Mapa

Avatar
Martin Večeřa

Pohled Mapa zobrazuje adresy a zeměpisné souřadnice na mapě. Různé druhy položek z různých tabulek je možné zobrazit naráz na jedné mapě.

To je velmi užitečné při zobrazování věcí jako vozidla, sklady, adresy doručení, zaměstnance pracující z domu, kanceláře atd.

pohled mapa

Detail každé položky může být upraven dvojitým kliknutím na ni.

mapa úprava detailu

Položky na mapě mohou být přesouvány pomocí tažení myší. V případě atributů typu adresa se položka umístí na nejbližší známou adresu.

mapa změna lokality

Lumeer podporuje adresy z celého světa.

Vlastní mapové podklady

Jsou situace, kdy se vám mohou hodit vlastní mapové podklady, například pokud potřebujete některé místo ve velkém detailu, nebo například mapu budovy. Mapové podklady se pak určí pomocí adresy (URL) na cílový soubor.

Mezi takové případy použití obvykle patří úkoly spojené s daným umístěním. Mohou to být úkoly údržby, úkoly spojené s místnostmi na konferencích, stavební práce atd.

Mapa na obrázku níže zobrazuje úkoly údržby na mapě místa konání konference. Značky jsou vybarveny podle stavu úkolu.

mapa s vlastní vrstvou

Pro dosažení nejlepšího výkonu doporučujeme používat vektorové obrázky (SVG). Podporované jsou ale i soubory JPG a PNG. Omezení velikosti mapových podkladů je 20MB.

Je dobré ověřit nastavení CORS hlaviček serveru s mapovými podklady.