Polčas rozpadu Excelu

Avatar
Alica Kačengová

Často to začína jednoduchou úlohou – vytvoriť malý report v spreadsheete (Microsoft Excel, Google Sheets, Apple Numbers, …). Viete, že potrebujete len zopár tabuliek a grafov, a použitie spreadsheetu je najrýchlejšia a najjednoduchšia cesta, ako to urobiť. Čoskoro však zistíte, že žiadny report nie je dosť malý. Šéf vás požiada, aby ste do neho pridali dáta, ktoré tam predtým neboli, a tiež nejaký graf, a potom ešte zmeniť zopár číselných hodnôt.

Z reportu sa tak postupne stáva živý organizmus, ktorý sa neustále mení podľa aktuálnych požiadaviek. Vznikajú nové otázky – čo keby sme vyskúšali to a tamto, čo keby sme pridali ešte jednu poslednú tabuľku, čo keby sme trochu zmenili niektoré parametre? Vždy je čo vylepšiť a vy predsa chcete, aby bol váš report tak dobrý, ako len môže byť, no nie? A tak sú dáta kopírované, duplikované, a pozmenené a funkcie naberajú na zložitosti, a to všetko v mene dokonalosti, ktorá (ako stále veríte) čoskoro príde.

Report je stále väčší a väčší, máte pocit, že ste už takmer v cieli, a vtedy sa to stane… Počkať, niekoľko buniek je mimo rozsahu, rýchlo to opravme! Mimochodom, aký je vlastne význam tohto stĺpca? Tie čísla sú za týždeň alebo je to celková hodnota? Ako je možné, že keď zmením čísla, tak sa v grafe nič nezmení? Zrazu sa všetko rúca a čím viac sa to snažíte opraviť a zachrániť, tým je to ťažšie až nemožné.

Zažili ste už niekedy takúto nočnú moru? Sme presvedčení, že áno. Ako dlho trvalo, kým sa váš spreadsheet zrútil a museli ste začať odznova? Určite to bolo predtým, než ste získali potrebné výsledky – ale až potom, ako ste prácou nad ním strávili dosť času na to, aby ste sa cítili sklamane a neproduktívne.

Spreadsheety sú nepochybne dostupné a ľahko použiteľné. Na druhej strane, prinášajú so sebou množstvo rizík – od integrity dát (nesprávne rozsahy a hodnoty, duplikáty) až po nesprávne formátovanie (desatinná čiarka či bodka). Všetko sú to drobnosti, ktoré ale môžu zruinovať komplexný report, pretože je veľmi ťažké nájsť ich a mať ich pod kontrolou.

Predstavte si, že by ste pri tvorbe vášho reportu neboli sami. Nebolo by všetko jednoduchšie, ak by ste nielen vy, ale aj systém poznal význam spracovávaných dát a vedel identifikovať a eliminovať všetky tieto riziká? Dokonca by vám vedel našepkávať, ktorý vzorec/hodnota/funkcia by sa vám mohli hodiť práve v danej chvíli? Poznáme chlapíka, ktorý presne toto dokáže – a jeho meno je Lumeer!

Počas toho, ako vytvárate tabuľky a vkladáte do nich dáta, sa Lumeer snaží rozpoznať význam jednotlivých hodnôt. Keď si nie je istý, tak si od vás vypýta potvrdenie. Postará sa o to, aby vedel o  všetkých vašich aktuálnych dátach, a aby report zostal konzistentný. Môžete sa vydať na dlhú cestu a používať predošlé dáta a výsledky vyhľadávania v ďalších a ďalších výpočtoch. Neskôr, keď budete vkladať viacero druhov dát do grafu či iného vizuálneho výstupu, vám Lumeer ponúkne návrhy možných konfigurácií podľa toho, čo už o týchto dátach vie. Ak sa vám výsledok nepáči, kliknutím a potiahnutím objektov v ňom dokážete priamo zmeniť zdrojové dáta. Ak treba niečo väčšie opraviť či zmeniť, môžete spustiť hromadnú operáciu. Jednoducho, Lumeer je kolega, ktorý za vás odvedie všetku ťažkú prácu.