Používání hierarchií

Avatar
Martin Večeřa

Používání hierarchií v Lumeerovi umožňuje nastavit vztahy mezi řádky v tabulkách. Vztahy mohou mít libovolné množství úrovní.

Klikněte pravým tlačítkem na řádek v tabulce a zvolte Odsadit pro posunutí řádku doprava. Tím se stane podřízeným/potomkem/závislým na řádku nad ním. Chcete-li řádek přesunout doleva, zvolte Snížit odsazení.

nastavení hierarchie

Stejný hierarchický vztah, ale s odlišnou vizuální reprezentací (nazývanou závislost), je také možný v zobrazení Časové osy.

hierarchie v ganttu

Záznam, od kterého šipka začíná, je nadřízený záznamu, kde šipka končí.

Používání hierarchií také usnadňuje filtrování dat. Můžete například vytvořit strukturu zaměstnanců a filtrovat podle aktuálního uživatele. Potom můžete zahrnout zaměstnance, kteří jsou podřízení aktuálního uživatele (v hierarchii).