Používání kalendářového pohledu

Avatar
Alica Kačengová

Používání kalendářového pohledu je užitečné zejména pro zobrazení záznamů, která představují úkoly nebo události. Naučte se používat barvy, skupiny, trvání, seznam úkolů a další.

Správné použití kalendářového pohledu vám může výrazně pomoci efektivně řídit svůj čas.

Nastavení kalendářového pohledu

1. Základní nastavení

Nejprve musíte vybrat atribut (sloupece, kde je uložen název události, a datum, kdy události začínají.

To stačí na to, aby Lumeer mohl zobrazit vaše události v kalendářovém pohledu. Ale protože neexistuje žádné datum ukončení, všechny události jsou zobrazeny jako celodenní události.

základní používání kalendářového pohledu

2. Nastavení data ukončení

Můžete také nastavit datum ukončení události. Nyní Lumeer ví, kdy vaše akce končí.

konfiguraci data ukončení v kalendářovém pohledu

Místo přesného data ukončení můžete také zvolit atribut typu trvání. Datum ukončení se pak vypočítá z počátečního data plus doby trvání.

použití doby trvání jako koncového času události v kalendářovém pohledu

3. Barevné události

V kalendáři je možné mít různé barvy pro jednotlivé akce. To je užitečné pro rozlišení různých typů událostí nebo jejich stavů.

Chcete-li nastavit barvu události, vyberte libovolný atribut typu barva nebo výběr.

použití barev událostí v kalendářovém pohledu

4. Uložení pozice

Pokud chcete uložit své vlastní zobrazení s aktuální pozicí v kalendáři (např. květen 2020), zaškrtněte příslušné políčko v konfiguračním panelu. 

Jinak se zobrazení otevře vždy k aktuálnímu datu.

zapamatování pozice v kalendáři

5. Seskupování položek

V kalendářovém pohledu v zobrazení Týden nebo Den můžete události seskupit do samostatných sloupců.

Praktický příklad najdete v naší šabloně pro plánování svatby .

Pokud chcete mít v kalendáři více skupin paralelních událostí, nastavte hodnotu pole Skupina. Potom každý sloupec v kalendáři představuje příslušnou skupinu.

Šablona plánování svatby ukazuje použití skupin v kalendářovém pohledu

Změna úrovně detailů

1. Měsíc/týden/den

V levém horním rohu můžete přepínat mezi měsíčním, týdenním nebo denním kalendářem.

přepínání zobrazení v kalendářovém pohledu

2. Délka čáry

Někdy se více zaměřujeme na přehled na vysoké úrovni. V jiné situaci bychom možná chtěli vidět více podrobností. Za tímto účelem můžeme určit časové okno reprezentované jedním řádkem v zobrazení denního kalendáře.

trvání jednoho řádku (slotu) v denním zobrazení kalendáře

3. Zobrazení kalendáře a seznamu

Kromě typického kalendáře můžete také přepnout do zobrazení seznamu. To je užitečné pro získání celého plánu dne nebo týdne. Umožňuje vám získat seznam událostí bez mezer, které jsou běžně viditelné v kalendáři.

styly zobrazení kalendáře a seznamu

Práce se záznamy

1. Úprava existujících událostí

Když kliknete na událost v zobrazení kalendáře, zobrazíte si detail záznamu (události). Zde můžete upravovat všechny jeho atributy, přidávat komentáře a prohlížet historii změn (za předpokladu, že máte dostatečná uživatelská práva). 

úprava událostí v kalendářovém pohledu

2. Přeplánování

Chcete-li přeplánovat událost (změnit datum události), jednoduše ji přetáhněte na nové místo.

přetažení údálosti pomocí myši na jiné datum

3. Přidání nových událostí

Chcete-li přidat novou událost při používání kalendářového pohledu, potáhněte myší kdekoliv v kalendáři nebo jednoduše dvakrát klikněte na libovolné prázdné místo.

přidání nové události v kalendářovém pohledu

Pokročilé případy použití

Kalendářový pohled také umožňuje používat více tabulek s událostmi současně. Všechny události jsou pak smíchány v jediném kalendáři.

Chcete-li se spojit s jinými kalendáři, podívejte se na naše možnosti integrace.

Pracujeme také na přidání přímé integrace s běžnými kalendáři. Pokud máte nějaký nápad nebo návrh funkce, neváhejte nás kontaktovat.