Pohledy

Avatar
Martin Večeřa

Pohledy jsou vizuální reprezentace informací (údajů, dat), které jste uložili do svých tabulek. Zobrazují stejné záznamy uložené v tabulkách, a to způsobem, se kterým se snadno a rychle pracuje.

Dostupné pohledy a přepínání mezi nimi

Pohledy lze přepínat v rozbalovací nabídce nad každou tabulkou.

K dispozici jsou následující typy pohledů (podrobnosti zobrazíte kliknutím na jejich název):

pohledy a jejich přepínání

Vytvořte si vlastní pohledy

Všechny pohledy lze nastavit podle vašich potřeb. Údaje můžete filtrovat ve vyhledávací liště a můžete také nastavit parametry pohledu – např. v grafovém pohledu vyberete typ grafu a atributy, které se zobrazí na příslušné ose.

pohledy a jejich nastavení - graf

Tuto konfiguraci pak můžete uložit jako vlastní pohled. K pohledu pak přistupujete z hlavní obrazovky. Další podrobnosti o uložených pohledech jsou k dispozici v samostatném článku.