Podnikové systémy budoucnosti: Trendy v projektovém managementu ovlivňují i Váš úspěch

Avatar
Petr Štěpnička

Proměna moudrého projekťáka se v průběhu posledních let posunula od používání Kanbanu ke komplexním SaaS nástrojům. Důvod? Vítězové sází na podnikové systémy, které nabízí nová, neotřelá řešení a na investice do moderních technologií. Poražení zůstávají u tabulek v Excelu a papírky přilepené na monitoru.

Trh s umělou inteligencí (Artificial Intelligence, AI) se do roku 2025 vyšplhá k necelým 100 miliardám dolarů, což je růst tempem 154% za rok.

Do stejného roku bude podle všeho využívat firemní hlasové asistenty a virtuální digitální asistenty jedna miliarda uživatelů.

A dvě třetiny vrcholového managementu plánují v příštím roce nasadit umělou inteligenci ve svých podnicích, a tím zvýšit své tržby o desítky procent.

Investujte do inovací, používejte nové, přizpůsobivé, a především schopné systémy, které se nesetkávají s limity ani omezeními a ty dále rozšiřujte ve všech směrech vašeho podnikání.

Začněte třeba u projektového managementu a jděte ještě dál, přizpůsobte potřebám budoucnosti nejenom řízení projektů, ale i vedení týmů a uvidíte, že být lídrem nebylo nikdy jednodušší.

Systémy připravené pro budoucnost

Systémy připravené pro budoucnost musí poskytovat kompletní přidanou hodnotu. Tečka. O tom již není možné diskutovat. Nelze dělat kompromisy a spokojit se s polovičatým řešením.

Podniky se snaží investovat do technologií a posouvat se kupředu. Ne vždy se jim ale daří z investice vytěžit kompletní hodnotu, nebo maximalizovat její potenciál. Podnikové systémy tak mnohdy zůstávají ležet ladem.

Je potřebné se soustředit na adopci těchto technologií. Na jejich škálování a rozvoj spolu s růstem firmy.

Systémy bez hranic

Digitální transformace vyžadují vysoce účinné nástroje pro řízení projektů a analytiku. Vhodná řešení musí vše poskytnout pod jednou střechou, naprosto bez hranic.

Hranice musí být odstraněny naprosto všude – mezi daty, v infrastruktuře, mezi aplikacemi, v komunikace mezi lidmi i stroji. Ty pravé systémy bez hranic využívají výhod toho, že mažou hranice, aby dávaly prostor novým nápadům a partnerstvím.

Organizace bez hranic využívají cloud, mají jednotný přístup k datům, zabezpečení a správě a vytvořily cesty pro zkoumání nekonvenčních obchodních a technologických partnerství.

Future Ready Enterprise Systems, Accenture

Přizpůsobivé a radikálně lidské

Přizpůsobivé podnikové systémy dokáží optimalizovat a upravovat svoje pracovní postupy na základě předchozích zkušeností. Minimalizují tření, podporují růst obchodu a pomáhají lidem se lépe a rychleji rozhodovat.

Radikálně lidské systémy mluví, poslouchají, vidí a chápou stejně jako my a přinášejí elegantní jednoduchost každé interakci člověka se strojem.

Future Ready Enterprise Systems, Accenture

Ti, kteří nasadili takové podnikové systémy tím správním způsobem vidí obrovskou přidanou hodnotu v extrémně efektivní spolupráci mezi různorodými týmy (od IT, přes analytické až po obchodní týmy). To umožňuje vytvářet řešení zaměřená na zákazníky.

U těch, kteří stále vahájí, vytváří tento tlak už i zaměstnanci. Lidé chtějí nástroje a řešení, která je podporují v jejich práci. Chtějí flexibilitu, přizpůsobivost, spolehlivost, intuitivní design, které jim dávají aplikace jež používají v soukromém životě.

Zaměstnavatelé tak musejí dát svým lidem řešení, která zvýší jejich produktivitu a motivaci.

Jednou z nejdůležitějších věcí je poskytnutí prostředí pro kreativitu, komunikaci a organizaci pracovních informací. Organizace, které implementují efektivní pracovní operační systém, budou mít v dnešním vysoce konkurenčním prostředí výraznou výhodu.

Podnikové systémy se bez cloudu už zkrátka neobejdou

Nemalá část obchodních společností aktuálně řeší otázku digitální transformace. Překvapení? Ani ne. Je to jedna z nejjistějších cest, jak si na přeplněném trhu do budoucna zachovat a zároveň získat nové i stávající zákazníky. Za digitalizací se nicméně schovává víc než snížená spotřeba papíru.

