Nová funkcia: Grafy

Avatar
Alica Kačengová

Vaše dáta nie sú tabuľky, a Lumeer tiež nie!

Niekedy potrebujete zmeniť perspektívu alebo uhol pohľadu a vidieť dáta v grafe, nielen v tabuľke. Mnoho ľudí z prostredia, kde sa pracuje s Excelom, nám povedalo to isté. Chceme do Lumeera pridávať funkcie, ktoré potrebujete, a preto vám teraz prinášame práve grafy! Nájdete ich pod názvom Chart (Graf) v zozname perspektív:

Máte na výber z troch druhov grafov: čiarový (line), stĺpcový (bar) a koláčový (pie). Môžete medzi nimi jednoducho prepínať a vyberať atribúty, ktoré sa zobrazia na jednotlivých osiach:

Možno ste z Excelu zvyknutí na to, že meníte dáta v tabuľke a sledujete, ako sa zmeny prejavia na grafe vedľa. Každá perspektíva v Lumeerovi ale umožňuje nielen zobrazovanie, ale aj úpravu dát. Graf nie je výnimkou – stačí, ak kliknete a potiahnete stĺpce a dáta sa automaticky aktualizujú:

Nezabudnite si tiež vyskúšať exporty do .png súborov a ďalšie funkcie v pravom hornom rohu:

Vyskúšajte Lumeera ešte dnes a užite si prácu s vašimi dátami s tvarmi a farbami!