Nastavení tabulky

Avatar
Martin Večeřa

Nastavení tabulky vám umožňuje změnit globální konfiguraci tabulky na jednom místě.

Chcete-li vstoupit do nastavení tabulky, klikněte na ikonu ozubeného kolečka.

nastavení tabulky

V horní části můžete upravit název tabulky, popis, ikonu nebo barvu. 

změna názvu

Můžete také přidat a odebrat atributy (sloupce) z tabulky nebo nastavit, který atribut je označen jako zobrazený atribut. Měl by to být hlavní atribut popisující řádek, např. v tabulce Úlohy je to název úkolu.

nastavení atributů

Zde také můžete upravit automatizaci, typy odkazů a uživatele. Přečtěte si více o těchto tématech v samostatných článcích: