Integrace Microsoft Excelu

Avatar
Martin Večeřa

Integrujte Microsoft Excel s Lumeerem a organizujte váše projekty lépe a efektivněji. Všechny integrace Microsoft Excelu vám pomohou zefektivnit vaše pracovní postupy a komunikaci.

Co je Microsoft Excel?

monday.com vám pomůže rychle posunout projekty vpřed a dát každému vědět, co se s úkolem stalo a co je třeba dokončit právě teď. Monday.com udržuje vaše projekty vypadající jednoduše, pouze se seznamem úkolů, které zpočátku vypadají jako standardní seznam úkolů uspořádaný do sady úkolů. Jsou dvě věci, které ji odlišují: instantní pravý sloupec s detailem úkolu a dostupnost všech informací na kliknutí myši.

Microsoft Excel je tabulkový procesor používaný miliony uživatelů po celém světě. Je součástí rodiny nástrojů Microsoft Office a je považován za průmyslový standard pro tabulky. Když potřebujete zpracovat soubory čísel, většina lidí často sáhne právě po tomto programu – po Microsoft Excelu. Přestože při používání tabulek existují velká rizika a Lumeer si klade za cíl tento problém vyřešit, je nezbytné migrovat vaše starší data.

logo integrace microsoft excelu

Jak pracuje Microsoft Excel s Lumeerem?

Dobré řízení a organizace jsou zásadní pro každou společnost. Integrace Microsoft Excelu a Lumeera může pomoci vytvořit lepší přehled o vašem projektu a všechny související informacích. Propojte všechny řádky v tabulkách Excelu a dejte jim skutečný význam v programu Lumeer – transformujte je na skutečné pracovní položky, jako jsou klienti, úkoly, faktury, zboží, projekty, obchody, objednávky, zaměstnanci atd. Podívejte se na všechny možné Zapier integrace Microsoft Excelu a Lumeera.

Co můžete dělat s integrací Microsoft Excelu a Lumeera?

Můžete vytvářet automatizované procesy, které vám ušetří čas a eliminují potřebu ručního zadávání údajů. Například:

  • Vytvořte nové pracovních položek v Lumeerovi po přidání nového řádku v Excelu
  • Aktualizujte položek v programu Lumeerovi při změně řádku v Excelu
  • Automaticky propojte položky ve dvou tabulkách na základě odpovídajících hodnot ve sloupcích v Excelu
  • Přidejte nové položky z Lumeera jako řádky v Excelu
  • Automaticky načtěte podrobnosti o položce z Lumeera a vyplňte sloupce v Excelu

Potřebujete naplánovat váš projekt teď hned?

Zdarma se přihlašte do Lumeera. Plánujte, organizujte a sledujte vše během minut. Vytvořte úkoly, nastavte priority, strategické cíle, spravujte zdroje a projekty napříč celou vaší organizací v jednom jednoduchém vizuálním nástroji.

Používejte Lumeera k:

Potřebujete profesionální pomoc při integraci Microsoft Excelu? Kontaktujte nás!