Pestré údaje ve vašich pracovních položkách

Avatar
Martin Večeřa

Obrázky, dokumenty, značky… při práci máme rádi pestré údaje.

Bohužel, klasické tabulkové editory (spreadsheety) neví, co naše údaje znamenají. Je proto velmi složité, ne-li nemožné, efektivně zachytit naše procesy v dostupných nástrojích (jako je Microsoft Excel nebo Google Sheets).

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je image-1.png.

V Lumeerovi je celá řada užitečných nástrojů, které vám umožní pracovat s vašimi pestrými daty co nejjednoduššeji.

Mezi ty hlavní patří:

Typy atributů (sloupců)

Abyste mohli s vašimi údaji pracovat efektivně a automatizovat procesy, Lumeer vám umožňuje určit význam jednotlivých atributů (sloupců) včetně jejich formátu. Pak s nimi adekvátně pracujete.

nastavení typu atributu

Více se dozvíte v článku Datové typy: Dejte význam Vašim údajům.

Vyhledávání ve vašich pestrých údajích

Jakmile si uložíte pestré údaje do vašich pracovních položek – je jedno, jestli to jsou úkoly, klienti, objednávky, faktury, nebo cokoliv jiného – potřebujete tyto údaje vyhledávat.

Vyhledávací políčko nahoře uprostřed v aplikaci Lumeer funguje jako Google na vaše údaje. Můžete filtrovat tabulky a položky (záznamy, řádky) podle hodnot atributů (sloupců).

Můžete také určit vazby a pracovat s více propojenými tabulkami zároveň.

pestré údaje a jejich filtrování

Při filtrování údajů vám Lumeer nabízí pracovat s typy sloupců přirozeným způsobem a používat pokročilé funkce. Můžete zadávat hledání podle:

  • aktuálního přihlášeného uživatel ve sloupci s uživateli
  • minulého/tohoto/budoucího měsíce, týdne, dne atd. pro datum a čas
  • začátku, konce, obsahu textových políček
  • pokročilých množinových operací pro výběry — má některé z, nemá žádné z, má všechny, je v, je prázný, není prázdný
  • porovnávání čísel, procent a trvání
  • libovolného textu

Můžete se inspirovat v článku 4 príklady použitia pokročilých filtrov.

Nepoužívejte Kopírovat a Vložit

Již nikdy nekopírujte údaje na více míst. Vyhněte se duplicitním údajům a nekonzistencícm. V Lumeerovi je každá položka (záznam, řádek) uložena jen jednou a je připojena na ostatní související položky v jiných tabulkách.

Navíc na samotných propojeních mohou být uložené další hodnoty, které danému propojení přisoudí určitý význam.

propojené tabulky

Například mohu propojovat jednotlivé zaměstnance s tabulky zaměstnanců s projekty v tabulce projektů. Do propojení si zadám datum a odpracovaný čas. Každé takové propojení potom funguje jako výkaz práce daného pracovníka na projektu.

atributy na propojení

Díky tomu jsou výkazy práce nebo rozpočty mnohem jednodušší.

Samozřejmě si můžete propojit jeden záznam z jedné tabulky s více záznamy ve druhé tabulce (vazba 1:N). Stejně tak můžete propojit více záznamů z jedné tabulky s více záznamy z druhé tabulky (N:M).

Pestré údaje mohou mít fotografie a dokumenty

Jakýkoliv atribut (sloupec) můžete nastavit na datový typ Soubor.

datový typ atibutu soubor

Potom můžete do tohoto atributu (sloupce) vkládat libovolné množství libovolných souborů ke každému záznamu (řádku).

uložené soubory v pestrých údajích pracovní položky

Formátovaný text

V Lumeerovi můžete každou buňka v tabulce přeměnit na formátovaný dokument. Každá jedna buňka tak může být samostatným dokumentem.

datový typ atributu Text

Nastavte typ sloupce na Text a během úpravy textu část textu označte, nebo klikněte na zvětšovací šipky. Tím otevřete editor textu přes celou obrazovku.

Hierarchie

Hierarchie v Lumeerovi zvládne vše od jednoduchého použití pro úkoly a podúkoly až po zaměstnaneckou strukturu v podniku.

Hierarchickou strukturu můžeme upravovat v Tabulkovém pohledu, Workflow pohledu nebo v Časových osách (Gantt).

tvorba hierarchií v pestrých údajích

Sekvence

Používejte automaticky generované sekvence a přiřaďte jedinečné kódy čemukoliv jako úkoly, faktury, zaměstnanci, zásoby, objednávky atd.

Více se dozvíte v článku Kódy, ID-čka, indexy… ještě nejsou mrtvé.

A mnohem víc…

Tyto příklady jsou pohou špičkou ledovce v nepřeberném množství schopností, které vám Lumeer nabízí pro vaše pestré údaje.

Více se můžete dočíst v nápovědě, nebo si vše rovnou sami vyzkoušejte!