Nastavení organizace a projektu: vylaďte si aplikaci

Avatar
Martin Večeřa

Nastavení organizace a projektu vám poskytnou bránu k některým užitečným funkcím Lumeera.

V první řadě zde najdete správu uživatelů a týmů. Toto nastavení je k dispozici u organizaci i u projektu. Podrobný popis správy uživatelů najdete v uvedeném článku.

Chcete-li porozumět konkrétním podrobnostem o tom, jak jsou data organizována, přečtěte si Základní informace.

Nyní se podívejme na konkrétní podrobnosti o nastavení organizace a projektu.

Nastavení organizace a projektu jsou přístupné z příslušné nabídky v levém horním rohu obrazovky.

jak přistupovat k nastavení organizace a projektu

Nastavení organizace

V nastavení organizace můžete zadat svůj fakturační kontakt a přejít na plán pro firmy.

nastavení fakturačního kontaktu v organizaci

Můžete si také zobrazit seznam předchozích objednávek, jejich platnost a můžete přidat další uživatele ke stávajícímu předplatnému.

Pokud však upřednostňujete jiný způsob platby než kreditní kartou nebo chcete individuální nabídku, kontaktujte nás.

seznam předchozích objednávek

Nastavení projektu

Jak již bylo zmíněno, v nastavení projektu můžete spravovat uživatele a týmy specifické pro konkrétní projekt.

K dispozici je několik dalších nastavení. První popisuje sekvence – automatické proměnné nebo hodnoty, které lze použít jako počítadla v automatizacích. Sekvence se automaticky zvětšují při každém použití a v nastavení projektu můžete nastavit jejich aktuální hodnoty.

Toho se většinou využívá při nastavování jejich počáteční hodnoty.

sekvence v nastavení projektu

Další nastavení umožňuje publikovat celý projekt a vložit jej na libovolný web. Přečtěte si odkazovaný článek a podívejte se na všechny podrobnosti. Pamatujte však, že se jedná o nebezpečnou oblast – kdokoli pak může získat přístup ke čtení všech vašich údajů v daném projektu.

Seznamy hodnot se hodí například pro názvy projektů, stavy úkolů, fáze procesů, kategorie… zkrátka všude tam, kde potřebujete mít na výběr ty stejné hodnoty mezi více tabulkami.

Proměnné pak slouží k vytváření párů název-hodnoty. K těm lze přistupovat v automatizacích. Můžete si zde ukládat například emailové adresy, na které se zasílají upozornění, stavy procesů, do kterých má automatizace proces přepnout apod.

Speciálním typem jsou skryté proměnné, které lze uložit a měnit, lze je použít uvnitř automatizací, ale uživatel je již nikdy nedokáže přečíst. Ty se hodí například k bezpečnému ukládání přihlašovacích údajů k emailovému (SMTP) serveru pro posílání emailů z automatizací.

proměnné v nastavení projektu

Stavové ikony

V pravém horním rohu pak můžete vidět několik informačních ikon a klikatelných ikon. Zleva se jedná o:

  • počet uživatelů v projektu,
  • počet tabulek v projektu,
  • stažení celého projektu (například pro účel zálohy),
  • vložení obsahu projektu, který byl dříve stažen (všechny tabulky se vytvoří na novo, nic se nepřepíše),
  • smazání celého projektu (tuto akci není možné vrátit).

Kam dál?

V blízké budoucnosti plánujeme donastavení organizace a projektu přidat možnost konfigurovat vlastní proměnné, které mohou bezpečně ukládat konstanty a hesla pro automatizace. Kromě toho přidáme nastavení SMTP pro odesílání e-mailů z automatizací prostřednictvím vašich vlastních serverů.

Plánujeme také přidat veřejné pohledy, která vám umožní vložit nebo publikovat pouze jeden pohled. Tak budete moci například pro své klienty vytvořit formulář pro zadávání některých údajů.