Práce z domu, kaváren nebo parku byla po dlouhou dobu vnímána jako příjemné zpestření nudné kancelářské rutiny. S ohledem na současnou situaci se každopádně ukazuje, že home-office šetří náklady i drahocenný čas, přičemž zachovává produktivitu i pracovní morálku na stejné, mnohdy i vyšší úrovni.

A co víc – podniky, které nefungují vzdáleně, často nefungují vůbec. A pro svět projektového managementu to platí dvojnásob.

Možný dopad

V době postcovidové začne nová éra řešení pro projektové manažery, která bude z drtivé většiny založená na práci v cloudu. Offline už to nebude tak úplně ono, kanceláře se možná stanou zbytečným přežitkem.

Podívejte se, jakou budoucnost podnikům po pandemii předpovídají analytici.

Co to znamená pro podniky a organizace?

Uživatelská přívětivost a kvalitní technické zázemí – dvě kritéria, na která se budou soustředit společnosti, které budou chtít jít s dobou a zařadit do svého portfolia nové podnikové systémy pro vzdálenou práci.

Vyplatí se všem, projekty budou mnohem kvalitnější, protože na nich budou pracovat lidé, u kterých se sníží míra stresu a únavy, a to při současném zvýšení pracovní morálky.

Co na to říká Lumeer?

Automatizace není vše. Musí se s ní umět vycházet, spolupracovat. Kooperace umělé inteligence a lidí totiž nabízí obrovský potenciál, který při správném přístupu odhalí to nejlepší z obou stran.

Pro úspěšnou spolupráci je proto potřeba pochopit jeden druhého. Pokroky ve strojovém zpracovávání lidské řeči a počítačové vize pomáhají strojům pochopit lidské chování, dobré zaškolení naopak přináší lidem lepší pochopení strojů i umělé inteligence.

Společnosti, které pochopí potenciál této spolupráce, budou schopné reorganizovat každý aspekt jejich fungování, od způsobu, kterým jsou navrhovány produkty, až po to, jak jsou najímáni a školeni noví zaměstnanci.

Vizionáři proto od základu překopou svůj byznys, čímž budou schopni nejenom čelit novým výzvám a nástrahám, ale především vybudovat novou generaci inteligentního obchodu.

Práce na úspěšném projektu může fungovat pouze tehdy, pokud se celý tým veze na stejné vlně. A práce na dálku musí hrát ve váš prospěch.

Lumeer vám pomůže vytvářet úkoly, nastavovat priority, sladit cíle, spravovat zdroje a řídit projekty napříč celou organizací.

Jak by řekl klasik – rozděl úkoly a panuj. Sledujte postup lidí i projektů v časových osách. A buďte si jistí, že vám už nikdy neunikne žádná chyba v systému ani opomenutý termín, který může ve finále zmařit celý úspěch projektu.

AI je na Vás příliš umělá? Zkuste jí dát ještě šanci!

Umělá inteligence dokáže u vašich projektů zpracovat a vyhodnotit cenné informace, a tím obohatit nejenom vás, ale i celý váš tým.

Není proto těžké odhadnout, že jeden mozek navíc, byť umělý, se může hodit nejenom k vymýšlení nových strategií, ale i k posílení automatizace, což vytvoří prostor pro řešení takových problémů, se kterými si neporadí ani Siri. 

Pokroky v umělé inteligenci umožňují organizacím vybudovat interaktivní, adaptabilní a inteligentní podnikové systémy, které spolupracují s lidskou sílou a které jim pomáhají dosáhnout vytyčených cílů.

Tato spolupráce je užitečná skrze celou strukturu dané firmy, ale nejvyššího potenciálu dosahuje v otázkách vzdělávání a tréninku.

Není proto žádným překvapením, že se podniky pomalu posouvají směrem k automatizaci a mění svůj přístup k chytrým technologiím.

Kombinací kreativity a kritického myšlení lidského mozku a škálovatelností umělé inteligence se pokrokovým společnostem otevírají nové obzory v jejich podnikání.

Možný dopad

Řešení stále se opakujících problémů – automatizací lze ušetřit čas, který by šlo chytře investovat někde jinde. Co se bude dát automatizovat, to automatizované bude a váš tým se může mezitím soustředit na ten zbytek, který se tomuto procesu vyhne.

Co to znamená pro podniky a organizace?

