Monday.com integrace

Avatar
Martin Večeřa

Integrujte Monday.com s Lumeerem a organizujte váše projekty lépe a efektivněji. Všechny Monday.com integrace vám pomohou zefektivnit vaše pracovní postupy a komunikaci.

Co je Monday.com?

monday.com vám pomůže rychle posunout projekty vpřed a dát každému vědět, co se s úkolem stalo a co je třeba dokončit právě teď. Monday.com udržuje vaše projekty vypadající jednoduše, pouze se seznamem úkolů, které zpočátku vypadají jako standardní seznam úkolů uspořádaný do sady úkolů. Jsou dvě věci, které ji odlišují: instantní pravý sloupec s detailem úkolu a dostupnost všech informací na kliknutí myši.

logo monday.com integrace

Jak pracuje Monday.com s Lumeerem?

Dobré řízení a organizace jsou zásadní pro každou společnost. Monday.com integrace s Lumeerem může pomoci vytvořit lepší přehled o vašem projektu a všech souvisejících informacích. Spojte všechny relevantní pracovní položky (jako jsou zdroje, úkoly, služby, dodavatelé, schůzky, milníky atd.) v Lumeerovi s vašimi položkami v Monday.com. Podívejte se na všechny možné Zapier integrace Monday.com a Lumeera.

Co můžete dělat s integrací Monday.com a Lumeera?

Můžete vytvářet automatizované procesy, které vám ušetří čas a eliminují potřebu ručního zadávání údajů. Například:

  • Přidejte nové úkoly vytvořené v Lumeerovi do seznamu v Monday.com
  • Synchronizujte vlastníky úkolů mezi Monday.com a Lumeerem
  • Přidejte nové položky v Monday.com jako úkoly v Lumeerovi
  • Vytvořte nový úkol v Monday.com, když je v Lumeerovi vytvořen nový klient
  • Vytvořte úkol v Lumeerovi jako reakci na nové oznámení v Monday.com
  • Pokud někdo v poznámce v Monday.com uvede ID úkolu, přidejte automaticky podrobnosti o úkolu z Lumeera

Potřebujete naplánovat váš projekt teď hned?

Zdarma se přihlašte do Lumeera. Plánujte, organizujte a sledujte vše během minut. Vytvořte úkoly, nastavte priority, strategické cíle, spravujte zdroje a projekty napříč celou vaší organizací v jednom jednoduchém vizuálním nástroji.

Používejte Lumeera k:

Potřebujete profesionální pomoc při Monday.com integraci? Kontaktujte nás!