Šablona plánování produktu

Avatar
Martin Večeřa

Naplánujte nový produkt nebo jeho vlastnosti a postupujte celou dobu vpřed jasně vytyčeným směrem ke skvělému výsledku.

Přidávat nové vlastnosti do vašeho produktu je vzrušující, ale vytváření akčního plánu a dohlížení na jeho dodržování může být často velmi náročné. Plány nevycházejí, jak jsme si představovali a tým používá příliš mnoho různých nástrojů na komunikaci a sledování postupu a potřeb. Naštěstí je tu šablona plánování produktu, která celý postup výrazně zjednodušuje.

Každý skvělý produkt potřebuje akční plán, aby byl úspěšně zrealizován. Produktoví manažeři, členové týmu, management – všichni ocení transparentnost a možnost sdílení informací.

Vytvoření produktového plánu však není snadné. Každá společnost požaduje jiný typ plánu. Podívejte se na snadný návod – 3 různé typy plánů, které by měli znát všichni produktoví manažeři.

Tato šablona kombinuje evidenci funčních požadavků s plánováním vydání a úkoly, které připravují vlastnosti produktu tak, aby byly včas připravené pro vydání.

Plánujte vydání produktu

Při snaze přeměnit obchodní cíle do produktové strategie se produktoví manažeři často spoléhají právě na akční plán nebo plán vývoje produktu. Tyto plány jsou nedílnou součástí řízení produktu a udržují všechny zainteresované strany informované o strategickém směřování.

Spravujte vydání produktu, plánujte datumy a evidujte celkový stav. Ujistěte se, že každý ví, co bude dít, jaká jsou očekávání a termíny pomocí časové osy.

šablona plánování produktu časová osa

Spravujte vlastnosti

Tato šablona pro plánování produktu vám poskytne agilní nástroj pro všechny typy řízení vývoje produktů. Od dlouhodobé produktové vize až po spuštění nového produktu nebo vlastností, tato šablona upevňuje používání těch nejefektivnějších postupů při postupu k produktovým cílům.

Začněte základní funkcionalitou a plánujte rozsáhlejší uživatelské scénáře do dalších vydání. Vytvářejte úkoly pro budoucí práci a přidělujte ji členům týmu pomocí propojených tabulek

úkoly v propojených tabulkách

Sledujte postup práce

Evidencí produktových vlastností, firemních cílů, členů týmů a jejich úkolů umožníte každému vytvořit si snadný přehled o aktuální situaci. Všechny zúčastněné strany mohou společně procházet požadavky a odstraniv veškeré pochybnosti. Časová osa poskytuje vizuální pohled na akční plán a může být setřízena podle vlastností produktu. Veškěré nápady mohou být zaznamenány pro pozdější plánování, aby se již na nic nezapomnělo.

Používejte pivot tabulkygrafy, abyste měli snadný přehled o postupu práce. Vytvářejte si reporty pro všechny úrevně managementu.

šablona plánování produktu přehled úkolů

Ukázka šablony

Vyzkoušejte si práci se šablonou přímo zde1).

1) Bez registrace jsou některé funkce nedostupné.

Šablona plánování produktu – integrace

Díky integraci s platformou Zapier můžete snadno propojit Lumeera s vašimi stávajícími aplikacemi, jako jsou třeba Jira, YouTrack, Asana nebo Slack.

Potom je například možné načíst veškeré detaily daného úkolu do Slacku, jen po jeho zmínění v nějakém kanálu. Nebo můžete každou změnu úkolu odzrcadlit v Jira, YouTrack, nebo Asaně.

Tato šablona je nejlepší pro:

Velikost podniku: startup, malý, střední, jednotlivé týmy ve velkých podnicích

Velikost týmu: 1-50

Rozsah projektu: evidence funčních požadavků s plánováním vydání a úkoly, které připravují vlastnosti produktu tak, aby byly včas připravené pro vydání

Odvětví: všude, kde se plánuje vývoj nového produktu nebo vylepšení