Především to, že se nebudete zabývat nicotnostmi. Roboti nad vámi kontrolu nepřevezmou, ale zajistí to, že budete pracovat lépe a rychleji. To je jasné výhra pro všechny.

Co na to říká Lumeer?

Umělou inteligenci lze propojit s komunikačními platformami, jako je např. Slack, stejně jako s nástroji pro projektový management.

Díky notifikacím se proto snadno zorientujete v tom, že se blíží důležité datum pro předání zakázky, nebo v tom, že byste měli odpovědět na důležitý mail.

Zkuste si udělat ucelený pohled na takové oblasti, které mohou být snadno zautomatizované, zbylé si potom snadno pohlídáte našimi nástroji pro projektové řízení.

Řízení projektů ve středu dění

Podniky se snaží v plné síle vrátit na trh. A projektoví manažeři budou v tomto ohledu hrát velmi důležitou roli.

Pro získání co nejlepších výsledků na ně budou kladeny náročnější požadavky, vyšší zodpovědnost a časový tlak. S těmito nároky se bude možné vypořádat tím, že zcela od základu překopou své myšlení a pohled na věc.

Toto tvrzení se ovšem nemusí nutně týkat jedinců, kteří v minulosti investovali do inovací. Ti totiž nemusí řešit náhlý přechod do cloudového (na algoritmech založeného) světa, který může spolehlivě fungovat jenom díky kvalitnímu, virtuálnímu prostoru.

I v tomto světě totiž platí jako všude jinde okřídlená věta o tom, že úspěch přeje připraveným.

Co na to říká Lumeer?

Online nástroje pro projektový management dávají zaměstnancům všechny potřebné předpoklady pro to, aby zlepšili svojí komunikaci, vzájemnou spolupráci i celkovou propojenost.

A pokud je digitální pracoviště kvalitně implementováno, tak firmám umožňuje vyhnout se zbytečným rizikům, lépe dodržovat pravidla hry a ve finále zvýšit svůj náskok před konkurencí. Jak toho všeho dosáhnout?

Mrkněte se na to, kde se momentálně nacházíte:

  • Jak pracují Vaši zaměstnanci?
  • Existuje něco, co může snižovat jejich produktivitu?
  • Komunikujete s nimi tak, aby mohli bez problémů vykonávat svoji práci?

Na začátku si položte nejenom tyto, ale i další podobné otázky.

Čeho chcete pomocí digitalizace dosáhnout? Vypracujte si strategii a slaďte ji se svými obchodními cíli a prioritami. Chcete mít lepší přehled nad momentálním stavem zakázek? Ve spreadsheetech jako je Excel se pomalu a jistě ztrácíte? Chcete zvýšit svoji hodnotu na současném trhu?

Vyberte si takové nástroje a technologie, které Vás nenechají ve štychu. Nejlépe takové, které jsou uživatelsky přívětivé, podporují vzájemnou spolupráci a kvalitní zapojení všech zaměstnanců a především takové, na které budete zaměstnancům moci poskytnout odpovídající školení.

A v neposlední řadě – neusněte na vavřínech! Kvalitně zvolené nástroje se neustále vyvíjejí a svým uživatelům nabízejí nové, vzrušující funkce. Nezapomeňte na to, neboť moudří lidé z nebe nepadají.

Budoucnost patří Vám. Využijte toho!

S pomocí správných analytických nástrojů můžete tyto informace využít k:

  • odhalení a vypořádání se s riziky snižujícími Vás obrat,
  • posunu ke konkurenci schopnému modelu inovativních firem 21. století
  • a k objevení nových příležitostí k dalšímu rozvoji.

Díky transparentnosti, které tyto moderní podnikové systémy nabízejí, máte navíc možnost řídit Vaše týmy tak, aby byli za všech okolností úspěšné.

Digitální pracoviště tvoří v současnosti základ, na který navazují efektivní obchodní techniky a v budoucnu i celý Váš úspěch.

Oprostěte se od toho, co bylo a soustřeďte se na to, co vás čeká a nemine. Zkostnatělé přístupy a metody minulého desetiletí pověste na hřebík a zapřemýšlejte nad tím, jak současnou situaci využít pro to, abyste se stali zaslouženými vítězi.

Nebraňte se změnám, budujte, tvořte, přetvářejte a modernizujte svoji organizaci, přístup i systém tak, aby byl rychlý a flexibilní. A pokud nevíte, kde začít, tak jste na tom správném místě.