Používání detailního pohledu

Avatar
Martin Večeřa

Používání detailního pohledu je obzvláště účinné při procházení velkých bloků záznamů s cílem hromadné úpravy některých atributů.

Pohled a úpravy záznamu

Vyberte požadovaný řádek z malé tabulky v horní části stránky. Jeho detail se objeví pod tabulkou. 

Pokud je v tabulce pouze jeden záznam nebo váš filtr odstraní všechny záznamy kromě jednoho, horní tabulka není viditelná.

používání detailního pohledu k základním úpravám

Samotný detail vypadá jako malá tabulka. Každý řádek představuje jeden atribut záznamu. Kliknutím na hodnoty je můžete upravit.

úprava hodnot v detailním pohledu

Vazby

Používání detailního pohledu umožňuje také práci s propojenými záznamy a to na záložce vazby. Každá sekce představuje jiný typ propojení. Tyto části lze v případě potřeby zabalit a rozbalit.

vazby v detailním pohledu

Zadáním nového řádku přidáte nová vazba mezi záznamem, který je zobrazen v detailu, a vybraným záznamem z jiné tabulky.

Záznam můžete také odpojit kliknutím na ikonu odpadkového koše. Odpojením záznamu se pouze rozpojí propojení. Skutečný záznam z druhé tabulky se neodstraní.

používání detailního pohledu k přidávání nové vazby

Pomocí praktického dialogu můžete také přidat nebo odebrat více vazeb současně.

hromadná manipulace s vazbami

Kliknutím na ikonu podrobností vstoupíte do detailního pohledu propojeného dokumentu.

používání detailního pohledu k prohlížení navázaných záznamů

Nastavení atributů

Používání detailního pohledu umožňuje nastavovat zobrazení atributů. A to v jakékoliv podobě detailního pohledu – přímo v pohledu typu detail, v bočním panelu detailu, nebo v dialogu detailu.

To vám umožňuje nastavit, které atributy jsou viditelné (jak pro hlavní záznam, tak pro propojené záznamy), pořadí atributů a třídění.

používání detailního pohledu k nastavení atributů

Přístup k detailu položky z jiných pohledů

Je možné zobrazit detailní pohled na záznam ze všech ostatních zobrazení (kromě grafu, protože zobrazují agregovaná data).

tabulce jsou dvě možnosti. Buď můžete na řádek kliknout pravým tlačítkem a zvolit Zobrazit detail, nebo můžete kliknout na číslo řádku na levé straně.

otevření detailu záznamu v tabulkovém pohledu

Podobně v pohledu Nástěnka klikněte na ikonu podrobností v záhlaví každé karty (ikona s papírem s lupou).

otevření detailu v pohledu nástěnky kanban

V pohledu Kalendář stačí kliknout na položku.

otevření detailu v pohledu kalendáře

Stejně tak v pohledu Časová osa můžete poklepat na položku. Jediné kliknutí zde je vyhrazeno pro přesun začátku a konce události.

otevření detailu v pohledu časovýé osy

Totéž funguje v Mapovém pohledu – stačí dvakrát kliknout na špendlík.

používání detailního pohledu v mapě

V pohledu Workflow je k tomu integrovaný boční panel. Stručně řečeno, všechny pohledy mají nějaký způsob, jak otevřít detail.