Hierarchie

Avatar
Martin Večeřa

Hierarchie v Lumeerovi zvládne vše od jednoduchého použití pro úkoly a podúkoly až po zaměstnaneckou strukturu v podniku.

Hierarchickou strukturu můžeme upravovat v Tabulkovém pohledu nebo v Časových osách (Gantt).