Kódy, ID-čka, indexy… ještě nejsou mrtvé!

Avatar
Martin Večeřa

Pryč jsou ty doby, kdy počítače nutně potřebovaly, aby každý jeden záznam měl nějaký kód. Tedy ne tak úplně – počítače to stále používají, ale minimálně s tím přestaly obtěžovat nás, uživatele.

Nicméně, my lidé kódy a ID-čka stále milujeme, abychom se mohli odkazovat na jednotlivé záznamy, nebo řádky tabulky, chcete-li. Pomáhá nám to v komunikaci s kolegy, obzvlášť po telefonu.

Ukazuje se tedy, že kódy jsou velmi praktické a mohou dost urychlit naši každodenní práci.

Nejčastěji dáváme kódy úkolům na projektu. Jako například PRJ-1234.

Bylo by velmi nepohodlné, kdybychom vždy museli vyhledávat poslední použitý kód a ručně ho přidávat k nově vytvořenému úkolu. Podívejme se na to, jak nám Lumeer může tento krok zautomatizovat.

Je to velmi jednoduché. Kýžený cíl je vyobrazen na následujícím obrázku s tím, že hodnoty v prvním sloupci se budou generovat automaticky.

Nejdříve otevřeme nastavení tabulky Úkoly.

Na záložce Pravidla vytvoříme nové pravidlo typu Blockly, které nám umožní nastavit hodnoty nově vytvářených řádků tabulky (nazývané také dokumenty, nebo záznamy).

Zde jsme vytvořili jednoduché pravidlo, které nastaví atribut Kód nově vytvořeného dokumentu v tabulkce Úkoly na řetězec složený s předpony LUMEER- a hodnoty z posloupnosti posloupnostÚkolů, která bude zarovnaná na 4 číslice.

Posloupnost je neustále rostoucí číslo, které se automaticky zvýší při každém použití. Pravidlo uložíme vyzkoušíme si vytvořit nový úkol. Pamatujme si, že nemusíme kód vůbec vyplňovat.

Pravidlo automaticky vyplnilo kód, ale vidíme, že číslo není správné. Už jsme měli dva úkoly a chtěli bychom, aby sekvence pokračovala.

Tento jeden řádek jednoduše ručně opravíme, ale chceme, aby další úkol dostal kód LUMEER-0004. Otevřeme si proto nastavení projektu.

Zde na záložce Posloupnosti vidíme všechny posloupnosti, které jsme kdy použili. Počitadlo je nastavené na naposledy použité číslo. Změníme jej tedy na 3.

Ještě jednou vše vyzkoušíme.

Et voila! Problém je vyřešený. Nyní můžeme jednoduše poprosit našeho kolegu, aby nám pomohl s úkolem LUMEER-0002.

Příště se podíváme, jak můžeme řízení úkolů posunout na další úroveň pomocí naší nové vylepšené perspektivy Nástěnka.