová

Používání mapového pohledu je ideální způsob, jak zobrazit adresy a zeměpisné souřadnice na mapě. Podporovány jsou celosvětové systémy adres.

Mimo to existuje možnost přidat vlastní mapovou vrstvu (např. plán budovy). To může být užitečné například pro umístění úkolů souvisejících s údržbou budovy.

Nastavení pohledu

Lze použít více tabulek nebo zdrojů polohy zároveň a zobrazit je společně na jedné mapě. Například kanceláře a kandidáti nebo doručovací adresy a sklady atd.

Do vyhledávacího panelu stačí přidat všechny požadované tabulky.

Lumeer automaticky rozpozná atributy s adresami nebo souřadnicemi. Pokud si přejete používat jiné atributy, můžete změnit nastavení v postranním panelu.

Můžete také zvolit barvu značek v mapě – ve výchozím nastavení Lumeer použije barvu tabulky. Také ikona tabulky slouží k odlišení značek z více zdrojů.

přidání více zdrojů

Pohyb po mapě

Tažením kurzoru myši se můžete pohybovat po mapě. Při přiblížení se zviditelní značky, které jsou blízko sebe a byly doposud shluknuté.

používání mapového pohledu

Vlastní mapová vrstva

Ve specifických případech, jako jsou velmi podrobné mapy konkrétních míst nebo budov, je možné použít vlastní mapovou vrstvu. Vrstva se zadává ve formě odkazu (adresy, URL) na soubor s mapovými podklady.

Doporučujeme také zkontrolovat konfiguraci hlaviček CORS serveru, na kterém jsou umístěny vaše mapové soubory.

Pro dosažení nejlepšího výkonu doporučujeme používat vektorovou grafiku (SVG). Podporovány jsou však také formáty JPG a PNG. Limit velikosti vrstvy je 20 MB.

vlastní mapová vrstva

Můžete snadno použít obrázky uložené na Google Drive. Zde je jednoduchý návod, jak na to.

Používání mapového pohledu pro práci s vašimi údaji

Položky na mapě lze přesouvat tažením myši. V případě datového typu adresa se automaticky přiřadí nejbližší známá adresa.

přesouvání značek na mapě

Detail každé položky lze přímo upravit dvojitým kliknutím na značku.

úprava detailů položky v mapovém pohledu