Implementační služby

1. Obecné podmínky

Všechny schůzku jsou prováděny primárně virtuálně za pomoci nástrojů k tomu určených. Všichni účastníci by se měli zúčastnit individualně a být vybaveni sluchátky.

Všechny předdefinované balíčky služeb mají pevně stanovený počet implementačních dní. Jeden implementační den je 8 hodin práce jedné osoby. Pokud např. na řešení pracují v tentýž den dvě osoby a každá osoba odpracuje 8 hodin, jedná se o dva implementační dny.

Lumeer konzultanti mohou na základě požadavku poskytnout přehled o jejich užití.

Pokud není stanoveno jinak, implementace je společně se všemi dokumenty dodána v českém jazyce.

2. Obecná ustanovení

2.1. Nové funkce aplikace

Aplikaci pro Vás neustále vyvíjíme a vylepšujeme.

Vaše náměty do vývoje budou aplikovány, pokud budou prospěšné pro většinu našich klientů a budou v souladu se strategií vývoje produktu. Naším cílem je usnadnit řízení projektů.

2.2. Proces spolupráce

Budeme vděčni za otevřenou komunikaci. Vstupujeme do společného procesu zavedení nového software do Vaší firmy. Bude pro nás vzájemně prospěšné, když se včas a otevřeně budeme informovat o všech důležitých skutečnostech.

Komunikace probíhá emailem, vzdálenými schůzkami, telefonicky a osobními schůzkami. Pro úspěšné doručení implementace je potřeba oboustranná operativní komunikace, kdy každá strana rychle reaguje na kontakt protistrany. Z naší strany můžete počítat s reakcí obvykle v rámci dvou pracovních dnů.

V rámci implementace bude konzultant spolupracovat s dalšími interními odděleními. Zejména s oddělením podpory.

Pokud by došlo k situaci, že se o Vás podpora nestará podle Vašich představ, určitě dejte vědět svému konzultantovi. Vaše zpětná vazba je pro nás velmi důležitá.

2.3. Předplacené implementační dny, informování klienta o čerpání

V úvodní tabulce protokolu je vyznačeno, kolik máte předplacených implementačních dní.

Obvykle probíhá implementace vzdáleně. Pokud byste měli zájem o osobní schůzky, je možné v rámci předplacených implementačních dní uspořádat osobní setkání v místě sídla firmy Lumeer.io s.r.o.

Pokud byste měli zájem o osobní schůzky u Vás, je možné náklady na cestu a čas strávený na cestě též čerpat z fondu předplacených implementačních dní nebo je možné se na tomto dohodnout s obchodníkem a platit cestovní náklady.

Účtování cesty ke klientovi je buď placeno zvláštní fakturou, nebo čerpáno z implementačních dní – platí se celá doba strávená na cestě.

Informování o čerpání předplacených dní probíhá přibližně v polovině vyčerpaného času a cca pět hodin před vyčerpáním předplaceného času spolu s návrhem možností, jak si budete přát poslední hodiny použít.

2.3.1. Účtované aktivity

V rámci odhadu počtu implementačních dní je kalkulováno zejména s následujícími aktivitami. Suma času stráveného těmito aktivitami odpovídá počtu předplacených implementačních dní. Nejnižší část, kterou účtujeme je 0,25 hodiny (15 minut).

 • Úvodní analýza (obvykle 1 – 2 hod)
 • Úvodní vzdálená schůzka (obvykle 0,5 – 1 hod)
 • Nastavování aplikace podle Vašich požadavků (časová náročnost odpovídá náročnosti požadavků)
 • Školení (minimálně 2 – 4 hod)
 • Dodatečné požadavky na nastavení
 • Podpora při implementaci a testování aplikace (emailová, telefonická)

Čerpání implementačních dní je typicky v rámci těchto činností:

 • Čas konzultanta strávený s prací na Vaší implementaci, nastavování Vaší aplikace
 • Analýza Vašich požadavků
 • Interní konzultace řešení Vašich požadavků
 • Konzultace na požadavek
 • Příprava různých scénářů řešení Vašich požadavků
 • Vypracování a aktualizace implementačního protokolu
 • Implementační schůzky a telefonáty
 • Školení uživatelů a administrátorů
 • Emailová komunikace s konzultantem
 • Organizace, domlouvání a plánování schůzek
 • Koordinace interních oddělení v rámci různých kompetencí při poskytování služeb (např. podpora)
 • Čas konzultanta na cestě k Vám (pokud není hrazeno zvlášť, viz první odstavec této kapitoly)
 • Vedení a organizace implementačního projektu
 • Pokud je určité chování nahlášeno jako chyba, ale jde o nevhodné nastavení, je čas konzultanta strávený s analýzou tohoto požadavku čerpán z implementačních dnů.
 • Práce serverových specialistů na Vašem serveru
 • Práce serverových specialistů na Vašich požadavcích

V rámci implementačních dní nejsou čerpány hodiny na tyto činnosti:

 • Práce oddělení podpory
 • Administrativa případných chyb aplikace.

2.4. Navyšování fondu implementačních dní

Navýšení fondu implementačních dní je možné vždy až po Vašem odsouhlasení.

Sazba za jeden implementační den 12.500,- Kč (nebo €500). Navýšení počtu implementačních dní je možné zejména z těchto důvodů:

 • Původní odhad potřebných implementačních dní se po úvodní detailní analýze ukáže jako nedostatečný. Konzultant Vám předá zpřesněný odhad jednotlivých implementačních činností, ze kterého je patrné, u jakých aktivit je potřeba původní odhad navýšit.
 • Pokud chcete být informován o čerpání implementačních dní nad rámec uvedený v odstavci výše.
 • Požadavky není možné nastavit v rámci standardní verze aplikace a je požadován vývoj na míru.
 • V odhadovaných implementačních dnech nebyla zohledněna podpora na Vašem serveru a tato podpora je požadována.
 • Je požadováno školení nad běžný rámec a toto nebylo zohledněno v původním odhadu.
 • Pokud se v průběhu implementace zjistí, že počet předplacených dní nebude stačit na zpracování všech Vašich požadavků.